Blogg

Sida 2

Skriv avtal med din golvslipare

20 feb 2018

Det är inte ovanligt att man köper golvslipning utan att först skriva ett avtal med firman. I många fall går detta bra, men om något väl går fel under arbetets gång, är det svårt att bevisa vad ni faktiskt har kommit överens om. Det är att rekommendera att alltid fästa dina och golvsliparens överenskommelser på papper. Det är en billig försäkring om någonting skulle gå fel, och det bör ligga i bådas intresse i vilket fall som helst.

Lagen skyddar dig som kund

I svensk lagstiftning, närmare bestämt i konsumenttjänstlagen, skyddas dina rättigheter som kund. Här preciseras även skyldigheter som golvsliparen har gentemot dig och arbetet. Har du ingått i en överenskommelse som innebär sämre villkor för dig än vad lagen tillåter, är du inte bunden av den. Åt andra hållet fungerar det inte riktigt likadant – du kan ingå i ett avtal som är sämre för hantverkaren, och han eller hon är fortfarande bunden av det. 

Undvik muntliga överenskommelser

Som nämnt i inledningen av den här texten är skriftliga överenskommelser att rekommendera. Vill du till exempel få en ”46 kvadratmeter golvslipning på Kungsholmen med klass 2-lack” utförd är det bra att fästa detta på papper i förväg. Skulle något gå fel under processen har du då avtalet att luta dig tillbaka mot. 

En del golvslipare är ovana att föra skriftliga överenskommelser. Om de tycker att det inte är nödvändigt, är det bra att stå på sig och insistera på det. Precis som ett muntligt avtal är ett skriftligt avtal bindande, med den väsentliga skillnaden att det inte är ord mot ord som gäller vid en tvist. Vid mindre golvslipningar är det kanske inte lika angeläget att skriva avtal, men när det gäller stora arbeten är det desto viktigare. När arbetet ska vara klart, när det ska börjas och hur mycket det ska kosta är exempel på saker som är viktiga att få med. 

Avtalsmallar

Ett avtal att rekommendera är Hantverkarformuläret 09 om det är en större golvslipning du ska beställa. Avtalet inleds med grundläggande kontaktuppgifter och kan till exempel se ut såhär: 

 • Beställare: Anders Andersson
 • Adress: Hantverkargatan 53, Kungsholmen
 • Entreprenör: Golvslipning Kungsholmen AB
 • Adress: Scheelegatan 49, Kungsholmen

Efter att grundläggande uppgifter om beställare och entreprenör är ifyllda finns fält som behandlar golvslipningens omfattning. Här specificerar du vad som ska göras och bifogar en beskrivning av uppdraget med avtalet. Sedan fyller du bland annat in priser, betalning, tider och garantier. Behöver du en golvslipare på Kungholmen kan du läsa om en som är bra på: http://www.golvslipningkungsholmen.se.

Lös en vårdnadstvist på bästa möjliga vis

17 feb 2018

I en vårdnadstvist är det alltid barnets bästa som sätts i centrum – inte föräldrarnas. Det är barnets behov som domstolen utgår ifrån när ett beslut ska tas. Vill man ha ensam vårdnad, från att tidigare ha haft gemensam vårdnad, krävs det mycket för att den ändringen ska ske. Om det anses befogat är det dock något som kan behöva göras.

Barnets umgängesrätt, det vill säga rätten till varaktiga relationer med båda föräldrarna, gäller fortfarande – oavsett om någon har ensam vårdnad eller inte. Om du är mitt uppe i en vårdnadstvist finns det saker som är bra att göra – och saker som är dåliga att göra. Här ger vi exempel på det som kan hjälpa dig genom tvisten.

Visa samarbetsvilja

Att visa en samarbetsvilja utåt, även om det känns tungt, är det bästa för alla. Det är genom samarbete som de bästa lösningarna kan göras och som barnets bästa kan tillgodoses på bästa möjliga vis. Dessutom kan det tala negativt för dig som part i ett mål, om du visar att du är helt ovillig att samarbeta med den andra föräldern utan tydlig grund.

Det här beror givetvis lite på situation också. Om den ena föräldern har visat sig vara våldsam, har missbruksproblematik eller uppvisar andra beteenden som kan vara till fara för barnet, förlorar du sannolikt inte mycket på att visa en ovilja till visst samarbete. Ofta är dock så inte fallet, och även om du inte gillar din före detta, bör du visa att du är redo att arbeta tillsammans för att hitta en lösning med barnets bästa som utgångspunkt.

Visa dig från din bästa sida

Visst ska det i regel handla om bevisning i mål i domstolar. I en vårdnadstvist kan dock mycket komma att handla om ord mot ord. Det är alltid bra att visa upp sig från sin bästa sida, som en person som är förmögen att ta hand om sitt barn och se till hans eller hennes bästa. Det här kan till exempel göras genom att alltid komma i tid och att klä sig lämpligt.

Läs på om vårdnad innan

Innan er vårdnadstvist verkligen har tagit sin början är det bra att läsa på så mycket som möjligt om vårdnad och lagarna som finns däromkring. Du är då förberedd på ett helt annat sätt och vet ungefär vad du kan vänta dig. Du behöver inte försvara dig själv – det finns det jurister för – men det kan fortfarande kännas skönt att veta ungefär vad som kommer att hända. Det är ju just lagarna som domstolens arbete utgår ifrån.

Ökat intresse för brott och straff i medierna

6 feb 2018

Vi ser ett klart ökat intresse för brott och straff i våra medier. Allt fler tidningar och massmedier rapporterar om kriminella handlingar och om kriminella. Allt sådant som gick under begreppet kvällstidningsblaskor. Vi har ju inga kvällstidningar längre, i den bemärkelsen att de ges ut på kvällarna. Utgivningarna har alltmer tidigarelagts. För trettio år sedan kom de ut klockan 15 på eftermiddagarna, och innan det gavs de ut klockan 17, därav namnet kvällstidningar. Numera ges de ut samma tid som andra dagstidningar ges ut.  Men innehållet och nyhetsvärderingarna går i samma anda; man fokuserar på nyheter som skapar stora och feta rubriker då man fortfarande säljer lösnummer, liksom tidigare. Detta sätt att skapa rubriker av nyheter som skapar intresse och nyfikenhet har spillt över på dagstidningarnas nyhetsvärderingar. Allt fler seriösa dagstidningar har egentligen samma rapportering av kriminaliteten som de forna kvällstidningarna. Därav ser vi en ökad bevakning av brott och straff. 

