Extern kunskap inom affärsjuridik är ett måste

 

Tror man sig som företagare att man ska kunna gå igenom ett helt yrkesliv utan någon som helst friktion så är man ute på väldigt djupt vatten där konsekvenserna av detta överoptimistiska tänk kan komma att straffa sig ganska rejält. För: saker och ting kommer att hända – var så säker. Det kommer att dyka upp tvister, konflikter kommer att ske och det kommer dagar då omsättningen är hög och du exempelvis måste anställa – likväl som sämre dagar även de kommer och för med sig uppsägningar.

Hur agerar du då; hur vet du vad som är lagligt, hur vet du att dina beslut följer gängse lagar och förordningar och hur kan du gå vidare i en tvist utan att ditt företags likviditet riskeras på köpet? I många fall så är det så att du agerar på samma sätt som du gör inom alla andra områden där din kunskap är att anse som ringa: du tar hjälp.

Att som företagare ha en god kontakt med en advokat eller en jurist specialiserad på företagsjuridik är nästan ett måste. I synnerhet så gäller detta inom ett område och det handlar om den dagen då du inte längre kan betala. Vad händer då du, av någon anledning, inte längre kan betala dina löpande fakturor? Ditt företag går sämre under en period, du tvingas dra åt svångremmen och säga upp anställda – men vid varje månads slut så står du ändå där med en massa fakturor som måste betalas och där siffrorna på kontor står skrivna i rött. Visslar du, lägger fakturor i en kartong och låtsas som att det regnar eller agerar du?

Vård råd? Agera direkt och gör det med rätt kompetens. Det är det vi menar med att ha en god kontakt med en kunnig person inom företagsjuridik. Har du det och anlitar denne jurist att föra din talan så kommer du att ha en bättre chans att reda ut stormen. Vi ger två exempel på lösningar i ett liknande läge där ett företag inte längre kan betala sina fakturor.

  • Omstrukturering. Ditt företag blöder pengar och ni lever uppenbarligen över era tillgångar. Att inte kunna betala fakturor är det enda tecknet man behöver för att påvisa detta faktum. Här ska man veta att en betalningsanmärkning hos kronofogden kan innebära en katastrof för er. Leverantörer, kunder och potentiella intressenter och affärspartners kommer att dra öronen åt sig i framtiden (förutsatt att ni så småningom tar er vidare). Prio ett här är att minska kostnaderna, betala fakturorna och undvika Kronofogden. Ett steg som ofta tas genom att företagsjuristen ser över er verksamhet och sätter in punktinsatser där det så krävs.
  • Förhandling: det företag som skickar fakturor vill ha betalt – såklart – och här kanske de hellre ser att pengarna kommer in stötvis och enligt en avbetalningsplan än att de inte kommer in överhuvudtaget (och där du ansöker om en konkurs). Har du en företagsjurist vid din sida så kan denne hjälpa er – ditt företag och fordringsägaren – att hitta en lösning som är er båda till gagn. Allt är inte svart eller vitt – din uteblivna betalning kan vara en följd av flertalet motgångar; personal som blivit sjuk, företag som inte betalat de fakturor du skickat, en världshändelse inom ditt specifika område och så vidare. Att låta en jurist i saklig ton förklara varför fakturorna inte betalats brukar ge en större förståelse än om du exempelvis skickar ett mail.

Ett tredje scenario är det motsatta; att du inte får dina fakturor betalda. Även här kan du ha stor nytta av en jurist inom företagsjuridik. Inte minst om detta fortgår och företaget i fråga går i konkurs – hur ska du gå vidare då och hur ska du kunna få tillbaka något av det som du gjort/betalat för?

Som sagt; en bra företagsjurist kan hjälpa vid de mest hopplösa situationer och därför så rekommenderas att man har ett nummer till en sådan uppskrivet i sin företagskalender. Det är ett nummer som – någon gång – förmodligen kommer att behöva slås.