Blogg

Yrkesroller inom familjerätt

27 nov 2019

Familjerätten är ett ganska brett juridiskt område som innefattar många olika delar. Många förknippar det dock med frågor som rör vårdnad och familjesituationer där det finns problem som inte kan lösas på egen hand. Då kan man få hjälp med samarbetssamtal och rådgivning hos till exempel en familjerättssekreterare som jobbar med just detta. Dessa finns att hitta i alla städer, till exempel hos kommunen i Göteborg, och bidrar ofta till att man kan reda ut situationer utan att behöva ta ärendet vidare till rätten. Familjerådgivare och jurister är två andra yrkesgrupper som finns under kategorin familjerätt. Nedan förklaras rollerna mer ingående. 

Familjerådgivare 

Den som arbetar som familjerådgivare kallas även ofta för parterapeut. Tillsammans med paret försöker man lokalisera problemet som finns i relationen för att sedan hitta lösningar för att det ska bli bättre. Ofta arbetar man mycket med att förbättra kommunikationen mellan dom två som får hjälpen, eftersom det kan är ett stort problem som leder till konflikter. Det kan även handla om att paret behöver lära sig att lita på varandra efter ett svek eller att man helt enkelt bara vill hitta tillbaka till varandra om man glidit isär. Även här kan man söka hjälp hos kommunen i Göteborg eller var i landet kan nu kan tänkas ha sin hemvist. 

Familjerättssekreterare 

I den här yrkesrollen jobbar man ofta åt kommunen där man är bosatt. Bor man till exempel i Göteborg så är det just kommunen där man arbetar åt. Man jobbar mot familjer som behöver stöd och rådgivning, bland annat i form av samarbetssamtal. Man är även den som ansvarar för olika typer av utredningar som rör boende, umgänge och vårdnad men även andra områden så som adoption och faderskap. 

Jurist 

Man kan även vara utbildad jurist och riktiga in sig inom området familjerätt. Då jobbar man i regel med svårare fall, till exempel vårdnadstvister. Familjerätten berör även andra delar som arv och bodelning och här kan man bistå med hjälp för familjer som inte kommer överens när en nära anhörig har gått bort. I Göteborg och andra stora städer finns goda möjligheter för den som är jurist att endast arbeta med just familjerätt eftersom utbudet på klienter av naturliga skäl är större i städer med mer befolkning. Arbetar man som jurist i en mindre stad är chansen stor att man även arbetar inom andra områden men det behöver givetvis inte vara sämre. 

Det finns gott om hjälp att få för den som har en trasslig eller påfrestande familjesituation. Oavsett om man behöver hjälp med frågor som rör vårdnaden av gemensamma barn tillsammans med sin före detta partner eller om man behöver parrådgivning för att få en bättre relation finns stöd hos kommunen i den stad man är bosatt i. Vid svårare fall kan man behöva anlita en advokat inom familjerätt och även om det förekommer så är det inte så vanligt att det går så långt.

Söker du ensam vårdnad?

24 nov 2019

Arbetar du på att få ensam vårdnad om ditt barn? Om det är så att ditt barn, eller du själv blir utsatt av en våldsam pappa till barnet, bör du genast skydda dig själv och ditt barn. Det som är svårt med om det är så att barnets pappa är våldsam, är att få det skyddet när ni ska dela på vårdnaden om barnet eller när barnet ska umgås med sin pappa. Det är nästan omöjligt att få det skydd som behövs.

Enligt svensk lag har en pappa alltid umgängesrätt med sitt barn oavsett (nästan) vad som än har hänt. Även en pappa som har blivit dömd och sitter i fängelse, kan ett barn tvingas umgås med den pappan. Tyvärr så ser svensk lag ut, när det kommer till lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Så i stället för att slåss om vårdnaden bör fighten egentligen tas när det kommer till barnets umgänge med sin pappa.

Val av advokat det absolut viktigaste

När det kommer till att kunna få ett umgänge mellan ditt barn och barnets pappa, som är så säkert det bara går, det vill säga tillsammans med en kontaktperson, som övervakar umgänget mellan barnet och pappan, behöver du absolut anlita den bästa tänkbara advokaten som är beredd att arbeta för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn och att barnets umgänge med sin pappa sker på ett för barnet tryggt sätt. Det är advokaten som är avgörande för om du ska lyckas, eller misslyckas med ditt önskemål när det gäller dig och ditt barn.

En erfaren advokat viktigt

Det är mycket viktigt att välja en advokat som har stor erfarenhet och förstår hur olika instanser i samhället fungerar och vilka vägar som man bör gå för att få ensam vårdnad om sitt barn och samtidigt kunna skydda både sig själv och barnet. Som vanligt är det mycket viktigt att barnet får skydd och får växa upp utan våld, fysiskt såväl som psykiskt och utan hot om övergrepp. Ska barnet få växa upp till en fullt funktionerande vuxen är trygghet och mycket omsorg viktigt för att barnet ska bli en trygg vuxen och bli harmoniskt. Vikten att anlita en advokat som känner till alla de vägar som man bör gå för att bli framgångsrik i domstol, kan inte nog betonas. En erfaren advokat vet hur en framställan om enskild vårdnad ska gå till och kan ge stöd och råd.

Vårdnad, boende och umgänge för barn med separerade föräldrar

19 nov 2019

Om man separerar från sin partner som man har gemensamma barn med är det av naturliga skäl viktigt att hitta en lösning utifrån vad som är barnens bästa. Det är dock inte alltid man lyckas göra det och många frågor kring vårdnad kan uppstå. Behöver man hjälp bör man i första hand vända sig till familjerätten i den stad man bor för att med professionell hjälp reda ut problemet. 