Alltmer av rättegångar i medierna

Numera ser vi också ett ökat programutbud av juridiska konflikter som leder till så kallade domstolar. Särskilt gäller det i USA, som gör televisionsprogram av civila tvister och där domarna på kort tid ger ett domslut. I Sverige har vissa juridiska konflikter slagit igenom nyhetsutbudet. För  tio år sedan slog Stieg Larssons död ner som en bomb. Precis då hans Millennietrilogi slog igenom och bringade in mångmiljonbelopp, blev hans sedan 20 år tillbaka sambo arvslös. Det, trots att de hade bott ihop i mer än tjugo år tillbaka. Eftersom han inte hade testamenterat sin egendom till henne, gick arvet till hans pappa och bror som han knappt hade haft någon kontakt med under tiden han levde. Så ser familjejuridiken ut. Vi ser att sambor inte ärver varandra om man inte så testamenterar. Endast bröstarvingar ärver. Till bröstarvingar hör barn, föräldrar och finns inga sådana, går de till syskon. I Stieg Larssons fall fanns inga barn. Hade han och hans sambor haft det, hade de fått hela miljonarvet.

Vad kan vi lära oss?

Vad kan vi lära av denna rätt så tragiska historia? Vi kanske behöver lära oss mer om familjejuridiken – dit arvsrätt hör. Med tanke på den rättsosäkerhet borde fler sambor gifta sig. Det underlättar nämligen inte bara i frågor som rör arv, utan även i de fall samboparet bestämmer sig för att skiljas. Vid en skilsmässa kan samboparet endast dela det som de har köpt gemensamt och specifikt till det gemensamma boendet. Skulle en tvist uppstå är det så lagen ser ut. Även om man har gemensamma barn, har alltså den andra förälderna inte rätt till hälften av det forna samboparets egendom. Gifta par har endast rätt till det som lagen kallar giftorätten. Det innebär att även om paret är gifta kan man behålla sådant som man anser att man ägde ensam under tiden som gift.

Barn har alltid rätt att ärva

Inget barn kan göras arvlösa i Sverige, på den punkten har lagen förändrats. Den rätten går före sambors och gifta makars rätt till arvet. Därför kan särkullbarn alltid ärva sin döda förälder, och har alltid rätt till det som lagen kallar laglotten, som gör att de alltid har rätt att ärva sina föräldrar oavsett om föräldern varit sambo eller gift. Läs mer om juridisk arvsrätt här: arvsrätt.nu.

Är du misstänkt för ett brott?

16 jan 2018

En vanlig missuppfattning gällande brottmål är att dessa handlar om grövre brott med våldsamma inslag. Sådana brott räknas som ett brottmål – men det gör även exempelvis bedrägerier, skattebrott, stöld, rån, narkotikabrott och sexualbrott. Alla brott som går upp i rätten räknas som ett brottsmål och vi ska titta lite närmare på hur vi tycker att du som misstänkt för ett sådant ska agera. Innan dess så ska vi dock säga att mindre typer av brott såsom exempelvis en fortkörning eller ett snatteri sällan når rätten, där brukar åklagaren yrka på ett strafföreläggande - något som brukar innebära böter. 

Detta sparar dels tid för våra överbelastade domstolar och dels så brukar man sällan behöva någon hjälp. Förenklat: du kör för fort med din bil – du får X antal dagsböter till X kr i belopp – du betalar. Du kan naturligtvis överklaga även ett strafföreläggande, men normalt så brukar händelseförloppet se ut som ovan. 

När du behöver en brottmålsadvokat

För andra typer av brott dock så krävs det ofta en brottmålsadvokat. Om du är misstänkt för en grövre misshandel så har du rätt till en offentlig försvarare som representerar dig och som sköter dig försvar. En offentlig försvarare som utses – och betalas – av staten. Här har du som misstänkt dock ett val att göra: du kan själv säga vilken som ska vara din offentliga försvarare och accepterar denne så brukar domstolen sällan motsätta sig dit önskemål. 

Vissa omständigheter kan sätta käppar i hjulet för att du ska få den brottmålsadvokat du vill – om brottet är ringa och det handlar om långa resor kan vara ett skäl till avslag. Men, i de flesta fall så godkänns den brottmålsadvokat man vill ha utav domstolen. 

Välj rätt brottmålsadvokat

Rätt brottmålsadvokat spelar en väldigt stor roll i hur dina chanser att bli frikänd ser ut. Därför så blir valet av offentlig försvarare extra viktigt. Vårt råd är att du tittar efter följande punkter gällande en brottmålsadvokat: 

 

 • Erfarenhet. Erfarenhet är viktigt inom varje yrke - men gällande brottmål så blir det extra tydligt. Märk väl; erfarenhet behöver inte handla om ålder – vi menar mer att din advokat ska ha erfarenhet av fall som liknar ditt. I det här fallet alltså en grövre misshandel. Hur ska man lägga upp försvaret, finns det någon bevisning som inte framkommit och som är dig till gagn, har förundersökningen några svaga punkter. En erfaren brottmålsadvokat inom det berörda området vet hur hen ska agera.

 

 • Dedikerad uppgiften. Du ska känna att du får den tid du behöver. Många upplever att den advokat man tilldelas som offentlig försvarare dyker upp vid förhandlingar, förhör och under rättegången – men i övrigt så handlar det om tystnad. Du ska välja en brottmålsadvokat som har tid att ta sig an ditt fall.

