Blogg

Få hjälp med arbetstillstånd

23 dec 2021

Processen för att få arbetstillstånd i Sverige är inte enkel. För den som inte är EU-medborgare är den ändå helt nödvändig. Ta kontakt med en advokatbyrå direkt om du blivit erbjuden jobb.

Att arbeta i Sverige har många fördelar. Det finns en lagstiftning där arbetstagares rättigheter skyddas väl och det finns en stor variation på arbetsgrupper och tjänster. Lönerna är ofta fördelaktiga vid en internationell jämförelse. Bestämmelser rörande att arbeta här skiljer sig åt för EU-medborgare och personer som kommer från andra länder.

Givetvis finns möjligheter att få arbetstillstånd för alla, under rätt omständigheter. För att man ska få ett sådant är det dock viktigt att ta kontakt med personer som kan hjälpa till. En ansökan kan dels ta tid i handläggningen i sig, dels krävs att man skickar med en del dokumentation. Kommer inte rätt dokument med från starten kommer naturligtvis handläggningen att försenas.

Arbetstillstånd med hjälp från advokatbyrå

Det smidigaste, bästa och enklaste är att ta vägen via en advokatbyrå. Den byrå man väljer bör också ha en gedigen erfarenhet av detta specifika område. En bra garanti när du väljer byrå för ansökan av arbetstillstånd är att densamma är certifierad av Migrationsverket.

Reglerna för arbetstillstånd skiljer sig inte bara åt beroende på varifrån personen som ansöker kommer. Det finns också många specifika regler för olika yrkesgrupper. Vissa yrkesgrupper behöver inte heller ansöka om arbetstillstånd. Ibland skiljer sig processen och reglerna åt beroende på vistelsens längd.

Har du blivit erbjuden arbete i Sverige? Hör efter med en advokatbyrå vad som gäller.

Vem ansvarar för fel under renoveringen?

2 dec 2021

Vem ansvarar för fel under renoveringen?

Att renovera kan kännas spännande och roligt men också lite skrämmande. De flesta är medvetna om att det kan bli fel, kanske har man sett program på TV där familjer får bo i halvfärdiga hus eftersom hantverkarna inte tagit sitt ansvar. Att något blir fel vid en renovering tillhör inte vanligheterna. Det är dock aldrig dumt att vara förberedd innan börjar renovera. Vi går igenom sådant som du själv kan göra och vad du kan kräva av entreprenören.

Ditt ansvar vid renovering

Det är ditt ansvar att anlita en behörig hantverkare. Du kan även be om referenser så att du vet att andra kunder blivit nöjda. Var tydlig och be gärna om en specificerad lista på allt det som skall göras. Om renoveringen görs i ett våtrum så skall du se till att slutbesiktningen görs av ett oberoende våtrumsspecialiserat besiktningsföretag. Innan du betalar för renoveringen måste alla arbeten vara utförda och besiktningen godkänd. Hantverkaren eller entreprenören måste grovstäda så att du kan flytta in direkt, det är dock ditt ansvar att se till att det blir gjort. Om något går fel skall du i första hand försöka lösa det med hantverkaren eller entreprenören. De flesta är måna om sitt rykte och vill göra ett bra jobb. I andra hand kan du vända dig till konsumentverket.

Entreprenörens ansvar vid renovering

Det är bra om entreprenören sammanställer en lista på alla de arbeten som skall göras så att ni vet att ni är överens. Den som utför renoveringen måste sedan genomföra alla arbeten efter gällande branschregler. Om det blir några tilläggsarbeten måste entreprenören gå igenom och godkänna dem med dig. Det är entreprenörens skyldighet att genomföra egenkontroller och dokumentera dessa. Entreprenören får meddela när slutbesiktningen kan genomföras. Om några fel eller brister behöver åtgärdas är det dennes ansvar att det blir gjort. När arbetet är slutfört är det entreprenörens ansvar att slutdokumentationen är korrekt och att den blir överlämnad. Slutligen skall entreprenören grovstäda och se till att det går att bo i bostaden.

Ansvar vid ytrenovering

Egentligen gäller samma sak när det handlar om mindre renoveringar såsom golvslipning eller målning. I de stora städerna i Sverige är det hög konkurrens. Till exempel golvslipning i Stockholm går att hitta både prisvärt och kvalitativt. Det bästa garantin för att få till en bra renovering är att du anställer meriterade hantverkare och har en kontinuerlig, tydlig och bra kommunikation.