Att komma överens 

När man som föräldrar separerar får man mer eller mindre automatiskt delad vårdnad av barnen. Det innebär att båda fortfarande bär lika stort ansvar men behöver däremot inte innebära att tiden med barnen blir lika fördelad. Kanske har den ena ett jobb som innebär mycket resande och då faller det sig naturligt att barnen bor hos den andra föräldern mer. Detta är något man måste komma överens om tillsammans. Även om barnen bara bor hos en av föräldrarna har dom rätt till umgänge med den andre och här får man komma överens om ett arrangemang som passar för alla. 

Stöd hos familjerätten 

Kan man inte på egen hand komma överens kring frågor som rör barnets vårdnad, boendesituation eller umgänge ska man vända sig till familjerätten som finns i alla kommuner. Är barnet exempelvis folkbokförd i Göteborg är det just till kommunen i Göteborg man vänder sig. Här får man råd och stöd från en professionell samtalsterapeut och förhoppningsvis kan man med dennes hjälp få mer klarhet i vad som faktiskt är bäst för barnen. 

Vanliga problem 

Det finns problem i både stora och små skalor när det kommer till gemensamma barn efter en separation. Vissa föräldrar anser sig ha rätt till ensam vårdnad för att det finns en konflikt med den andra föräldern med detta är definitivt inte vad som är bäst för barnen och det är heller inte ett giltigt skäl. Ett annat problem är om den ena parten bestämmer sig för att flytta till en ny stad. Ponera att han eller hon vill flytta från Göteborg till Stockholm, två städer med relativt långt avstånd. Vill han eller hon ta med sig barnen till sin nya hemort behöver den andra föräldern godkänna detta för att flytten ska bli av. Det här kan bli ett stort problem i dom fall där båda parter anser sig ha rätt att ha barnen boende hos sig. För att förstå och reda ut en sådant problem kan det vara klokt att ta professionell hjälp så att båda vet vad som gäller.

Det är alltså mycket som behöver redas ut i samband med en separation när det finns barn inblandade. Det bästa sättet att komma så smärtsamt vidare som möjligt är att man tillsammans som föräldrar samsas om en lösning som passar för båda parter. Gör man inte det vänder man sig till familjerätten i Göteborg eller i den stad där man bor just nu. Man får då lära sig om vilka lagar och regler som faktiskt gäller kring vårdnad och tack vare det kan det blir enklare att komma fram till en lösning. 

Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

Hur går en bouppteckning till?

10 nov 2019

En bouppteckning gör man när någon har avlidit. Det gör man för att utreda vilka egendomar och lösöre och ägodelar som den som har dött, har ägt. I en bouppteckning lägger man även in alla skulder. När man sedan ska skifta arvet – alltså dela ut den avlidnes tillhörigheter (arvet) blir tillgångarna minus skulderna det som arvingarna sedan kan ärva.

En bouppteckning görs alltid vid ett dödsfall. Detta är en juridisk handling och det är viktigt att den som utför en bouppteckning görs på juridiskt rätt sätt för att myndigheterna (främst Skatteverket) ska godkänna bouppteckningen. Någon som är dödsbodelägare, efterarvinge, eller någon som efterträder någon av dessa, får inte var boupptecknare. Därför brukar man för det mesta anlita en jurist som gör en bouppteckning.

Så går en bouppteckning till

 • De som är anhöriga till den som har dött bör samlas för att gemensamt bidra med den information som man har om de ägodelar, tillhörigheter och egendomar som den avlidne lämnar efter sig. Detta bör göras inom 4 månader från dödsdagen.
 • Man brukar anlita en jurist för en bouppteckning och då en jurist som är erfaren i detta.
 • Juristen gör en förteckning, en bouppteckning.
 • Man bör utse två utomstpende förrättningsmän som inte är arvingar. Förrättningsmännen intygar riktigheten i bouppteckningen.
 • Bouppteckningen ska sändas in till Skatteverket, som sedan sänder ett informationsbrev med förteckning över vilka kontor som handlägger ärendet.
 • Bouppteckningen bör innehålla själva bouppteckningen i original
 • En vidimerad kopia av bouppteckningen ska även sändas till Skatteverket.
 • Man ska ha bestyrkta kopior eller originalet av testamentet, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arsvavstående (om det finns någon sådan).
 • Man ska även sända med någon eventuell fullmakt, ifall någon arvinge har kunnat delta i bouppteckningen.

Anlita advokat i Uppsala

Behöver man en advokat just till en sådan bouppteckning kan man anlita en advokat i Uppsala, till exempel. Behöver man få tag i en advokat i Uppsala, kan man som förslag googla "advokat Uppsala", så får man av Googles sökmotor, flera försklag på alla de avokater som har uppgett på sin hemsida att de är advokater och arbetar i Uppsala. Sedan är det bara att ta kontakt. Det är inte alla advokater som arbetar med bouppteckningar, utan det brukar stå på hemsidan, vilka områden som advokten brukar arbeta med. Det är viktigt att få tag i en advokat som arbetar med det som man brukar kalla för humanjuridik, familjejuridik och det innebär oftast att man arbetar då med all slags juridik som inbegriper familjer. Läs mer om hur man får tag i en advokat i Uppsala på: advokatuppsala.biz.

Hur går man tillväga med umgängessabotage

4 okt 2019

Hur går man tillväga med umgängessabotage och hur kan en anmälan om detta behandlas? Umgängessabotage är relativt vanligt i samband med separationer och klart står att det kan komma att straffa sig hårt om detta anmäls.