 

 • Personkemi. Du kommer att gå igenom en process där exempelvis gamla vänner, familj och bekanta plötsligt kan vända dig ryggen. Dessutom kan press från media förekomma och din kontakt med omvärlden kan bli begränsad (beroende på vilket typ av brott det handlar om naturligtvis). Rätt brottmålsadvokat blir ett viktigt stöd och personkemin er emellan måste finnas där. Läs mer om brottsmålsaadvokater på: brottmålsadvokat.biz.

Tre viktiga punkter, enligt oss. Vi sa innan att kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Detta stämmer till viss del. Arvodet betalas av staten och om du blir frikänd så betalar du ingenting. Skulle du däremot bli dömd för brottet i fråga så kommer du att få betala tillbaka delar av- eller hela beloppet till staten. 

Juridisk hjälp efter våldtäkt

8 jan 2018

Det trauma som en våldtäkt för med sig kan vara extremt stort. Därför så har man som offer också rätt till terapi och till juridisk hjälp där staten täcker kostnaden för det arbete som målsägarbiträdet lägger ner. Många offer kan vittna om att två saker sker efter att de blivit utsatta för en våldtäkt 1) de blir inte tagna på tillräckligt stort allvar och 2) de utsätts för ovidkommande frågor som gör att de framställs som slampiga och att våldtäkten i själva verket varit en frukt av samtycke. Frågor som kan handla om utmanande klädsel eller grad av berusning.

Om detta kan vi säga att det inte spelar någon roll om hur du är klädd eller hur berusad du varit - en våldtäkt är en våldtäkt oavsett. Och: vi kan även säga att rätt typ av hjälp kan få dig att orka fortsätta genom denna - i alla avseenden - jobbiga process. Att välja rätt målsägarbiträde handlar dels om att hitta en advokat som har lång erfarenhet av våldtäktsmål och dels också kan bistå med en axel att luta sig- och gråta ut mot. Som offer så behöver man stöd och man behöver få den nödvändiga hjälp som krävs för att vinna målet och få upprättelse.

Anmäl din våldtäkt så snart som möjligt

Generellt sett så har man större chans att vinna ett våldtäktsmål om man anmäler våldtäkten så fort som möjligt. Detta då man blir hämtad av polis, körd till sjukhuset och där man väl på plats där kan säkra bevisning i form av exempelvis DNA samt dokumentera skador. Man har som offer en fördel i att agera snabbt. Men, det handlar samtidigt om att man blivit utsatt för den värsta kränkning som en kvinna - eller en man - kan bli utsatt för och detta gör att många anmälningar kommer långt efteråt.

Traumat i kombination med att många offer känner förövaren gör att en anmälan uteblir och kommer först senare. Det viktiga i den förra meningen är att offret och förövaren ofta känner varandra. En våldtäkt sker ofta i hemmet och av en bekant - det handlar alltså inte om, som många tror, att det endast sker utomhus och av en okänd gärningsman.

Viktigt är att tillägga att även en våldtäkt vars anmälan sker i efterhand - oavsett tidsspann - och processen efteråt går att vinna. Här handlar det dock om att mer tyngd ligger på bevisningen i form av vittnen, vittnesmål samt andra detaljer; detta då den tekniska bevisningen inte längre varit möjligt att säkra. Ett skickligt målsägarbiträde ger, tvivelsutan, större möjligheter för ett offer att vinna en sådan process.

Vad är en våldtäkt?

Definitionen av vad som räknas som våldtäkt har kommit att breddas under senare år. Idag räknas exempelvis även att tvinga sig till oralsex, tvinga någon att vidröra vid könsorganet samt att medelst föremål penetrera någon som våldtäkt. Offrets status vid övergreppet spelar också en större roll idag än vad det gjorde förr. Exempelvis en sovande, en kraftig berusad- eller drogpåverkad, en sjuk eller en person som lider av en psykisk störning och ett samlag med en person i sådant tillstånd kan definieras som en våldtäkt.

Vi ska även säga att det givetvis kan vara både män, kvinnor och ickebinära som kan vara både offer och gärningsmän då det kommer till en våldtäkt.

Bygglov för att måla om fasaden

3 jan 2018

För vissa ombyggnader och renoveringar behöver man söka bygglov från Stockholms  kommun. Detta för att det ska kunna behållas någon slags kontroll över vad som byggs i våra bostadsområden och stadsdelar och att inte byggnaderna påverkar områdenas karaktär och särprägel. I Stockholm har de flesta områden en detaljplan som reglerar vilka renoveringar som är tillåtna och inte.

När man vill måla om fasaden på sitt hus behöver man i regel inte söka bygglov, eftersom karaktären på huset inte nämnvärt ändras, förutom att det ser mer välvårdat ut. Om man däremot helt vill byta färg på huset så påverkar ju det husets karaktär, och här kan byggnadsnämnden vilja ha ett ord med i laget. Vilka färger som är tillåtna och inte finns vanligtvis inte angett i detalj, men byggnadsnämnden försöker i dialog med arkitekter och byggnadskulturkunniga experter om ingreppet kan godkännas eller inte utifrån ursprungstanken med området. Om den färg man önskar måla om till är vanlig på andra hus i området kan man vara ganska säker på at ommålningen kommer att godkännas, men det är alltid bäst att på förhand kontakta byggnadsnämnden och höra efter.

Anlitar man en målare i Stockholm har denne vanligtvis god koll på vad som är tillåtet och inte i olika stadsdelar och villaområden. Man kan även få bra tips från målaren om vilken typ av färg man bör använda och som harmonierar med husets karaktär. Att måla ett gammalt sekelskifteshus i en plastfärg till exempel, är ett förfarande som antagligen inte ses med blida ögon av byggnadsnämnden. Det handlar om respekt för dessa gamla byggnader, som oftast stått där långt innan vi kom till jorden och även kommer att stå kvar långt efter oss.