När kvällen vänds från dröm till katastrof

18 aug 2021

Våldtäkt är en sådan typ av traumatisk händelse som kan förändra livet totalt. Även om det är det svåraste du någonsin kommer behöva gå igenom är det ändå viktigt att du anmäler övergreppet.

Att få spendera en kväll vid havet är någonting som de flesta människor njuter av. Det är så vackert när solen sänker sig i väst bakom havet och horisonten. Det här är varför du älskar Göteborg. Men den så ljuva kvällen på västkusten kan snabbt förändras till något fullständigt fasansfullt. På promenaden hem har en lång man gått bakom dig ett tag. Du ökar stegen, men han tycks öka sina respektive steg i motsvarande takt. Han kommer närmare och närmare. Vi stoppar här och spolar fram ett tag. Du behöver inte läsa några detaljer. Du har på känn vad det är som har hänt. Du fattar att det är en våldtäkt i Göteborg som har ägt rum.

Viktigt att anmäla

Förutom den otroligt hemska upplevelsen i stunden av att bli sexuellt utnyttjad mot sin vilja innebär våldtäkten också ett väldigt obehagligt efterspel. Att återhämta sig från ett sådant övergrepp kan ta väldigt lång tid, om det ens låter sig göras. Dessutom väntar troligtvis ett rättsligt efterspel. Ibland kan offret vilja dra sig från att anmäla, men det är viktigt att du orkar. Genom att anmäla visar du att du inte tänker vara en del av det system som låter sexualbortt fortgå. Samhället kommer, eller i alla fall ska, backa dig hela vägen från anmälan till åtalsbeslut – samt därefter.

Ett evigt bråk

29 jun 2021

En del sagor håller inte för evigt. Kärleken kan ta slut medan bråken eskalerar och blir fler. Den kärlek man hade kan omvändas till en avsky. En avsky mot sin partner som är omöjlig att leva med.

Hade allt varit svart eller vitt, då hade saker och ting varit enkla. Då hade det gått på två olika vis. Bra eller dåligt. Men det dåliga behöver inte betyda större problem, utan att man slutar som inte vänner. Verkligheten är däremot en annan. När man separerar betyder det inte alltid att man har barnen varannan vecka var, eller varannan helg. Det kan finnas saker som gör det svårare och som även kan leda till en vårdnadstvist. Det finns olika anledningar till varför det kan bli en vårdnadstvist. Det kan vara på grund av att bråken är för stora så ett samarbete inte går alls. Eller så är den ena föräldern inte alls lämplig som förälder, det kan vara missbruk inblandat, misshandel, med mera.

Barn har rätt till sina föräldrar

Enlig Sveriges lagar har barnen rätt till båda sina föräldrar. För att förlora vårdnaden om ett barn krävs det särskilda anledningar. Detta är något domstolen tar besult om. Innan något går så långt bör man ta hjälp av familjerätten. Kanske kan de medla mellan er. Är ena föräldern olämplig som vårdnadshavare kan man hitta andra lösningar där de får ses, så länge inte barnet tar skada. Även i domstolen tar man hänsyn till barnen, de sätts alltid i första hand för besulten som tas.

Hitta rätt brottmålsadvokat

21 jan 2021

Vilken advokat man ska anlita beror både på vad man behöver hjälp med och hur komplicerat ärendet är. Men är man misstänkt för ett brott är det viktigt att man anlitar en brottmålsadvokat.

Vid alla typer av brottmål är det viktigt att man tar hjälp av en kunnig och erfaren brottmålsadvokat. Om brottet man misstänks för kan leda till fängelse i minst sex månader har man rätt till en offentlig försvarare, och då är det staten som står för advokatkostnaderna. Den offentliga försvarare som rätten ibland utser är inte alltid specialiserad på brottmål, och det är därför det är så viktigt att man själv ser till att hitta rätt advokat.

En bra brottmålsadvokat sätter sig in i fallet och lägger ner den tid som krävs, och är inte uppbokad på för många klienter på en gång. Advokaten vet också vilka relevanta frågor som kan tänkas ställas under polisförhör och förbereder sin klient inför dessa och sitter också med.