Först och främst så är det läge att reda ut vad ett umgängessabotage egentligen är och vad det innebär. Vid en skilsmässa eller en separation där barn är inblandade så kommer föräldrarna även fortsatt att ha gemensam vårdnad och i och med det tillsammans fatta beslut gällande barnens framtid. Om allting fungerar enligt konstens alla regler och utan slitage så innebär detta att barnen kommer att ha två stycken kärleksfulla och trygga hem snarare än ett enda.

Hur ofta och när man bor hos respektive förälder är något som föräldrarna i fråga kommer överens om och i de flesta fall så fungerar detta utan några större problem. Barnen kanske bor varannan helg hos pappa medan veckorna spenderas hos mamman - eller hos den förälder som bor närmast exempelvis skola. Man hittar, helt enkelt, en lösning och det är ofta den som är allra bäst för barnen.

barn och mamma leker

Så kan ett umgängessabotage se ut

Alla som någon gång varit med om ett uppbrott eller som känner någon närstående som skilt sig vet emellertid om att det handlar om en tuff period. Man ska plötsligt bryta upp från tryggheten och den person som man en gång älskat ska man nu skilja sig från. I vissa fall så fungerar detta relativt smärtfritt - vatten rinner under broarna, beslutet är gemensamt och man kan mötas halvvägs och som vänner.

I andra fall så kan det vara betydligt värre. Skiljer man sig som en följd av att man träffat en ny partner, att man varit otrogen eller av andra skäl som kan skapa konflikt så brukar separationen bli tuffare. Inte sällan så går det ut över barnen och bitterhet kan spridas som ett gift i familjen.

Det bör man som förälder akta sig för då detta kan räknas in som ett umgängessabotage. Det vill säga: om man ideligen smutskastar, ljuger om, baktalar eller förminskar den andre föräldern för barnen så kan det anses som ett umgängessabotage. Detsamma gäller om man reser iväg med barnen utan den andres vetskap eller om man inte lämnar barnen på de tider man kommit överens om.

Ett annat exempel på något som kan falla in under vad som räknas som umgängessabotage gäller ideliga sjukdomar hos barnen. Det vill säga: att barnen plötsligt och dramatiskt blir sjuka så fort de exempelvis ska bo hos sin pappa och där dessa sjukdomar är perenna sett till att de blommar upp var tredje helg.

Umgängesrätten säger att barnen har lika stor rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Den som medvetet förstör- eller saboterar chansen till umgänge begår ett brott; det kan straffa sig i form av att man förlorar vårdnaden om barnet i fråga.

Anmälan till Tingsrätten - utredning av Socialtjänsten

Om man är utsatt för ett umgängessabotage så bör man kontakta ett juridiskt ombud som hjälper till att föra saken vidare. Det sker genom att man lämnar in en stämningsansökan till Tingsrätten där man sedan blir hörd. Det gäller även den andra föräldern; man får lämna sin version och förklara sin del av historien.

Steg två är att Socialtjänsten kopplas in i syfte att utföra en grundlig utredning. Den kan - och ska - ta tid och den innebär att föräldrarna, återigen, frågas ut samt att även exempelvis släkt, vänner, skolpersonal och andra närstående kallas till förhör. Man vänder, helt enkelt, på varje sten i syfte att få en så matnyttig och faktabaserad utredning som möjligt.

Då denna är färdigställd så lämnas den till Tingsrätten som i sin tur beslutar om ärendet ska tas vidare samt om ett umgängessabotage har ägt rum. Är så fallet - ja, då kan man, som sagt, också förlora vårdnaden om barnet/barnen.

Vad gör en konkursförvaltare?

1 okt 2019

Vad gör en konkursförvaltare, hur utses en sådan och vilka huvudsakliga uppgifter har denne i samband med att ett aktiebolag lämnar in en konkursansökan? Om ett aktiebolag befinner sig på obestånd; med det menas att man inte klarar av att betala sina skulder – även sett på en längre sikt. Det är Tingsrätten i den ort man har sitt säte som fattar beslut om konkurs och det är även där som en konkursförvaltare utses.

Frågan om konkurs kan dels ske genom att man själv – som aktiebolag – lämnar in en ansökan – man inser att det egna kapitalet inte räcker till för att betala de löpande kostnaderna och ser samtidigt att man även på sikt kommer att få svårt att få ekvationen att gå ihop. Det kan även ske genom att en borgenär lämnar in en ansökan om konkurs. Borgenär är den som aktiebolaget har en skuld till.

Den första uppgiften som ligger på konkursförvaltarens bord är att reda ut exakt vilka tillgångar och vilka skulder som finns hos företaget. Det andra steget blir att skapa en prioriteringslista över vilka borgenärer som finns och vilka som ska ha betalt först. Betalningen av skulder sker i den bestämda ordningen som konkursförvaltaren lagt upp. Efter detta så redovisar konkursförvaltaren det arbete som utförts för Tingsrätten och därefter så kommer också konkursen att vara ett faktum – fallet avslutas.

Få företagsrekonstruktion i stället för konkurs

Så ser arbetet ut rent konkret

Det kanske låter som en relativt smal sak att arbeta som konkursförvaltare. Faktum är emellertid att det är ett arbete som tar tid, som kräver en massa noggrannhet och som kräver kunskap och en förmåga att värdera. Vi kan räkna upp några punkter som normalt brukar ingå i arbetet hos en konkursförvaltare i samband med en konkursansökan – detta för att ge en lite tydligare bild av vad arbetet egentligen handlar om.

