Få hjälp med arbetstillstånd

Processen för att få arbetstillstånd i Sverige är inte enkel. För den som inte är EU-medborgare är den ändå helt nödvändig. Ta kontakt med en advokatbyrå direkt om du blivit erbjuden jobb.

Att arbeta i Sverige har många fördelar. Det finns en lagstiftning där arbetstagares rättigheter skyddas väl och det finns en stor variation på arbetsgrupper och tjänster. Lönerna är ofta fördelaktiga vid en internationell jämförelse. Bestämmelser rörande att arbeta här skiljer sig åt för EU-medborgare och personer som kommer från andra länder.

Givetvis finns möjligheter att få arbetstillstånd för alla, under rätt omständigheter. För att man ska få ett sådant är det dock viktigt att ta kontakt med personer som kan hjälpa till. En ansökan kan dels ta tid i handläggningen i sig, dels krävs att man skickar med en del dokumentation. Kommer inte rätt dokument med från starten kommer naturligtvis handläggningen att försenas.

Arbetstillstånd med hjälp från advokatbyrå

Det smidigaste, bästa och enklaste är att ta vägen via en advokatbyrå. Den byrå man väljer bör också ha en gedigen erfarenhet av detta specifika område. En bra garanti när du väljer byrå för ansökan av arbetstillstånd är att densamma är certifierad av Migrationsverket.

Reglerna för arbetstillstånd skiljer sig inte bara åt beroende på varifrån personen som ansöker kommer. Det finns också många specifika regler för olika yrkesgrupper. Vissa yrkesgrupper behöver inte heller ansöka om arbetstillstånd. Ibland skiljer sig processen och reglerna åt beroende på vistelsens längd.

Har du blivit erbjuden arbete i Sverige? Hör efter med en advokatbyrå vad som gäller.

23 Dec 2021