När bygglov inte behövs

Vanligtvis behövs inte bygglov för att bygga en uteplats, en friggebod eller ett attefallshus. Friggebodar och attefallshus är mindre komplementbyggnader som inte får vara störren än 25 kvm och inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Man måste dock göra en bygganmälan till byggnadsnämnden i kommunen för att bygga en friggebod eller ett attefallshus.

Du har även rätt att utföra fasadändringar som ommålning, byte av fasadbeklädnad eller renovering av tak utan bygglov, dock med förbehållet som nämnts ovan, att det inte inverkar på husets originalkaraktär. Alla renoveringar och restaureringar ska utföras i vårdande och inte i spekulativa syften.

När bygglov behövs

Om du som sagt vill måla om huset i en annan färg, eller klä fasaden eller taket med något annat material behöver du söka bygglov. Likaså om du göra tillbyggnader på huset, eftersom det garanterat kommer att påverka arkitektens ursprungsidé. Vidare måste du ha byglov för byggnader på tomten som är större än 25 kvm, något som kan vara svårt att få i tätbebyggda områden.

Rimliga gränser

Om du vill måla ditt gamla hus lila kommer du sannolikt inte att få något bygglov. Om du däremot väljer en ny färg som passar in i området och har en förskönande effekt på huset kommer ommålningen sannolikt att bli godkänd. Det gäller att ha lite fingertoppskänsla och lite arkitekturhistoriska kunskaper, samt att läsa på i detaljplanen. Rådfråga gärna en målare eller arkitekt i Stockholm så får du hjälp att hitta en färg som ger ditt hus en färg som det trivs i.

Köper du hemstädning? Följ Konsumentrådgivarens råd!

2 jan 2018

Stockholm är den svenska stad där det är flest antal procent av befolkningen som någon gång köpt en tjänst med RUT-avdrag. Det kan exempelvis vara strykning, barnpassning eller trädgårdsarbete. Till stor sannolikhet omsätts det däremot mest summor på hemstädning. Detta eftersom det är en återkommande tjänst som ofta beställt på abonnemang. Det kan även vara orsaken till att flera konsumentrådgivare gett råd om vad man bör tänka på i val av företag. Exempel på råd som ofta nämns är de nedanståden.

Är företaget ekonomiskt stabilt?

Det går inte att kontrollera all information om ett städföretag men vissa saker kan snabbt kontrollera och därmed sålla bort de sämsta företagen. Med tanke på att utbudet är stort i Stockholm är det lätt att välja bort ett flertal städföretag och ändå har många att välja på kvar.

Det man kan kontrollera är om städföretaget har F-skatt och registrerat organisationsnummer. Det minskar risken för svartarbete. Man kan även kontakta Kronofogden i Stockholm för att se om företag har något löpande ärende.

Sök alltid efter referenser

 I mindre städer går ryktet fort gällande vilka företag man bör undvika när hemstädning ska ske. I större städer kan dåliga företag leva vidare genom att kunderna finns så utspridda. Bor du i Stockholm bör du alltså göra en grundligare undersökning gällande referenser. Det handlar då inte om att läsa på företagets hemsida och se vad kunder säger (vilket självklart till viss del är utvalda referenser) utan det är viktigt att söka objektiva åsikter. Sök på Twitter och Facebook och se vad andra sagt.

Billigast är inte alltid bäst

Vill du betala så lite som möjligt? Eller har du även krav på kvalité och service? Att ”billigast inte är alltid är bäst” är något som återkommer i artiklar och råd gällande städtjänster. Billigt behöver självklart inte betyda att det blir dåligt. Allt handlar om vad man kräver och kan nöja sig med. Priset på hemstädning i Stockholm varierar relativt mycket men man ska alltså se på helheten och fundera på vad man prioriterar.

Skriv avtal

Så fort en tjänst beställs så bör ett skriftligt avtal skapas. Detta behövs för att minska risken för framtida konflikter. Om det exempelvis inte står ”rengöring av micro” på avtalet kan man inte utgå från att städföretaget kommer göra ren micron när hemstädningen utförs. Av denna anledning gör många städföretag långa listor på sina hemsidor där man kan läsa om allt som ingår. Vissa skriver ”vi utför en komplett hemstädning” vilket egentligen inte säger något alls.

Kontrollera möjlighet till RUT

Det går att få 50% i RUT-avdrag vid hemstädning och annan städning. Det är även vad städföretagen räknar med när de ger offert. Av den anledningen är det viktigt att som kund kontrollera att man har möjligheten att få avdrag. En privatperson har nämligen rätten till avdrag på maximalt 25 000 kr per år. På Skatteverkets hemsida kan man logga in och se hur mycket man redan utnyttjat under året.

 

Barns bästa ett diffust begrepp

30 dec 2017

Om du befinner dig i en knivig situation och inte kommer överens med ditt barns vårdnadshavare vad gäller barnets vårdnad, boende eller/och umgänge, kanske du behöver få en juridisk rådgivning angående en vårdnadstvist. Det första samtalet kostar dig ungefär 1600 kronor oavsett om du får ekonomisk hjälp i form av rättsskydd, eller rättshjälp. Vad skillnaden är mellan dessa återkommer vi till senare. Vid ett första samtal med en familjerättsjurist kommer du att informera hen om ditt fall medan juristen i sin tur bör informera dig om vilka chanserna är, hur en tvist kan gå till juridiskt sett, och vad som brukar gälla när det kommer till barns vårdnad, boende och umgänge. 

Alla beslut ska ta hänsyn till barnet

Då det kommer till beslut som rör barn, står det i lagen att barns bästa ska komma i första hand. Det gäller då domstolen fattar beslut. Det gäller även i alla beslut som till exempel socialtjänsten beslutar om. Det svåra med lagens formulering är att det är så svårt att fastställa vad som är ”barns bästa”. Det är ett väldigt diffust uttryck som i princip kan betyda vad som helst. Oftast handlar det om av domstolen; domaren och nämndemännen anser är ”barnets bästa”, och vad socialtjänstemännen anser är barnets ”bästa”. Även om det står i lagen att barn ska tillfrågas om vårdnaden, boendet och umgänget, händer det inte alltid. Det är upp till domstolen och socialtjänsten att besluta om det. Och det är inte alltid som det kommer på fråga. Mycket hänger då på hur vårdnadshavarna själva arbetar, samarbetar med socialtjänsten, eller om du har en duktig advokat.