 • Han upprättar en förteckning av företaget skulder och tillgångar.
 • Han utför en noggrann genomgång av företagets räkenskaper. Detta i direkt – eller så nära som möjligt – anslutning till konkursansökan.
 • Han undersöker om det finns andra alternativ än en konkurs. Det är inte ovanligt att se att exempelvis en företagsrekonstruktion kan vara en alternativ lösning.
 • Går företaget att sälja? En konkursförvaltare undersöker om det finns något intresse hos exempelvis en konkurrent att köpa bolaget och driva det vidare i egen regi.
 • Han säljer av alla tillgångar och fördelar dessa till borgenärerna - efter det givna turordningen.
 • Det senare – den givna turordningen – sker inte som en följd av slumpens skördar. Det finns lagar och regler som tolkas av konkursförvaltaren och som, genom sin tolkning, också kan se till att rätt borgenär får ta del av tillgångarna i rätt ordning.

Vad händer om det saknas tillgångar?

Det är inte ovanligt att se att ett företag har avsevärt mycket mer skulder än samlade intäkter och tillgångar. Vid sådana fall kan Tingsrätten besluta om en utdelning eller avskrivning. I praktiken innebär det att bolaget är upplöst.

Dolda tillgångar då? Ja, det kan vara så att man först efter en längre tid hittar tillgångar som inte redovisats i samband med konkursen. Vid ett sådant läge så kallas konkursförvaltaren återigen in och får upprepa det arbete han tidigare gjort – denna gång inkluderat de nya uppgifterna. De nya tillgångarna säljs och omvandlas till pengar som i sin tur används för att betala av de skulder företaget har till olika borgenärer.

Ett tredje exempel på något som skjuter lite utanför normen av en konkurs är om konkursförvaltaren ser att de de facto finns mer tillgångar än skulder i företaget. Ett sådant läge innebär en likvidation i samband med att konkursen avslutas. Även vid ett sådant läge så avvecklas alltså ett företag – trots överskottet. Här kan du läsa mer om företagsrekonstruktioner på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

Vanliga arbetsområden för advokatbyråer

10 sep 2019

Som advokat kan man specialisera sig inom en rad olika arbetsområden. Vanligt är bland annat familjerätt, brottmål och socialrätt. Även migrationsrätt och fastighetsjuridik är vanliga nischer som du kan hitta hos byråer. Vi har tittat på ett antal olika advokatbyråer i Stockholm och Göteborg, och kan se ett antal vanliga arbetsområden som många jobbar med.

Brottmål

Brottmålsadvokater och brottmål överlag, är nog det som många förknippar med att jobba som advokat. En firma i Göteborg delar upp den här kategorin av deras tjänster i tre olika underkategorier: försvar, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Man har då rätt att välja den advokat som ska ta tillvara på ens intressen. I den situationen behöver man själv ta kontakt med en advokat man vill ska representera en, eller lämna dennes uppgifter till polisen.

Firman i Göteborg tar även på sig uppdrag som målsägandebiträde. Det här innebär att klienten får stöd under hela rättsprocessen, och att advokaten följer med på såväl förhör som rättegång. De tar även på sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Många advokatfirmor, bland annat den i Göteborg vi tittar på, erbjuder även tjänster familjerätt. Det är ett ganska brett område som bland annat innefattar vårdnadstvister, boende, umgängessabotage och internationell familjerätt.

Normalt när två föräldrar inte är överens om frågor som rör barnet så vänder man sig till familjerätten i kommunen. Det är dock inte alltid som det är en framkomlig väg, och en advokat kan då hjälpa till med frågor som rör till exempel skola, boende, umgänge eller vårdnad.

Expertis inom internationell familjerätt kan behövas när medborgare från olika länder bildar familj. Hamnar man i en tvist av internationell karaktär kan ärendet bli juridiskt komplicerat – samtidigt som dessa typer av mål också är mycket känsliga i sig. Det har till exempel skett att den ena föräldern kvarhåller barnet i ett annat land mot den andra förälderns vilja.

Socialrätt

En advokat i Göteborg vi tittar på, och många andra, tar på sig uppdrag inom socialrätt. Under begreppet ryms bland annat LVU, omedelbart omhändertagande och ansökan om vård enligt LVU. LVU är en förkortning för Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. I dessa typer av fall är det som regel viktigt att man kontaktar en advokat tidigt i processen. Så fort som socialtjänsten verkställer åtgärder kring barnet mot ditt samtycke är det läge att be om juridisk hjälp.

Läs mer här: https://www.advokatgöteborg.net

Vågar vi använda mallar för aktieägaravtal?

22 aug 2019

Att ha ett aktieägaravtal skapar trygghet och tydlighet mellan aktieägarna. Man väljer själv vad avtalet ska innehålla och detta skiljer sig även en hel del beroende vilken bransch man är inom och vad man framförallt behöver tänka på. Att anlita en jurist är dyrt så då kan det vara lockande att använda någon av de mallar som finns på internet. Men vågar man det?

Vet du vilken som är källan?

Alla kan skapa, ändra och publicera aktieägaravtal på nätet. Men det betyder inte att avtalet kommer vara giltigt och fylla den funktion som krävs. Här behöver man gå till källan och se på vilka det är som distribuerar avtalen. Är det ett företag som tjänar pengar på att skapa olika mallar och avtal är de troligtvis mycket seriösa. Men håll dig i så fall till svenska företag och tjänster som är kända. Har ett företag lagt ut en mall på sin hemsida för att ”hjälpa” andra företag är det däremot inget man bör använda. Vad är källan? Varifrån kommer avtalet?

