Advokat Malmö - tips och råd

Att anlita en advokat i Malmö kan vara skillnaden mellan en fällande eller en friande dom. Det är det enklaste sättet att förklara vikten av att anlita en advokat i Malmö och vad rätt sådan kan föra med sig. Detta gäller också oavsett om man är misstänkt för ett brott eller om man är utsatt för ett sådant.

En advokat kan nämligen också fungera som ett målsägarbiträde och genom denna roll företräda en person som blivit utsatt för något typ av brott. Det innebär att offret - målsäganden - också kan slippa en massa obehagliga frågor från både polis och i samband med en rättegång.

Utsatt för brott - ta juridisk hjälp

Ett vanligt exempel gällande det senare handlar om sexualbrott. Många kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott pekar i efterhand på svårigheten i att bli trodd: man upplever att det ställs en massa frågor om vad man hade på sig, hur mycket man druckit och hur den sexuella historiken ser ut.

Det gör att en redan hög tröskel för att anmäla ett sexualbrott blir ännu högre. Med en advokat i Malmö om målsägarbiträde så läggs fokuset på rätt saker: att hitta en gärningsman. Irrelevanta frågor avstyrs effektivt och på ett sakligt sätt av advokaten. Ett målsägarbiträde bekostas dessutom av statliga medel.

Misstänkt för brott - anlita en advokat

Samma sak gäller motsvarande person på andra sidan. Är man misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har man också rätt till en offentlig försvarare. En advokat utses av Tingsrätten, men man kan även lämna in en egen ansökan om vilken advokat i Malmö som man vill ska sköta det egna försvaret. Det är en möjlighet som man bör ta tillvara på.

Med rätt advokat så ger man sig själv bättre möjligheter till en friande - eller en lindrigare - dom. Dessutom så handlar det också om ett stöd genom hela processen. Skulle en misstänkt bli dömd så kan denne tvingas betala hela - eller delar av - kostnaden för advokaten. Detta sker emellertid till staten då advokaten redan fått sitt arvode betalt.

25 May 2023