Barns bästa bör tillämpas om brott förekommer

Det viktigaste om barns bästa är att ta ställning till om de utsätts för något brott. Dessvärre är det mycket, mycket svårt att bevisa något brott mot ett barn. Om ena föräldern hävdar att den  andra är våldsam mot barnet måste anklagelserna styrkas med bevis. Det går så gott som aldrig att hävda brott om man inte har teknisk bevisning (fotografier, filmer, vittnen). Alla anklagelser måste följas av konkreta bevis. Det går inte att hävda att din partner, eller barnets förälder är psykiskt sjuk, om inte vård har tillämpats, att det är en förövare utan vittnen, eller annat bevis, eller att hen är alkoholiserad, eller missbrukare. Allt sådant måste åtföljas av konkret bevisning.

Skillnaden mellan rättshjälp och rättsskydd

De flesta har idag en hemförsäkring. Har du en inkomst på cirka 200 000 kronor per år, förväntas det att du har en hemförsäkring. Dock är det inte alla hemförsäkringar som täcker tvister om barn, i direkt anslutning till en skilsmässa, eller överhuvudtaget. Det finns en och annan hemförsäkring som täcker detta. Var noga och kontrollera detta i fall du har en hemförsäkring som täcker en tvist i dessa frågor. Har du däremot en inkomst som understiger cirka 200 000 kronor i årsinkomst, får du något som kallas rättshjälp, det innebär att domstolen betalar pengar för en advokat för dig. Den advokaten får ersättning för det mest basala i vårdnadstvisten mellan föräldrar.

Hitta rätt advokat till vårdnadstvisten

16 nov 2017

Ingenting vara för evigt. Det sorgliga talesättet går tyvärr att omsätta i hur många av dagens förhållanden slutar. Det är inte ovanligt att ett äktenskap slutar med en skilsmässa och det är heller ingenting som man ska rikta några moraliska pekpinnar mot. Ibland så tar kärleken slut, ibland så uppkommer den på andra ställen, ibland så tar livet vändningar och man hittar nya intressen, ibland så växer man ifrån varandra och ibland så visar sig den andre personen vara en helt annan person än den man förälskade sig i- och gifte sig med. Oavsett anledning: ett äktenskap är inte hugget i sten.

Det som skiljer skilsmässor åt gäller i huvudsak om det finns barn inblandade. Tvister gällande det ekonomiska är en sak - det handlar trots allt om materiella ting. Tvister om barn och vårdnaden av dessa dock; går man in i en vårdnadstvist så måste man vara beredd på att det hela handlar om en stor känslomässig prövning. inte minst för barnen i fråga. Att se sina föräldrar bråka om vårdnaden kan ge själsliga ärr för livet och viktigt är att man som förälder inte lägger locket på.

Barnet måste vara delaktigt

Barnet måste vara delaktigt. Utan att man för den sakens skull tar på sig en offerkofta, kastar skit på den andre eller skuldbelägger varandra. Det handlar om att informera barnet om vad som sker, förklara varför mamma och pappa ska skilja sig och att hela tiden poängtera att man fortfarande älskar barnet och att det som sker inte är barnets fel. Det kan även vara bra att hitta en vuxen person som barnet kan prata med genom processen. Kommunen brukar erbjuda samtalsgrupper för barn i en skilsmässa och det kan vara en bra ventil för barnet.

Ibland så är dock en vårdnadstvist oundviklig. Det kan handla om våld i hemmet - fysisk eller psykiskt misshandel; antingen mot barnet eller mot den andre föräldern - det kan handla om missbruksproblem, det kan handla om en psykisk sjukdom där barnet riskerar att fara illa och det kan handla om kraftiga samarbetsproblem (där föräldern försvårar umgänget med den andra, inte dyker upp vid hämtning/lämning och så vidare). Finns det en risk för att den ena föräldern ska flytta till ett annat land och ta barnet med sig så är detta också ett starkt skäl till varför ensam vårdnad ska tilldelas den andra föräldern.

Vad är bäst för barnet?

Det som är talande i en vårdnadstvist är att man alltid utgår från att barnets bästa ska tillgodoses. I många fall så handlar det om att man från domstolens sida ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet - även efter en skilsmässa. Många upplever att man på grund av detta blir negligerad och att de argument man presenterar inte tas på allvar - domstolen har redan bestämt sig.

Det som krävs för att få vårdnad av sina/sitt barn i ett sådant läge är ofta en advokat - inriktad och specialiserad på familjerätt och i synnerhet vårdnadstvist. Att anlita rätt advokat innebär att man får den hjälp man behöver. Har advokaten kunskap och vana av vårdnadstvister så vet denne ofta vilka knappar man ska trycka på, han/hon vet vilka typer av bevis som måste samlas in, vilka personer som ska få tala - exempelvis personal på skolan, läkare och folk från Socialnämnden - och hur man ska lägga upp processen. Kostnaden för advokaten brukar betalas av det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. Det man får vara beredd på i en vårdnadstvist är att den ofta tar tid att lösa. Det kan innebära en känslomässig berg- och dalbana. Även där har advokaten en avgörande roll i form av vara ett stöd och i att erbjuda en axel att gråta ut mot då det blir för tungt.

Välja offentlig försvarare

28 okt 2017

Om du blivit misstänkt för ett brott som anses kunna ge fängelse har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, sitter med dig i förhör och för din talan i en rättegång. Din försvarsadvokat har till uppgift att bestrida bevisen som läggs fram emot dig, presentera egna bevis och vittnen som talar till din fördel samt se till att du får en rättvis bedömning.