Hur anpassningsbar är mallen?

Andra frågan man bör ställa sig är hur flexibelt anpassningsbar som aktieägaravtalet är. Det finns tjänster på internet där man som kund ”syr ihop” det avtal man önskar utifrån flera olika parametrar. Det gör att avtalet blir betydligt mer flexibelt än om det enbart är ett par färdiga mallar att välja på. Samtidigt får man komma ihåg att även här skapas vissa begränsningar. Har man behov av speciella lösningar eller detaljer så kanske inte detta går att lägga med i mallen.

Nej – en jurist behövs

Det går absolut att använda mallar från internet när ett aktieägaravtal ska skrivas. Men inte alltid. Alternativet är att anlita en jurist som sätter sig ner med parterna och går igenom vilka punkter som avtalet ska byggas upp kring helt utifrån behovet. Detta kommer självklart bli betydligt dyrare än om en mall kan köpas via nätet. Men samtidigt bör man inte ”snåla” när det kommer till juridiska dokument. Den dagen problem uppstår och avtalet tas fram för att hitta en lösning kan en ”billig lösning” visa sig bli en mycket dyr lösning. Det går därmed inte generellt att säga att färdiga avtal och mallar är bra eller dåligt. Det beror helt på behovet. Detta i likhet med så många andra tjänster som hittas online. Går det att nöja sig med en standardlösning hålls priset nere men ska unika lösningar skapas behöver avtalen och tjänsterna byggas från grunden. Hjälp med aktieägaravtal hittar du här: https://www.aktieägaravtal.net

Vad är entreprenadjuridik?

18 aug 2019

Vill du lära dig mer om entreprenadjuridik? För den som sysslar med, eller som ska börja syssla med, entreprenader kan det vara en god idé att läsa in sig. En anledning till det är att entreprenader ofta handlar om mycket stora belopp. Det är alltid viktigt att skydda sig när man säljer tjänster och samarbetar med andra – men när det gäller stora affärer är det kanske lite extra viktigt.

Med väl utarbetade förfrågningsunderlag och avtal minskar man risken för tvister, konflikter och missförstånd. Nyckeln i detta är just att vara tydlig. Lär man sig mer om entreprenadjuridik har man goda förutsättningar att bättre förstå motparten och förklara varför avtalet eller förfrågningsunderlaget är utformat på ett särskilt sätt.

I slutändan kan det leda till en bättre ekonomi. Frånvaro av missförstånd och konflikter, samt ökad förståelse för hur kontrakt och avtal bör utformas, sparar tid och låter dig i högre grad fokusera på kärnverksamheten. För att gagnas av kunskapen behöver du inte vara expert – utan det kan gott och väl räcka med en kurs för att få en bättre förståelse för det, och att kunna omsätta kunskaperna i praktiken.

Vem bör lära sig om entreprenadjuridik?

Det kan passa många. Främst passar det givetvis den som kommer i kontakt med entreprenader på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara som köpare eller leverantör. Många som vill lära sig mer i ämnet är ofta tekniker, säljare, beställare, entreprenörer eller projektledare. En bra grund för att lära sig mer om juridiken, är att man först faktiskt har koll på vad entreprenadarbete handlar om.

Vad är bra att kunna?

De som kommer i kontakt med entreprenader på olika sätt kan ha nytta av att förbättra sina avtal, kontrakt och förfrågningsunderlag. En ökad förståelse för juridiken gör det även enklare att göra en lönsammare affär.

 • Avtal.
 • Att få en ökad förståelse för avtalen gör enklare att få igenom affärer, och att anpassa dem efter din specifika situation. Det finns en rad olika standardavtal som är bra att behärska.
 • Tydlighet.
 • Arbetar man med entreprenad kan tydlighet bli dyrt – riktigt dyrt. Väl genomarbetade kontrakt och förfrågningsunderlag minimerar risken för att så ska ske. Tydlighet är dessutom något som kan minska risken för konflikter och tvister.
 • Lönsamhet.
 • Med djupgående kunskaper i entreprenadjuridik blir det enklare att göra enskilda affärer lönsamma, vilket i sin tur gör hela verksamheten mer lukrativ. När dina kunskaper omsätts i praktiken kan du få en systematik som gör det enklare att fokusera på kärnverksamheten.

Hur undviker företaget konkurs?

29 maj 2019

Alla har vi hört talas om ordet konkurs. Men vad innebär egentligen en konkurs? Både privatpersoner och juridiska personer (bolag, företag, föreningar m.m.) riskerar att försättas i konkurs om de inte kan betala sina skulder under lång tid. 

Det gäller dock inte statlig verksamhet och myndigheter. Det är endast en domstol som får besluta om en konkurs. För att en konkurs ska bli verklighet krävs en ansökan av gäldenären eller en borgenär. 

Undvik konkurs

Men det är inte bara att ansäka om en konkurs, bolaget måste ha gått dåligt ekonomiskt under lång tid och inte klarat av att betala sina skulder. Det finns ett antal saker man kan göra innan konkursen är oundviklig. Man ska omgående rådgöra med en affärsjurist om vad man kan göra för att bromsa fallet.

Man får du hjälp med nödvändiga åtgärder. Det kan röra sig om att ta lån för att betala av brådskande skulder till borgenärer, säga upp personal, skaffa billigare lokaler, se över lagret med mera. Det kan också vara att ta en diskussion med borgenärer och förklara läget och få förlängd tid med betalningar.

