Familjejuridik – viktigt att skriva testamente

Att skriva ett testamente behöver definitivt inte innebära att man skriver under sin egen dödsdom och att man gör ett bokslut över sitt eget liv. Nej, tvärtom – att skriva ett testamente är att säkerställa att den egendom man äger verkligen kommer i exakt rätt händer och att man genom detta också ser till att de efterlevande slipper hamna i konflikt med varandra.

” Konflikt!  I min släkt – det kommer aldrig att ske ”, så resonerar många – de flesta förmodligen – och skriver av den anledningen inget testamente. Det man inte tänkt på i och med detta är att att pengar – som ofta kommer med ett arv – har en osviklig förmåga att skapa konflikter och här har sällan blodsband någon relevans. Så, att skriva ett testamente – oavsett var i livet man befinner sig – må kännas aningen morbidt – men det ska ses som ett bra sätt att hålla ihop sin familj även efter det att man lämnat jordelivet. Innan vi visar på vad som gäller rent juridiskt rörande ett testamente och hur man ska få detta giltigt så ska vi säga att det är extra viktigt att skiva ett sådant om man befinner sig i ett samboförhållande.

Vår svenska lag och arvsrätt har många fördelar; men då det kommer till par inom att samboförhållande så är dessa synnerligen lätträknade; oavsett hur länge man bott tillsammans och oavsett hur stor kärlek det handlat om. Ska man uttrycka det hela på ett sätt som alla förstår så är man som sambo – vid ett dödsfall – placerad längst bak i kön. Vi drar ordningen som gäller vid ett arv först.

Först ärver: Makar, barn och barnbarn

Därefter ärver: föräldrar, syskon, syskonbarn och övrig släkt.

Rent hypotetiskt så kan detta alltså innebära att en gammal tremänning boende i en annan stad, som inte haft någon vidare kontakt med dig, ärver före din sambo. En annan situation där ett skrivet testamente är viktigt gäller särkullsbarn (om du har barn sedan tidigare) och där måste man skriva upp exakt hur dessa ska ärva.

 

Ta hjälp med att skriva ditt testamente

 

Att skriva ett testamente innebär inte att du skriver ner lite kortfattat på ett papper om vem som ska ha vad. Det finns fortfarande regler att rätta sig efter (du kan exempelvis inte göra dina barn arvslösa, de kommer fortfarande att ha rätt till sin laglott) och för att det ska vara giltigt så krävs det att det dels bevittnas och dels också skrivs under av två stycken personer. Datum ska också skrivas för att det ska vara giltigt.

Vidare kan vi nämna att det kan vara en god idé att underrätta om att testamentet i fråga finns också och att det förvaras på en säker plats (nej, din byrålåda är inte en sådan). Ett bra tips är att registrera ditt testamente vid Testamentsbanken; något som går att göra online och där man mot en mindre avgift säkerställer att testamentet i fråga finns kvar för eftervärlden.

Det viktiga dock är – enligt oss – att man tar hjälp då man skriver det. Visst; det finns mallar och andra hjälpmedel på internet. Dessa fungerar rent teoretiskt, man i praktiken så är det bättre att ta fysisk hjälp av en advokat som är specialiserad på familjerätt och låta denna bistå med sin expertis.

Ett exempel på detta! du skriver i ditt testamente att ditt barn ska ärva dig. Detta sker – ditt barn får ut sin laglott, plus flertalet annat; bland annat än stor summa pengar. Det som sker efteråt är att ditt barn hamnar i en skilsmässa och att således hans partner kommer att ha rätt till en del av arvet. För att skydda pengarna och arvegodset i stort så skulle du i testamentet skrivit att han ärvde enligt enskild egendom. Ett inte alltför ovanligt scenario som många inte tänker på då det skriver sitt testamente. Vi tänkte nedan peka på några andra saker som man kan ha i åtanke gällande ett testamente:

  • Du är över 18 år. För att ditt testamente ska gälla så ska du som regel vara över arton år. Viktigt är att det också står skrivet att det verkligen är ett testamente samt att det – som sagt – bevittnas och undertecknas av två stycken personer (som ska vara äldre än femton år).
  • Skrivet i sten? Inte alls. Du kan när som helst riva ditt skrivna testamente och upprätta ett nytt sådant: samma procedur gäller då som vid upprättandet av det första.
  • Tiden? Besöker du en jurist för att hjälpa dig med ditt testamente så handlar det som regel om att det hela tar ungefär en timme att gå igenom. Detta är naturligtvis en generell uppskattning och den kan påverkas av hur pass invecklat ditt testamente ser ut samt hur mycket tillgångar du har (och hur dina familjeförhållanden ser ut).
  • Du menar en sak – men du skriver en annan. Exemplet med enskild egendom gick vi igenom ovan. Vi kan här även nämna exempelvis en skillnad mellan att ärva med fri förfoganderätt kontra full äganderätt. Det senare innebär nämligen att arvet får disponeras utan några inskränkningar; det förra å sin sida innebär att arvingen får göra vad denne vill – utom att testamentera bort dem. Det här kan en jurist hjälpa dig att bena ut. Det ä viktigt att du får fram exakt rätt termer i ditt testamente och därigenom klargöra exakt hur dina tankegångar sett ut då det skrevs.