Det är domstolen som utser en offentlig försvarare åt dig och det är staten som betalar advokatkostnaden. Om du befinns skyldig till brottet kan det dock hända att du blir skyldig att betala advokatkostnaden, helt eller delvis, om du befinns ha ekonomisk möjlighet till det. Det är alltså inte säkert att en offentlig försvarare är gratis, men om du befinns oskyldig betalar du naturligtvis ingenting.

Välj kompetens

När du blir tilldelad en offentlig försvarare är det första bästa lediga advokat som får uppdraget. Det betyder att advokaten ifråga med stor sannolikhet inte besitter specialkunskaper om det brott du misstänks för. Om du misstänks för ett allvarligt brott kan det därför vara en god idé att försöka hitta en advokat som har stor kunskap och erfarenhet inom ”ditt” område, exempelvis narkotikabrott eller ekonomisk brottslighet. Många advokatbyråer har advokater som täcker upp flera olika områden inom juridiken, vissa byråer har specialiserat sig helt på ett specifikt område, t e x familjerätt.

Du har rätt att själv välja offentlig försvarare, och domstolen är skyldig att tillgodose ditt önskemål om advokaten är tillgänglig. Även i detta fall betalar domstolen rättegångskostnaderna initialt, men du kan som sagt bli återbetalningsskyldig om du får en fällande dom.

Bevaka din rätt

Vid många förhör hos svensk polis underlåter polisen att meddela den misstänkte om rätten till offentlig försvarare. Det befinns vara krångligt och tidsödande, men det kan vara en rättighet som berövas dig. Är du misstänkt för ett brott som anses kunna ge fängelse är polisen alltid skyldiga dig att erbjuda en offentlig försvarare, och du har rätt att välja vem det ska bli. Detta är en rätt du bör ta tillvara på, även om det kan kännas obehagligt och du blir dåligt bemött.

Bevaka din rätt att välja offentlig försvarare och välj en advokat som har lång erfarenhet och djup kunskap inom området du misstänks för. Som misstänkt i en rättegång har du en lång och ofta obehaglig process framför dig och då bör du ha ett proffs vid din sida.

Vems talan är viktigast?

27 okt 2017

Det finns många frågor om hur en vårdnadstvist fungerar och vilket utslag man kan förvänta sig om man inleder en sådan. Det finns dock inga enkla svar. Och: det ska heller inte finnas några sådana. varje vårdnadstvist är unik och kräver särskild omsorg för att lösa. Man kan därför inte säga - gör så här så kommer du att få ensam vårdnad.  Det krävs en omfattande utredning från Socialstyrelsens sida där man vänder på varenda sten. Ord står ofta mot ord och därför kan inga lättvindiga beslut tas innan frågan är grundligt utredd.

Det finns dock vissa parametrar som väger tungt i en vårdnadstvist och här kan vi räkna upp några av dessa som kan motivera att ensam vårdnad tilldöms den ena föräldern.

 • Förekommer våld i hemmet? Om den ene föräldern har varit våldsam - mot barnen eller mot partnern - så finns det risk för barnets hälsa. Även psykisk misshandel räknas in här.
 • Samarbetssvårigheter. Om den ena föräldern hela tiden försvårar och gör sig omöjlig - exempelvis vid lämning/hämtning - så kan det leda till att den andre från ensam vårdnad.
 • En förälder tar inte sitt ansvar: Detta genom att inte betala underhåll, inte dyka upp då man lovat och så vidare.
 • Bristande kontakt med barnet.
 • En oförsonlig attityd. Vanligt är att en förälder hyser sådant hat gentemot den andre att barnet används som ett slags bollträ i konflikten. Det här kan vara ett skäl till ensam vårdnad.
 • Missbruksproblem.
 • Grav psykisk sjukdom som innebär en potentiell fara för barnet.

 

Barnet då? Har inte barnet något att säga om sin egen framtid? Jo, ju äldre barnet är - desto tyngre väger barnets ord i sammanhanget. Man lyssnar alltid på vad barnet vill och det spelar definitivt en roll i hur utslaget blir. Men; det är en del i den samlade bedömningen och inte mer än så.

Välj ditt juridiska ombud med omsorg

En viktig röst i en vårdnadstvist är den som kommer från olika experter. Ser man till ovan nämnda punkter så kan dessa vara svåra att leda i bevis. Kan man dokumentera skador från exempelvis en misshandel, kan man spara hotfulla mail, kan man få exempelvis personal från skolan att ge sin personliga utsago och kan man få  exempelvis myndighetspersoner att verifiera olika uppgifter så väger det tungt i processen.

Vi skulle dock säga att den viktigaste rösten i en vårdnadstvist tillhör det juridiska ombud man anlitat. Det är denne som kommer att föra sin egen talan det är det ombudet som lägger upp strategin och det är denne person som kommer att vara det primära stödet genom en fruktansvärt påfrestande process.

Att vinna en vårdnadstvist är svårt då man från rättens sida utgår från att gemensam vårdnad - även efter en skilsmässa - är det bästa för barnet. Ett skickligt, erfaret juridiskt ombud - specialiserat på familjerätt/vårdnadstvister ökar oddsen rejält. Här kan du läsa mer om vilken typ av hjälp du kan då vid exempelvis en vårdnadstvist eller något annat ärende inom familjerätt.

Viktigt att tillägga i det här fallet: Ensam vårdnad innebär inte att barnet rycks bort från den andre förälderns liv. Nej, det kommer även fortsatt att finnas ett umgänge dem emellan.

 

 

Många missnöjda med ögonbrynstatuering

17 okt 2017

I en alltmer utseendefixerad värld så söker allt fler människor de snabba vägarna till skönhet. detta utan en tanke på konsekvenserna som dessa genvägar kan föra med sig. Vi tror att många dessutom gör valen utan att först ha kollat upp dels vilka risker som finns och dels också var man väljer att göra sitt ingrepp/behandling. Det senare är viktigt att poängtera i sammanhanget.