När konkursen är ett faktum

När man försökt allt och inte hittar någon lösning görs en konkursansökan hos domstol. Då hamnar alla tillgångar och egendom på företaget i ett så kallat konkursbo. Gäldenären har då ingen rätt till sin egen egendom. 

I rätten utses en konkursförvaltare när konkursbeslutet är taget. En advokat fungerar i regel alltid som konkursförvaltare och har bestämmanderätt över altl i konkursboet. I inledningsskedet sker en grundlig konkursbouppteckning. 

En konkurs går i korta drag ut på att under ordnade former och på ett korrekt sätt se till att alla borgenärer får betalt. 

Konkursförvaltarens uppgift är att vidta alla åtgärder som krävs för att avveckla konkursboet utifrån borgenärerna. Det brukar innebära att man säljer alla egendom och att alla fordringar identifieras och att dessa drivs in omgående. 

Avsluta en konkurs

När allt som går att sälja och alla fordringar har omvandlats till pengar kan konkursen avslutas. Men innan borgenärarna kan få betalt måste kostnaden för konkursen betalas. Det inenbär bland annat arvode till konkursförvaltaren och kostnader för administrationen till inblandade myndigheter.

Sedan fördelas konkursboets återstående pengar mellan borgenärerna. Finns det inte tillräckligt med pengar för att betala tillbaka hela skulden får dessa betalt i proportion till hur stor deras skuld är. I vissa fall finns det en förmånsrätt vilket innebär att vissa borgenärer kan få företräde till betalning.

Ta juridisk hjälp när ekonomin rasar

5 maj 2019

Många företag, men även privatpersoner, brottas med stora ekonomiska problem i år efter år. Det är väldigt jobbigt för alla inblandade parter och påverkar vardagen under lång tid. Det är viktigt att inte blunda för svåra ekonomiska problem utan att ta tag i dessa så tidigt som möjligt. 

Det finns många åtgärder man kan ta om det inte gått för lång tid för både företag och privatpersoner. Det rekommenderas att anlita juridiska experter för att få professionell hjälp med ekonomin. Det finns många erfarna och kompetenta företag som har specialiserat sig på detta. Ett exempel på ett sådant företag är: www.konkursansökan.se.

När företagets ekonomi falerat

När företaget har gått väldigt dåligt under lång tid, och inte kan betala sina skulder och har fordringar från flera håll är läget akut. Det måste då ske en utvärdering om hur man ska få ekonomin på rätt köl igen. Om inget hjälper kan det i värsta fall bli tal om konkurs. Det är företaget som ansvarar för tillgångar och skulder, och inte de som arbetar där.

Konkurs för en juridisk person, alltså ett företag, innebär att man fått en konkursansökan godkänd av tingsrätten. För att undvika konkurs som måste ses som sista utvägen, måste man se över kostnader som till exempel lokaler, personal och egendom. Man måste kontakta leverantörer och liknande och noga varsko dessa om det allvarliga ekonomiska läget och försöka få till en ekonomisk uppgörelse för att slippa inkasso och rättsliga åtgärder och i värsta fall konkurs.

Kan bli civilt åtal

Även om en juridisk person ansvarar för ekonomin på företag kan företrädaren för företaget, oftast VD:n eller styrelsen bli personligt ansvarig. Detta måste prövas juridiskt i rätten och om det framkommer att ansvariga personer handlat grovt oaktsamt med företagets ekonomi på ett sätt som har lett fram till konkurs för att det ska gå till rätten.

I vissa fall kan ansvariga personer bli skyldiga att betala företagets skulder till skatteverket och eventuella borgenärer.

Att försätta företaget i konkurs

När läget är så akut och man inte ser någon annan utväg återstår det bara att göra en konkursansökan hos tingsrätten. Då görs en noga utredning om läget i ekonomin. Om man går vidare med en konkurs görs en utmätning av företagets egendom och konkursboet går till allmän försäljning för att betala av hela elelr delar av skulderna. 

Efter avslutad konkurs är företaget lagligen upplöst och det går inte att starta ett nytt företag med samma organisationsnummer igen.

När du behöver en fastighetsjurist

15 mar 2019

Befinner du dig i en tvist om en fastighet? Då kan du behöva få juridisk rådgivning om den tivsten. Det är inte rätt om det blir fel, och det är lätt hänt att det blir fel om man inte kan juridiken som omgärdar fastighetsköp. Det är lätt hänt att man kan bli riktigt lurad när det kommer till så stora köp som det handlar om när det ett företagsköp äger rum. Hur tar du dig ut ur det? Om man inte kan alla rättsliga frågor, måste man ta hjälp av en fastighetsjurist. Annars kan man antingen bli riktigt lurad, och kan förlora massa pengar eller så får man den hjälp som man behöver och kan gå segrande ur tvisten.

Här hittar du en duktig fastighetsjurist

Att köpa en fastighet är bland den absolut största affär som vi som privatpersoner gör. Det kan kosta flera miljoner innan man blir villaägare eller bostadsrättsägare. Eftersom det handlar om så stora pengar, är det viktigt att det blir rätt. Ingen vill bli lurad i dessa sammanhang, och skulle man bli lurad kan det vara svårt att få tillbaka pengarna, om man har otur vill säga. Och den mesta "oturen" som man kan råka ut för är att inte ha en tillräckligt duktig jurist. En duktig jurist är skillnaden mellan att vinna och att förlora, att förlora en massa pengar eller vinna dem.