Byt advokat om det inte känns rätt

Ibland kan man få tips på bra brottmålsadvokater genom vänner och bekanta. Man kan också få tips på advokater som man bör undvika att anlita. Det är jätteviktigt att man känner förtroende för sin advokat och gör man inte det ska man byta.

Många advokatbyråer har egna hemsidor där man kan hitta information om deras advokater och specialistområden. När man kontaktar en advokat första gången för att presentera sitt ärende avgör advokaten om den kan tacka ja till uppdraget. Kan inte advokaten göra det brukar den kunna hänvisa till en kollega.

Brottmålsadvokaten försvarar dig

15 jan 2021

Har du eller någon i din bekantskap blivit anklagad för brott? Då behöver ni hjälp av en brottmålsadvokat. I Sverige har alla rätt till advokat. Har man ingen privat blir man tilldelad en.

Du som har blivit anklagad för brott blir i behov av en brottmålsadvokat. Denne finns vid din sida under utredningens gång. Alla har rätten att företrädas av en advokat, och har man ingen privat blir man istället tilldelad en. Känner man att det inte är rätt får man lov att byta advokat. Alla har rätt till en advokat vare sig man är skyldig till brottet eller ej. Brottmålsadvokaten ska finnas där för dig och har tystnadsplikt. Advokaten kommer hela tiden att stå vid din sida och försöka hitta en så bra lösning som möjligt för dig.

Skillnaden mellan försvarsadvokat och brottmålsadvokat

När man nämner en brottmålsadvokat säger man ibland även en försvarsadvokat. Detta beror på att det egentligen inte är någon större skillnad. Det är endast olika benämningar. Brottmålsadvokaten arbetar med brottmål. När denne istället försvarar dig kallas den för försvarsadvokat. Det är bara ett annat ord med det är samma sak och arbetar för samma syfte. Vill du ha en privat advokat hittar du flera advokatbyråer på internet. Kolla in deras tidigare omdömen från klienter. Du vill ha en advokat som brinner för sitt jobb och sätter sig in i ditt ärende ordentligt för att kunna skydda dig så bra som möjligt. De ska heller inte ha för många klienter så de inte har tid för ditt ärende. Läs mer om brottmålsadvokat på denna hemsida: brottmålsadvokatmalmö.se

Juridik ger oändliga möjligheter

8 jan 2021

Funderar du på att läsa en kurs inom juridik? Tänk då på att vända dig till en institution eller ett företag som ser till att uppdatera sitt kursinnehåll utifrån områdets senaste nyheter.

Juridik är ett brett ämnesområde som hela tiden utvecklas. Du som studerar juridik kan rikta in dig på offentlig rätt eller civilrätt. Offentlig rätt avser bestämmelser mellan enskilda personer och det allmänna, och inbegriper bland annat förvaltningsrätt, miljörätt och straffrätt. Civilrätt har att göra med förhållanden mellan privata rättssubjekt, och innefattar till exempel arbetsrätt, fastighetsrätt och immaterialrätt. Varje förgrening av offentlig rätt och civilrätt delas vidare in i ytterligare undergrupper. Som jurist har du med andra ord möjlighet att specialisera dig på en mängd olika områden. BG Institute erbjuder kurser inom de flesta områden av juridik, och när du vänder dig till ett Almega-certifierat utbildningsföretag kan du förvänta dig kvalitet.

Arbetet förändras kontinuerligt

Det finns många goda anledningar till att välja att studera juridik. Som verksam jurist eller advokat kommer omständigheterna för ditt arbete förmodligen inte att vara statiska genom din karriär. Juridiskt arbete förändras konstant när lagar förändras eller tas bort. Lagstiftande sker i riksdagen, vanligtvis efter att ett förslag lagts av regeringen och ett utkast prövats av berörda myndigheter och organisationer. När riksdagen antagit en proposition trycks den nya lagen i den Svenska Författningssamlingen, och från att den träder i kraft fungerar den som en statut. När du väljer att gå en kurs i juridik är det därför viktigt att företaget som tillhandahåller kursen är uppdaterat enligt de senaste händelserna på området.

Vad är en vårdnadstvist?