Ska man exempelvis operera sig och göra en ansiktslyftning - ja, då måste man först och främst kolla upp kliniken innan man går vidare. För - tyvärr; även inom skönhetsbranschen så finns det stora skillnader mellan bra- och dåligt och här så kan en sämre utförd behandling sluta med ett rent katastrofalt resultat. Till skillnad mot ett dåligt renoveringsjobb eller ett fuskjobb med bilen. Här får patienten leva med det dåliga jobbet på ett helt annat sätt och man ska även vara medveten om att det kan vara svårt att få ett felaktigt utfört ingrepp - nästan oavsett vilket - korrigerat.

Ett exempel på det senare gäller Karolinska Sjukhusets inställning till korrigering av misslyckade näsoperationer där man inte längre tar emot patienter som utfört ett ingrepp på privata kliniker. En cynisk inställning ala skylla-sig-själv? Ja och nej - skulle man genomföra alla dessa ingrepp så skulle man inte få tid för någonting annat och man skulle inte kunna behandla “riktiga” patienter i den utsträckning man måste. så hög har alltså felprocenten visat och så viktigt är det alltså att välja rätt klinik.

En näsoperation å sin sida - även de mindre behandlingarna måste tas på allvar och vi tänkte visa på ett populärt ingrepp där framförallt yngre tjejer visat stort missnöje efter avsluta ingrepp. Detta gäller en ögonbrynstatuering och där unga tjejer sökt sig till kliniker som inte levererat resultat enligt förväntan. Här ska man veta att det är skillnad på metoder också. En ögonbrynstatuering som sker med Phibrows-metoden (en ny metod som sker med 3-D-laser) har ofta bättre resultat och har rönt mindre missnöje än de äldre metoderna.

Det första steget är alltså att välja en klinik som erbjuder denna typ av ögonbrynstatuering. Det andra steget då? Konsultation, konsultation och åter konsultation. Se till att få sitta ner med läkaren/personen som ska utföra behandlingen/ingreppet och förklara förväntningar samt vad du vill uppnå. Det är viktigt att dina förväntningar är realistiska och det är viktigt att - om så inte är fallet - att läkaren förklarar att du inte är en lämplig kandidat. En oseriös klinik gör behandlingen oavsett och vi tror att detta är en del av att många är så pass missnöjda med sin ögonbrynstatuering.

Ta juridisk hjälp genom processen

Om man ändå skulle vara missnöjd då? Ja, då behöver man hjälp. Det finns dels juridisk sådan att få och dels så måste man anmäla sitt missnöje hos Patientnämnden och hos Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Processen kan ta tid och därför så bör man vara beredd på att välja ett juridisk ombud som har erfarenhet av liknande situationer. Ord kommer att stå mot ord och som drabbad så kan man känna sig väldigt liten - ett juridiskt ombud kan dels föra ens talan och dels vara en axel att luta sig mot genom hela denna jobbiga process.

En anmälan till Patientnämnden och/eller Hälso- och Sjukvårdsnämnden är - enligt oss - nästan ett måste. Oavsett om det handlar om en misslyckad 3D-tatuering av ögonbryn i Stockholm, en misslyckad bröstförstoring eller om en näsoperation som gått snett så kan anmälan leda till att kliniken tappar sitt tillstånd. Och: det kan leda till att fler avstår från att anlita dessa oseriösa aktörer.

Ensam vårdnad är inte att föredra

27 sep 2017

Ett barn mår bra av att ha en trygg uppväxtmiljö där båda föräldrarna finns nära och tar ett gemensamt ansvar, ställer upp – både känslomässigt och ekonomiskt – hjälper till med uppfostran. Tyvärr så klarar alla inte av att leva tillsammans, oavsett hur mycket föräldrarna än försöker så kan ibland en skilsmässa vara den enda lösningen. Märk väl – vi lägger inga som helst värderingar i en skilsmässa i sig utan vi tittar mer på hur man löser denna och där det finns barn inblandande.

Den bästa lösningen – sett till det vi nämnde ovan – är att man fortsatt har en gemensam vårdnad om sina barn och där dessa kan en god kontakt med båda sina föräldrar och får den kärlek som de behöver – precis som vanligt, men under två tak istället för ett.

Tyvärr så sker inte alla skilsmässor på detta sätt och ibland så inleds infekterade konflikter i form av att en förälder lämnar in en stämningsansökan mot den andre och kräver ensam vårdnad; en vårdnadstvist är då inledd om den andre motsätter sig detta – något som ofta är fallet. Ensam vårdnad är något som man alltså bör undvika sett till barnens bästa och det är också något som man gör från statens sida och man gör detta helt av den anledningen att en naturligt kontakt med båda föräldrarna är den bästa.

Man ska här naturligtvis tillägga att det i vissa fall är ett måste att inleda en vårdnadstvist för att få till stånd ensam vårdnad och där kriminalitet, missbruk, grava psykiska problem, våld i hemmet eller andra värre saker – incest och pedofili – förekommit och där ensam vårdnad måste komma till stånd då miljöerna ovan – naturligtvis – är olämpliga för ett barn att växa upp i. Här ser staten också till att så snabbt som möjligt dela ut ensam vårdnad och detta är naturligtvis oerhört bra.

Men, vid andra fall så är det inte fullt lika smidigt att få till stånd ensam vårdnad om sina barn och detta också med all rätt; det går nämligen nästan uteslutande att ordna saker och ting även om man – av någon anledning – hyser agg mot eller inte kommer överens med sin forna partner.

Avstånd är inget skäl till ensam vårdnad

Ett vanligt scenario som ligger till grund för en ansökan om ensam vårdnad handlar om att en av föräldrarna ska flytta till en annan stad och där avståndet kommer att spela en stor roll i den naturliga kontakten vi nämnde ovan.

Här ska man veta att en gemensam vårdnad inte på något sätt innebär att tiden som barnen spenderar hos respektive förälder måste ske exakt lika; kan man komma överens om att barnen kanske bor var tredje helg, varannan vecka eller var fjärde helg hos någon förälder så är detta något som också går att arrangera.