En duktig jurist gör att du får rätt

En  duktig jurist innebär att du får de pengar som du behöver, eller de pengar som du har rätt till. Det är ju inte meningen att man ska ha pengar som man inte har rätt till, men om det är så att du befinner dig i en tvist med en motpart är det ju väldigt viktigt att allt sker i enlighet med lagen. Är man kriminell, kan man ju också behöva en duktig jurist, men det är inte det vi förutsätter här. Här förutsätter vi att du är hyvens och behöver en duktig jurist som kan hjälpa dig så att du inte blir utsatt för någon kriminell som bara är ute efter att fuska till sig pengar som de inte ska ha.

Så går det till att anltia en fastighetsjurist

Många hemförsäkringar har så att det ingår i hemförsäkringen att anltia en jurist om det skulle hända en något som kräver att man måste anlita en jurist. Läs igenom den egna hemförsäkringen. Om du vet att du har rätt och anlitar en jurist, och det blir en tvist som går till domstol, kommer motparten att behvöa betala för både rättegångskostnader och för din advokats alla utgifter, men det kräver att du anlitar rätt jurist som ser till att du vinner.

Om festen spårar ur och du är ansvarig

4 mar 2019

Att ha en stor fest, när man till exempel fyller år, är klar med sin utbildning eller bara vill fira in sommaren med goda vänner, är förknippat med glädje, god mat och inte sällan ganska ansenliga mängder alkohol. Tyvärr kan det senare ibland leda till problem, med gäster som inte kan hantera alkohol och blir utåtagerande och ibland till och med våldsamma. Att fester slutar i bråk och skadegörelse är tyvärr inte ovanligt när festdeltagarna är i tjugoårsåldern och ännu inte riktigt lärt sig var gränserna för normalt samkväm går. För den som bara tänkt att bjuda på en fest i all välmening kan en sådan kväll sluta på ett väldigt tråkigt sätt, med skadegörelse på inredningen eller till och med bråk där någon blir skadad.

Lätt att hyra bord, stolar och porslin

Vill man ha en stor fest är det naturligt att man bestämmer sig för att hyra stolar, bord porslin och glas. Vill man ha festen ute hyr man säkert dessutom ett partytält. Det blir då lätt att ordna sittplatser åt alla, och riktiga tallrikar, bestick och glas känns betydligt trevligare än om de vore gjorda av papp och glas.

Det är enkelt att hyra festutrustning som hopfällbara möbler och porslin. I alla städer finns flera uthyrningsfirmor som uteslutande ägnar sig åt att hyra ut möbler och andra attiraljer till fester, från små företag med några få bord på lagret, till jättar som kan hjälpa till att leverera utrustning som räcker till flera hundra personer. Grejerna levereras i god tid innan festen och hämtas vanligen nästföljande dag.

Du ansvarar för vad som går sönder

Det är dock mycket viktigt att tänka på att om du hyr möbler, porslin, glas eller något annat från en uthyrningsfirma så är det du som ansvarar för att sakerna kommer tillbaka i samma skick de var i när de levererades. Det innebär att du måste betala alla skador som uppkommer och dessutom den arbetstid det tar att laga dem. Att firmorna har dessa regler är en förutsättning för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. Detta kan så klart leda till ganska stora kostnader om en fest spårar ur och någon eller några av festdeltagarna börjar ha sönder tallrikar, eller inredning.

Som ung har man ofta fest och låter kompisar bjuda in andra kompisar eller bekanta, som man kanske inte känner alls. Det är ofta roligt och ett bra sätt att lära känna nya människor. Tyvärr kan det också leda till att oansvariga och våldsamma personer dyker upp, personer som inte känner dig och inte tar någon hänsyn till att du blir skadeståndsskyldig om de bestämmer sig för att slänga ett glas i väggen eller kasta ett bord i sjön. Om en fest urartar är det antagligen inte så mycket du kan göra i stunden, utan du får försöka vänta till morgondagen med att reda ut situationen.

Ta hjälp av en advokat

Om du har hyrt saker som har gått sönder ska du alltid vara tydlig med det i din kommunikation med uthyrningsfirman. Försök inte mörka att det fattas glas och tallrikar eller att benen sitter löst på stolar och bord. Det kommer firman att märka, om inte omedelbart så vid en inventering. Du kan inte slippa ifrån skadeståndsansvaret, även om du inte hade någonting att göra med att saker gick sönder.

Det bästa du kan göra när du betalat notan för skadegörelsen är att konfrontera de skyldiga och få dem att ersätta dig. Är de hederliga personer i grunden kommer de antagligen vara ångerfulla när de återfått sin verklighetsuppfattning och ersätta dig. I annat fall är det bäst att söka juridisk rådgivning. I de flesta fall räcker det med att nämna ordet advokat för att en person ska ta sitt förnuft till fånga och göra rätt för sig, i annat fall kan din advokat hjälpa dig att stämma personen eller personerna inför tingsrätten, förutsatt att du har klara bevis och vittnen, vilket ju inte brukar saknas på en fest.

Jurister – lösningen på många problem

8 feb 2019

I vissa situationer behöver man mer än någonsin en jurist på sin sida. Om det inte handlar om att man som privatperson, kommer i rättsliga tvister, kan det hända den som har ett företag. Rådet som alla företagare får, borde alltid vara att anlita en jurist, så att företaget alltid har möjligheten att få viktiga och bra råd av kunniga och kompetenta jurister. Särskilt när det kommer ekonomiska och skattetekniska frågor, borde företagen ha en jurist som ger hjälp.