2 dec 2020

När en relation går i kras hamnar fokus på relationen mellan föräldrar och barn. När samarbetet mellan de vuxna inte fungerar är det alltid barnen som drabbas. Hur löser man en låst situation?

Många personer kommer en dag att befinna sig i en situation där en kärleksrelation tagit slut. När allt fungerar är tanken kanske inte ens möjlig, men statistiken säger något annat. Det är sällan något som parterna tänkt sig från början och det är nästan alltid en mycket svår situation känslomässigt. Många av dessa personer har också fått barn under den tid som förhållandet varade, vilket betyder att fler människor är berörda. Ett avslutat förhållande med barn inblandade är något helt annat än en barnlös avslutad relation. Den partner man inte längre vill leva med är en person som man måste samarbeta med. Detta är beklagligtvis något som många vuxna människor inte verkar klarar av.

När samarbetet havererar

När den delade vårdnaden inte fungerar kan föräldrar inleda en vårdnadstvist. Vad det innebär är att man önskar få enskild vårdnad om gemensamma barn. Det innebär inte att den andra föräldern mister umgänget med barnet eller barnen. Barn har nämligen alltid rätt till båda föräldrarna. Det innebär däremot att den förälder som ej har vårdnad inte heller har beslutanderätt vad gäller barnets vardag. I denna situation behöver båda föräldrarna juridisk hjälp. De flesta har liten eller ingen erfarenhet av juridiska spörsmål. För att kunna genomgå en tvist om vårdnad på ett bra sätt är det därför nödvändigt att anlita en advokat som hjälp.

Ett väl genomtänkt avtal

1 dec 2020

Vad är man ansvarig för inom ett projekt? Hur löser man frågor som fördröjningar av tidsplaner och skador? Vem ska ersätta oväntade kostnader? Allt detta kan rätt jurist hjälpa till med.

Konsten att skriva ett avtal som kristallklart beskriver precis vad som gäller vid varje eventualitet är verkligen en konst som kräver både utbildning, kunskap och erfarenhet. Därför får man som jurist en grundutbildning i detta. Man får sedan specialisera sig och fortsätta hålla sig uppdaterad under hela sin karriär. Regler och lagar ändras nämligen med jämna mellanrum och det måste man ha full koll på för att sköta sitt arbete korrekt.

Allt som kan gå fel

Ett avtal inom exempelvis entreprenader kan vara utformat så att det beskriver vem som ska göra vad, tidplaner, eventuellt vad som ingår samt vad som händer om man inte är klar i tid. Det är en säkerhet som alla parter kan luta sig tillbaka på under projektets gång, men även efter att projektet är färdigt. Om en av parterna drar ut på tiden med att bli klara så kan det innebära att andra har personal som sitter och inte kan göra något. Kanske blir man även så pass försenad att man kommer för sent till ett annat projekt som man ska till efteråt. Men det kan även innebära att hyresgäster inte kan flytta in i tid eller liknande. Avtalet brukar även beskriva vem som ska stå för vad. Det kan vara skillnaden mellan att tjäna pengar eller att gå back på ett projekt. Läs mer om entreprenadjuridik på denna hemsida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se

Saker att tänka på då man anlitar en advokat

22 nov 2020

Det är oftast inte så många gånger i livet som man behöver ta hjälp av en advokat. Men när man väl behöver det är det viktigt att man väljer rätt advokat. Här följer några tips att tänka på.

Det finns många olika anledningar till varför man ibland behöver ta hjälp av en advokat. Många gånger är det när problem och tvister uppstått men också vid olika slags brott. Man kan också anlita en advokat i förebyggande syfte och på så vis undvika många konflikter. Som vid upprättandet av olika kontrakt och avtal, exempelvis vid upprättande av äktenskapsförord, bouppteckning, adoption med mera. Oavsett orsak till varför man behöver anlita en advokat är det viktigt att anlita rätt advokat så att man får bästa möjliga hjälp.

Viktigt att advokaten också är erfaren

Juridik är ett stort och komplext ämne och det är därför som de flesta advokater väljer att specialisera sig på endast ett rättsområde. Det räcker att bara ta en titt på lagboken och man förstår snabbt att det är omöjligt för en advokat att kunna sätta sig in i alla lagar som finns. Några av de rättsområden som en advokat kan specialisera sig på är företagsrätt, familjerätt, upphovsrätt, brottmål med flera.

