Det finns hjälp för dig som brottsoffer

Att råka ut för ett brott – oavsett vilket – är i sak att utsättas för en kränkning. I många fall så handlar det dessutom att det är någon man känner som är gärningsmannen; något som gör det hela till ett svek och en mer personlig kränkning.

Frågar du en person som drabbats av ett inbrott vad det värsta med inbrottet i fråga är så kommer denna person förmodligen att säga att det var kränkningen – vetskapen att någon annan person varit inne i den personliga sfären och fått fri lejd till det mest privata – som varit det värsta. Att föremål, pengar och egendom försvunnit ses som blygsamt i sammanhanget; detta då det är ersättligt och en fråga som försäkringsbolaget tar hand om.

Vi ska här tillägga att det finns ett enormt spektra att förhålla sig till då man talar om brottsoffer; vi har personer som blivit misshandlade, vi har de som blivit rånade, vi har de vars hus drabbats av inbrott, vi har de vars pengar blivit förskingrade, vi har de som blivit utsatta för sexualbrott...

Det går naturligtvis inte att generellt säga att ”så här mår du efteråt ” och jämföra exempelvis ett offer för en våldtäkt med en person vars konto blivit utsatt för exempelvis shimning. Gör man det så gör man det väldigt enkelt för sig och framförallt så gör man någonting som både är felaktigt och fruktansvärt dumt.

Det man däremot kan säga – oavsett vilket brott som man blivit utsatt för – är att det finns hjälp att tillgå. Det vi tänkte göra här är att räkna upp några av de organisationer och hjälpmedel som finns att tillgå samt förklara vad du som brottsoffer kan förvänta dig för typ av hjälp.

Brottsofferjour. En brottsofferjour finns i hela Sverige och det hjälper till med stöd, råd och  hjälp till dig som brottsoffer, du som ska- eller har vittnat eller du som anhörig. De flesta som vänder sig till brottsofferjouren har blivit utsatta för misshandel, för rån, för grov kvinnorfridskränkning, för stöld, för misshandel eller sexualbrott. Ungefär 50.000 personer vänder sig årligen till de ideella medlemmarna.

Telefonnummer: 0200 212019

Kvinnojour: har du som kvinna blivit utsatt för övergrepp, misshandel – såväl fysisk som psykisk – eller blivit utsatt för hot och våld så kan du vända dig till en kvinnojour. Dessa kan även hjälpa dig med juridiska frågor samt hjälpa dig att få ett skyddat boende om situationen skulle kräva det. Kvinnojourer i Sverige finns samlade i två stycken riksorganisationer; Riksorganisation för kvinnojourer (ROKS) samt tjejjourer i Sverige (Unizon). Båda dessa har möjlighet att även hjälpa unga kvinnor.

För kvinnor av utländskt härkomst så finns det två stycken vägar att gå för hjälp. Den första organisationen heter Terrafem och är en stödlinje dit man kan ringa för hjälp. En hjälp som erbjuds på över 40 språk och som är rikstäckande. Numret är 020 52 10 10.

Terrafems systerorganisation Soraya erbjuder kvinnor av utländsk härkomst- eller med muslimsk identitet  hjälp med skydd, stöd, råd, information samt vägledning på flertalet olika språk. Jourtelefonnummer till Soraya: 020 81 82 83.

Kvinnofridslinjen: till kvinnofridslinjen kan du som våldsutsatt kvinna ringa dygnet runt för stöd, för råd och för vägledning. Man tar även emot samtal från anhöriga och från bekanta. Allt sker med tystnadsplikt och samtalet kommer inte att synas på din telefonräkning. All personal är utbildad och kan ge nödvändigt hjälp om vart du kan vända dig för vidare hjälp.

Numret till kvinnofridslinjen: 020 50 50 50. Kvinnofridslinjen sköts av Nationellt Centrum för Kvinnofrid – NCK - och har sitt säte i Uppsala; där har man även möjlighet att erbjuda hjälp vid sin mottagning på Akademiska Sjukhuset – både hjälp för skador och som stöd.

Socialtjänsten: i varje kommun så finns det en socialtjänst och den spelar en väldigt stor roll i att stödja, hjälpa och ta hand om brottsoffer. Du når socialtjänsten i din kommun genom att antingen ringa till kommunväxeln eller genom att söka på deras hemsida på internet.

Mansjour: för dig som man som blivit utsatt för våld så finns det på många ställen i Sverige speciella mansjourer dit du kan vända dig för råd och stöd. Du hittar din lokala – eller närmaste – mansjour genom att söka på webbplatsen Rikskriscentrum.se

Brottsofferjour för HBT-personer. Är du homosexuell, bisexuell eller transperson och har blivit utsatt för ett brott på grund av din läggning så kan du ringa till RFSL speciella jourtelefon för HBT-personer och där få stöd, råd samt information kring hur du tar dig vidare.

Numret dit är följande: 020 34 13 16

Bris (Barnens rätt i samhället): Att kontakta BRIS är gratis och det är möjligt att vara anonym. Har du som barn utsatts för kränkningar, för hot eller för våld så kan du när som helst ringa. Det kan även gälla allmänna funderingar eller för att ställa vanliga frågor. Allt som du säger stannar där, samtliga som arbetar på BRIS har avlagt ett tystnadslöfte och ingenting förs vidare till tredje person. Om du vill så hjälper BRIS dig med att upprätta en anmälan. Du kan även maila direkt till BRIS eller chatta med andra unga på deras diskussionsforum. Numret till BRIS är: 116 111

 

Stödcentrum för unga brottsoffer. Det är inte ovanligt att unga människor under 18 utsätts för brott, kränkningar, misshandel eller exempelvis rån eller stöld. Många kommuner i Sverige har tagit fasta på detta problem och erbjuder därför särskild hjälp (samtal, besök hos plis, stöd vid rättegångar, kontakt med försäkringsbolag) till brottsoffer i denna unga ålder. Tyvärr finns det ännu ingen rikstäckande samordning dem emellan och därför så rekommenderas du att söka dig till din kommun och läsa kring huruvida denna erbjuder dig den speciella hjälp. Annars hjälper Socialtjänsten dig att ta det hela vidare.

 

Ungdomsmottagning: ungdomsmottagningarna i landet finns för dig som är mellan 13-20 år och där jobbar ofta psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, barnmorskor och gynekologer samt läkare. Personalen på en ungdomsmottagning har tystnadsplikt – men de är skyldiga att anmäla misstänkt brottslighet samt misstanke om att någon far illa till Socialtjänsten. Personalen har stor vana av att prata med ungdomar. Vissa ungdomsmottagningar har drop-in medan man hos andra behöver boka en tid i förväg. Många erbjuder även speciella dagar då enbart killar eller tjejer får komma på besök.