Arbetstillstånd ger dig möjlighet att jobba i ett främmande land

Att söka arbetstillstånd kan vara lite tidsödande. I slutänden bidrar det till att du får en bra anställning och att alla lagar följs när det gäller jobbet.

Det är inte alltid så lätt att hålla nerverna i styr när det tar ta flera månader att få ett besked om ifall du får lov att arbeta i ett annat land. Men om du bara ger dig till tåls kommer du så småningom att få ett besked om huruvida du får lov att komma till ett land för att arbeta.

De flesta länder har någon form av kontroll när det gäller att som utländsk medborgare få arbeta där. Inom EU, EES och Schweiz förekommer det dock ett avtal som säger att medborgare i dessa länder inte behöver något speciellt arbetstillstånd för att jobba i varandras länder. Det har gjort det mycket lättare.

Du kan få arbetstillstånd om du vill arbeta i Sverige

För att du ska kunna få arbetstillstånd i Sverige krävs det att du skickar in papper som styrker att du har en anställning och att rekryteringen gjorts på ett sätt som följer de regler som finns här i landet. Migrationsverket är den instans som har hand om alla ärenden som kommer in.

Du som ansöker gör dig själv en tjänst om alla dina papper är i ordning när du lämnar in din ansökan. Skulle det vara så att du inte vet hur du ska gå tillväga finns det experter på området som du kan ta hjälp av. De har också kontakt med Migrationsverket och talar om ifall du behöver komplettera med fler uppgifter.

17 Mar 2023