En advokat kan också ha sin spetskompetens inom ett specifikt ämne inom rättsområdet, som exempelvis vårdnadstvist, ekobrott, narkotikabrott etc. Behöver man hjälp med att upprätta ett testamente ska man vända sig till en familjerättsadvokat, är man misstänkt för ett våldsbrott ska man anlita en brottmålsadvokat. Då juridik är ett så komplext ämne är det viktigt att den advokat man anlitar också har god erfarenhet av liknande fall.

Ibland måste man byta advokat

Många gånger kan en tvist eller ett brottmål vara komplicerat och tidskrävande. Då gäller det att den advokat som man har valt att anlita verkligen kan lägga ner den tid som behövs och inte är uppbokad på alltför många olika klienter. Märker man att advokaten saknar engagemang eller är svår att få kontakt med eller inte finns tillgänglig ska man byta advokat. Det samma gäller om man inte känner förtroende för advokaten.

En advokat ska egentligen aldrig åta sig uppdrag om denne inte kommer att kunna lägga ner den tid som målet kräver. Inte heller om hen inte har den erfarenhet som kanske krävs. Vill man ha tips på advokater kan man via Advokatsamfundets sida hitta advokater och deras respektive rättsområde.

Rätten ingen kan ta ifrån dig

18 nov 2020

Att söka asyl kan vara en mycket långdragen och komplicerad process. För att ha en rimlig chans i migrationsrätten bör du ha en pålitlig asylrättsadvokat som kan hjälpa dig stanna i landet.

Det är vanskligt att tala om “olagliga människor”. Faktum är att alla människor som flyr till Sverige har rätt att söka asyl här. Det innebär att de har rätt att ansöka om att få sina skyddsskäl prövade och få ett beslut om huruvida de har asylskäl nog att få stanna i landet, tillfälligt eller permanent. Den rätten kan ingen ta ifrån de människor som flyr. Däremot är själva asylansökningen en ganska komplicerad process, och den tar dessutom tid. Att övertyga migrationsdomstolen om att du har flyktskäl, det vill säga att det inte är möjligt för dig att bo kvar i ditt hemland, är upp till dig. Du har bevisbördan. Utan en asyladvokat kan det vara en nästintill omöjlig uppgift.

När du är ny i landet

Föreställ dig själv precis ha anlänt till ett nytt främmande land. Du talar inte språket och har svårt att göra dig förstådd. Det är helt nya lagar och sociala sammanhang än vad du är van vid. Samtidigt ska du lägga fram bevis för en domstol att dina flyktskäl är giltiga. Det kan vara mycket svårt som ensam individ. Men det är ingenting du behöver göra på egen hand. Du har rätt till en advokat och någon som slåss för dig. Utnyttja den hjälpen du kan få av en asyladvokat för att stärka ditt fall. Läs mer om asyladvokater på denna hemsida: https://www.asyladvokatstockholm.se/ 

Rätt hjälp med juridiken

1 nov 2020

Som företagare kan man hamna i svårigheter på samma sätt som man kan göra det som privatperson. Dock gäller andra lagar och regler för företag och affärsrätt är ett komplicerat område.

Vårt moderna samhälle är komplext och bland annat av den anledningen finns lagar. Lagar reglerar vårt samhälle och är tänkta att underlätta vardagen. De visar på korrekt uppförande och förfarande och de talar om hur saker inte ska göras.

De allra flesta av oss har någon slags hum om vad som gäller för privatpersoner. Den dag man startar företag händer det väldigt mycket nytt. Det handlar om en helt annan lagstiftning med benämningen affärsrätt. Man förväntas som företagare att följa lagen även i detta fall.

Det är intressant men komplicerat med affärsrätt. Det är inte kunskaper man är född med utan lärdomen måste förvärvas. Det är lämpligt, och kanske till och med nödvändigt, att ta hjälp av en affärsjurist för att hamna rätt.

När kan man ha nytta av en affärsjurist?

Faktiskt är svaret på den frågan rätt enkelt. Det finns i stort sett inget tillfälle då du inte kan ha nytta av att få hjälp med affärsjuridik i Göteborg. Lagar och regler reglerar allt och för den oinvigda är djungeln närmast ogenomtränglig emellanåt.