Många föräldrar som söker om ensam vårdnad ser tiden – av förklarliga skäl – som en faktor och anser att de kommer att få träffa sina barn för lite och missa väsentliga delar av uppväxten. Här måste man anstränga sig för att hitta bättre lösningar och använda dagens teknologi – datorer, telefoner – för att upprätthålla kontakten. Kvalitetstid i form av varannan helg ska heller inte underskattas.

Så lägger man upp ett förhör

31 aug 2017

Är man misstänkt för brott så kommer du att hamna i en förhörssituation, Men hur går ett förhör upp och hur går det till? Här berättar vi lite om förhörssituationen i några enkla punkter.

Hur lägger man upp ett förhör?

Under ett inledande förhör handlar det mycket om förtroende för att en bra kommunikation ska vara möjlig. Förhörsledaren känner av vad det är för person han har att göra med och bestämmer därefter hur förhöret ska läggas upp. Ska man använda en mjuk eller aggressiv, ska man ställa korta eller längre frågor. En fördel som förhörsledaren har är att människor alltid har ett behov att berätta. Men det inte alltid lätt. Många personer som är inblandade i brottssammanhang är skakade och påverkade av det som hänt och kan ha svårt att berätta, i alla fall till en början.

Hur får man en misstänkt att börja berätta?

Forskning har visat att en lugn och respektfull förhörsledare har större chans att nå ett bra resultat  i form av ett erkännande eller någon annan viktig information. En dominant stol kan ofta leda till motsatt effekt.

Vad får en misstänkt att erkänna ett brott?

Här finns det några punkter som ofta är avgörande. Starka bevis är det viktigaste sättet att nå fram. Kan skulden bevisas så finns det ingen större anledning att förneka brott, även om det finns misstänkta som fortsätter att förneka skuld in i det sista. Inre press är en annan faktor som ofta avgöra. Behovet av att tala ut och känslor av skuld och ånger kan i vissa fall få fram ett erkännande. Även yttre press från förhörsledaren kan ha effekt men detta kan vara riskabelt eftersom den typen av erkännanden kan vara mindre pålitliga.

Hur vanligt är det att misstänkta personer erkänner vid förhör?

Enligt statistik medger ungefär 20 procent den dödliga handlingen i början av en förundersökning. I slutet av utredningen har cirka 60 procent av de misstänkta erkänt brottet. Yrkeskriminella tenderar dock att tiga sig igenom förhören i rädsla för repressalier.

 Är det svårt för förhörsledaren att dölja känslorna när det handlar om svåra brott?

Det händer att förhörsledare påverkas och säger att de inte vill fortsätta, och då måste de bytas ut.

Vilka egenskaper kännetecknar en god förhörsledare?

Några viktiga punkter är social kompetens, tålamod, koncentrationsförmåga, pålästhet, tycker att sanningen är viktig.

Är du misstänkt för ett brott och riskerar att bli utsatt för förhörs? Kontakta så snabbt som möjligt en kompetent försvarsadvokat så att du får det stöd du behöver i förundersökningen. 

Dessa instanser och aktörer hjälper till vid LVU

30 aug 2017

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är något som ligger till grund för många domstolsprocesser. Den främsta anledningen är kanske att tillämpandet av LVU alltid sker mot någons vilja. Det är ju trots allt en tvångslag, där förutsättningen för att lagen ska tillämpas är att omhändertaget sker, även fast någon inte vill det. Det kan antingen vara barnet eller föräldrarna som motsätter sig vården.

När ett tvångsomhändertagande enligt LVU sker finns flera instanser som hjälper fallet att fortlöpa. Bland annat kan advokater, polisen och socialtjänsten bli inblandade. Det behöver inte nödvändigtvis vara alla dessa som blir inblandade i ett fall. Polisen blandas till exempel in ifall det föreligger svårigheter med omhändertagandet. Det skulle kunna handla om att den unge eller föräldrarna håller sig undan eller försöker förhindra omhändertagandet på annat sätt.

Socialtjänsten

Det finns lagar i Sverige som säger att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Därtill ska barn i Sverige behandlas med ”aktning för sin person” och ska heller inte straffas med fysiska medel. Det är dock inte bara fysisk säkerhet som barnen i Sverige ska, utan även psykisk.

När detta brister och kommer till socialtjänstens kännedom har de en skyldighet att utreda fallet. I vissa fall beslutas det om ett omhändertagande enligt LVU, även om det ibland kan bli polisen som genomför själva omhändertagandet.

Advokat

Som nämnt i inledningen är LVU en tvångslag. Således är det en fråga som ligger till grund för många domstolsprocesser och tvister i landet. En advokat med specialisering mot LVU anlitas ofta för att försvara den som har motsatt sig omhändertagandet. Den som motsätter sig omhändertagandet har rätt till ett offentligt biträde, och kan då försöka välja någon med stora kunskaper inom just LVU.

Det är dock inte alltid att det går. Kanske bor man i en mindre stad där de advokater som finns med fokus på LVU är uppbokade under lång tid framöver. Oavsett finns möjligheten till en advokat, även om man kanske inte får den med störst kunskaper inom LVU.

Polisen

Under vissa omständigheter har socialtjänsten rätt att begära hjälp från polis för att verkställa ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Det här har stöd i lagboken, som säger att polisen ska lämna biträde för att genomföra beslut om omhändertagande på begäran av socialnämnden eller annan person med befogenheter. En person med befogenheter kan till exempel vara en tjänsteman eller en ledamot som socialnämnden låter ta dessa beslut.

Hjälp av polis kan till exempel vara aktuellt ifall den unge eller föräldrarna håller sig undan. Det kan även vara aktuellt ifall någon av dem försöker förhindra omhändertagandet på ett eller annat sätt. Om det är nödvändigt har polisen befogenheter att ytterst använda sig av våld vid sådana situationer.

← Äldre inlägg