Betala skatter kan vara knepigt

Att betala skatter kan faktiskt för många företag vara knepigt. Det är inte alltid som det är helt solklart. Det gäller många betalningar, och även sådant som ska bringa in pengar, såsom företagsstöd och undvikande av moms. Bara att anställa människor är dyrt för de flesta företagen. Att de flesta företagare önskar sig fler Moderata politiker som vill trycka ner skattetrycket i Sverige är därför inte så konstigt. En viss tröst kan vara den att det största skattetrycket ligger faktiskt på inkomster, men detta faktum glöms ofta bort.

Att sitta i en styrelse medför vissa risker

Om ens vän, partner eller familjemedlem frågar om man vill sitta i styrelsen i deras företag, kan låta lockande. Man vet  då att man får inflytande över ett bolag, men får kanske hela bilden klar för sig; att man med det kan bli ansvarig för inbetalningar om företaget inte kan betala sina skatter eller skulder. Då sitter plötsligt styrelsemedlemmarna på pottkanten. Då är räddningen att föra över det ansvaret till en jurist som är villig att ta det ansvaret på sig. Det kallas företrädaransvar och om en jurist tar på sig det företrädaransvaret innebär det samtidigt att juristen i fråga får ett stort inflytande i företaget så länge juristen har det det företrädaran svaret på sina axlar.

Det innebär företrädaransvaret

Om ett företag plötsligt frå svårt att betala sina skatter och skulder, kan företaget undivka konkurs genom att föra över företrädaransvaret på någon som inte är inblandad i företagets tidigare förehavanden. Att begära företaget i konkurs, precis innan det är ålagt företaget att betala in sina skatter, kan föra med sig att Skatteverket anser företaget göra något olagligt. Man får nämligen inte låta ett företag gå i konkurs som ett sätt att slippa betala sina skatter. Man kan bli åtalad och betala böter, i värsta fall få fängelse och sedan få näringsförbud. Här kan du läsa mer om vad ett företrädaransvar innebär.

Asfaltsläggarna har tagit hissen uppåt

13 jan 2019

Under några somrar satte de skräck i Sverige - de så kallade asfaltsläggarna. Skräck är väl ett starkt ord egentligen, men faktum är att deras metod till mångt och mycket gick ut på dolda hot och skrämseltaktik. Man sökte sig nämligen till villor vars ägare ofta var äldre och inte sällan ensamstående. Väl där så inspekterade man gården/tomten och erbjöd en asfaltsläggning till ett bra pris.

Om den äldre nekade så kom det att handla om att man måste genomföra en sådan och att man måste betala kontant. I de flesta fall så handlade det om en läggning av asfalt som höll i max något år - i vissa fall knappt en vinter - och där man som kund blev totalt lurad.

Det här uppmärksammades i media och ökade medvetenheten hos folk; det försvårade för dessa företag som knackade dörr över hela Sverige. Folk varnade varandra och man såg till att hjälpa äldre grannar att undvika dessa bekymmer.

Problem med falska takläggare i Stockholm

Nu har det emellertid kommit ett nytt problem och en annan farsot som fungerar på samma sätt. Asfaltsläggarna har bytt område, de har tagit hissen upp och de opererar numera på taken där man kallar sig själva för takläggare. Tillvägagångssätten ser likadana ut: man söker upp ensamma, äldre personer i exempelvis Stockholm, man erbjuder gratis inspektion av taket, man klättrar upp och återkommer med en lista av problem som - återigen - måste åtgärdas.

Inte sällan så kräver man kontant betalning innan man påbörjar jobbet och man hittar - väl där - alltid nya fel som kräver extra pengar. En åtgärd som en seriös takläggare hade fakturerat kan kosta det fyrdubbla. Det här är svårt att skydda sig mot, speciellt med tanke på att det finns en tydlig - om än outtalad - hotbild med i bilden.

Vi skulle säga att man direkt ska försöka ringa efter en polis eller efter någon som kan hjälpa till. Man kan ha förståelse för att en äldre person blir lurad av en falsk takläggare om man samtidigt känner sig hotad och inträngd i ett hörn.

Välj rätt takläggare i Stockholm

Det är däremot oförlåtligt att en yngre person blir lurad på samma sätt och där man aktivt söker en takläggare för att komma billigare undan. Även det förekommer: man vill hitta en så billig takläggare som möjligt och åker därför på en nit. här skulle man kunna säga - skyll dig själv - men det är att göra det lite för enkelt för sig.

Man vill aldrig betala för mycket pengar och det kan vara lockande att välja det billigaste alternativet i Stockholm. Du kan välja en billig och prisvärd takläggare - men du ska i så fall åtminstone kontrollera dessa detaljer innan:

 • F-skatt. Du ska alltid kolla att företaget är registrerat för f-skatt och detta i synnerhet om du vill använda rot-avdraget; det går nämligen inte att använda annars. behöver vi säga att du aldrig ska betala en takläggare svart? Vi tänkte väl det.
 • Betalning. En annan sak gällande avtal och betalning är när du ska betala. Vårt råd är att du gör detta efter att arbetet är besiktigat och godkänt. Möjligen kan du dela upp betalningen till den takläggare om han vill det; men då ska också skälen vara starka till varför. Du ska aldrig betala i förskott! Avtalet ni skriver ska vara enkelt att förstå och du ska se till att garanti skrivs in i detta också.
 • Referenser: Kolla alltid upp vilka tidigare kunder som finns och se till att kontakta några av dessa också. Det här är en stor faktor som du kan dra nytta av. Hur många referenser har en undermålig takläggare egentligen? Ju fler nöjda kunder du kan kontakta, desto bättre är det.

← Äldre inlägg