Till att börja med - vilken form av företag ska jag ha? Vilken verksamhet ska jag ägna mig åt? Kommer jag att sälja tjänster eller varor, ska företaget ha egna lokaler och sälja direkt till kund? Eller säljer jag tjänster och bygger hus eller lagar rör eller tar hand om barn? Kommer jag att samarbeta med andra företag och behöver sluta avtal med dem?

Frågorna kan vara många och blir ofta inte färre när verksamheten väl är igång.

Specifika tillfällen då affärsjuridik behövs

Det går inte att helt skydda sig och företaget från oförutsedda händelser och speciella svårigheter. Utan egen förskyllan kan man hamna i trångmål. Det kan vara att man haft ett vikande kundunderlag under en tid och därför får problem med obetalda fakturor. Det kan vara avtalspartners som inte uppfyller sina åtaganden. Mycket kan hända och allt kan inte förutses.

Om du inte tidigare har haft kontakt med en juristfirma angående affärsjuridik kan du ändå få hjälp med en gratis rådgivning. Kanske räcker det för att du ska kunna hantera de problem som uppstått. I annat fall kan du gå vidare och engagera en kunnig jurist som tar sig an dina problem. Experthjälp finns att få.

Umgängestvister avgör samvaron efter separationer

16 okt 2020

En umgängestvist är en rättsprocess som startas när en förälder önskar ett domstolsbeslut om sin egen eller ex-partnerns rätt till umgänge med ett barn, då de själva inte kommer överens.

Vid separationer uppstår det ibland oenigheter gällande hur föräldrarnas umgänge med sina barn ska se ut i framtiden. De bakomliggande orsakerna till konflikten varierar från fall till fall, men till exempel kan det handla om att den ena föräldern anser att deras tidigare partner inte är kapabel att ta hand om barnet. I första hand kan föräldrarna i en sådan situation vända sig till kommunens familjerättsenhet, där man försöker att hitta en lösning genom så kallade samarbetssamtal. I de fall då den ena parten misstror den andra kan den misstrodda föräldern få umgås med barnet tillsammans med en socialsekreterare, som då gör en bedömning av personens lämplighet, samt huruvida det föreligger en risk att barnet kommer till skada.

Vägen fram till ett avtal

Familjerättsenheten kan hjälpa föräldrarna att teckna ett umgängesavtal, som mer eller mindre detaljerat specificerar hur parternas umgänge med barnet ska se ut. Avtalet anpassas efter parternas livssituation, och anger till exempel ett antal timmar, eller ett varannan vecka-upplägg. Ett umgängesavtal väger lika tungt som ett domstolsbeslut, och om en av föräldrarna bryter mot umgängesavtalet riskerar hen att förlora vårdnaden om barnet. I vissa fall då föräldrarna inte kan komma överens leder konflikten till att den ena parten tar upp fallet i tingsrätten, genom att göra en stämningsansökan. En sådan rättsprocess kallas för umgängestvist, och har som mål att fastställa hur barnets umgänge med föräldrarna ska se ut, utifrån barnets bästa. I den mån det är möjligt tar man under en sådan process även hänsyn till barnets önskan.

Barnets rätt som utgångspunkt

Som förälder till ett barn har man inte per automatik rätt till umgänge. De lagar som reglerar umgängesrätt, vårdnad, boendefrågor osv. behandlas i det sjätte kapitlet av föräldrabalken, vilken till stor del är baserad på FN:s barnkonvention. Denna är i sin tur utformad med barnets rättigheter som utgångspunkt, och anger att barnet har rätt till ett regelbundet, gott umgänge med båda sina föräldrar, men även att inget barn ska tvingas till umgänge med sina föräldrar. Om man som förälder upplever att ens tidigare partner på felaktig grund försöker att beröva en möjligheten till umgänge med barnet kan även detta tas upp i en umgängestvist. Tingsrätten gör då en objektiv bedömning av situationen och fattar beslut om hur problemet ska lösas. Läs mer om umgängestvister på denna sida: crescendolaw.se

När får man gratis advokat?

23 sep 2020

När får man gratis advokat? Först och främst så måste man se till begreppet gratis i det här sammanhanget. Sant är att den enskilde individen - misstänkt för exempelvis ett brottmål - bli förordnad en offentlig försvarare. Kostnaden för denne kommer i detta läge att bekostas av staten. Vilket då innebär att vi alla - via vår skattsedel - är med och betalar notan. Således så kan man alltså fråga sig om definitionen av en gratis advokat verkligen stämmer?

Vi kan emellertid säga att det finns ett definitivt sätt att få en gratis advokat och detta när sådana erbjuder fri rådgivning. Det är inte ovanligt att detta sker och där man - gratis - bistår med sin expertis inom olika områden. Gärna då i samband med fasta tider på exempelvis ett bibliotek där man som privatperson kan droppa in, sätta sig ned och ventilera de olika spörsmål man har. Detta kan göras anonymt och där man heller inte sluter något avtal. Ett bra sätt att se över sitt ärende och få lite mer kött på benen inför exempelvis en tvist eller något liknande.

Rättshjälp, rättsskydd och offentlig försvarare

Det är den tjänst där du - ur egentligen alla synvinklar - kan få träffa en advokat och inte betala någonting och där advokaten ifråga heller inte får arvode från något annat håll - en sådan tjänst görs pro bono och sker helt ideellt.

Vi ska även nämna att du kan få till stånd ett möte med en advokat med en rejäl sänkning av prislappen. Enligt Rättshjälpslagen så har alla svenska medborgare rätt till juridisk rådgivning och till ett fast arvode om 1302 kr per timme. Denna får maximalt pågå i två timmar och här betalar du för den tid det verkligen tar. Du betalar alltså inte för två timmar om din rådgivning tagit en timme och fem minuter.

Rättsskyddet finns inkluderat i hemförsäkringen. Rättshjälp erbjuds personer som saknar ekonomiska resurser att betala arvodet i samband med tvistemål och en offentlig försvarare har man rätt till i samband med brottmål som kan leda till högre straff än böter.

Tre scenarion ska vi avsluta med; tre olika scenarion där man som privatperson kan slippa betala för den juridiska hjälp man har vid sin sida. Här kostar det dock pengar enligt det vi ovan gick igenom och gällande ett av dessa så kommer man även att få betala en summa ur egen ficka i form av en självrisk. Men, oavsett så handlar det om att man får ett juridiskt biträde - eller en advokat - till en rimlig kostnad. Det är en del av hur vårt samhälle är uppbyggt: man ska ha rätt att ha en försvarare som, genom sin expertis, kan se till att ingen oskyldig blir dömd som en följd av att man saknar ekonomiska medel. Rättvisa avgörs aldrig av en plånboks storlek.

Scenario nummer ett - Rättsskydd. De flesta tvister och kostnaden för sådana täcks av rättsskyddet och detta är något som de flesta privatpersoner har per automatik - men utan att man vet om det. Rättsskyddet inkluderas nämligen i hemförsäkringen och hur mycket det täcker är individuellt och helt beroende på vilken typ av premie man har tecknat. Rättsskyddet täcker kostnader i samband med tvister.

Scenario nummer två - Rättshjälp. Saknar man en hemförsäkring och således också ett rättsskydd så kan man ha rätt till rättshjälp. I så fall bekostas arvodet advokaten begär av staten. I detta fall så krävs det emellertid även att man saknar ekonomiska medel och där man inte får ha ett ekonomiskt underlag som överskrider 260.000 kronor/år. Detta räknas ut som en följd av att man tar inkomsten och subtraherar den med eventuell försörjningsbörda. Därefter så drar man av skulder från en eventuell förmögenhet och genom detta så får man fram det som kallas för ekonomiskt underlag.

Scenario nummer tre - Offentlig försvarare. Detta inledde vi texten med. Är man misstänkt för ett brottmål - som är grövre än att det troliga utfallet blir böter - så har man rätt till en offentlig försvarare. Denna kan man välja själv - och därmed också betala ur egen ficka eller bli tilldelad en sådan och få kostnaden betald av staten. Man kan även lämna in önskemål om vilken offentlig försvarare man vill ha och om denne svarar ja så får man också personen i fråga som försvarare (det förklarar varför många medialt uppmärksammade fall med, till synes mindre besuttna personer kan ha exempelvis Leif Silbersky som advokat). Detta system ger ett säkrare rättsväsende och leder till att man verkligen når upp till devisen om att alla är lika inför lagen och att alla ska ha rätt till ett försvar i vårt land.

Vad innebär umgängessabotage

14 sep 2020

Vad innebär umgängessabotage? Umgängessabotage är en term som används i samband med att två föräldrar separerar och där man ska försöka komma överens om vårdnaden om barnen. Om någon av föräldrarna aktivt hindrar den andre från att umgås med sina barn - oavsett om man har ensam vårdnad - så bryter man mot umgängesrätten. Detta kallas för umgängessabotage och det är skäl nog för att själv bli av med vårdnaden.

Vid en separation eller en skilsmässa så brukar föräldrarna enas om var barnen ska bo samt hur vårdnaden ska se ut. Det vanliga - gällande vårdnaden - är att man delar på den och att man i och med detta även fortsatt fattar alla beslut om barnens framtid gemensamt. Delad vårdnad är också den vårdnadsform som man föredrar från statens sida. Där anser man att barnen mår bäst av regelbunden kontakt med båda föräldrarna och att båda ska ha samma rätt att fatta avgörande beslut - skola, vård, ekonomiska sådana och så vidare.

Men, även om ena föräldern ansöker om ensam vårdnad och vinner laga kraft genom en vårdnadstvist så kommer den andre inte att uteslutas. Vi har nämligen umgängesrätt också. Denna är viktig.

Umgängessabotage kan innebära förlorad vårdnad

Även om en förälder, så att att säga, är en åskådare och inte själv får vara med och bestämma om framtiden så ska denne fortfarande vara en del av barnets liv. Det är också där som umgängessabotage kommer in i bilden. Ett umgängessabotage kan innebära att den ena föräldern ideligen ställer in planerade möten och aktiviteter, det kan handla om att man inte hämtar och lämnar barnet på överenskommen tid och där man rent allmänt försvårar och förhindrar barnet från att bygga en relation med den andre föräldern.

Vi ska även nämna att baktalande faller in under termen om umgängessabotage. En förälder som ideligen smutskastar, baktalar och sprider rykten om den andre föräldern framför sina barn - som i och med detta väljer att inte träffa denne förälder - begår ett umgängessabotage.

Är det en bra lösning? Inte särskilt. Det kan nämligen innebära en förlorad vårdnad. Som utsatt för ett umgängessabotage så kan man nämligen anmäla detta och ta ärendet vidare rent rättsligt. Man gör en anmälan till Tingsrätten som i sin tur startar en umgängesutredning genom Socialtjänsten. Skulle denna visa på ett uppenbart umgängessabotage så kan Tingsrätten också besluta om att vårdnaden ska tilldelas den andre föräldern. Det är vanligare än vad många verkar tro.

Varför sker umgängessabotage?

Om det nu finns sådana konsekvenser och så pass höga insatser - varför sker umgängessabotage överhuvudtaget? Svaret ligger i sakens natur. Inte alla skilsmässor och separationer är lyckliga och enkla. Tvärtom, i många fall så handlar det om stora känslor, om svartsjuka, om hämnd och om ren avsky. Det är svårt att se att det käraste man har - sina barn - ska spendera mycket tid tillsammans med någon som gjort en illa, som varit otrogen eller svikit en. Det är förklaringen. Den är logisk, men man måste även se detta ur barnens ögon. </p<

Den forna maken/makan har svikit dig - inte barnen. Du kan således inte projicera dina känslor på barnen och använda dem som ett slagträ i er interna fejd. Det är omoget, det är cyniskt och det kommer att straffa sig på ett eller annat sätt. Barn förstår mer än vad många tror och om de inte gör det nu så kommer de säkerligen att göra det i framtiden. Man måste lägga bort sina egna känslor och agera vuxet även då det är som tuffast.

Men, naturligtvis kan det även finnas fog för oro och visst kan det finnas lägen då man till varje pris måste försöka förhindra barnen från att umgås med den andre föräldern. Om man misstänker brottslighet, misshandel, risk för kidnappning eller andra allvarliga saker så ska man gå vidare. Här är emellertid det första steget att kontakta Socialtjänsten och låta dem sköta utredningen. Umgängessabotage kan göra saken värre.

← Äldre inlägg