Alltfler föräldrar drar varandra inför domstol

De flesta människor kommer inte i kontakt med varken rättvisans långa arm, eller med jurister, domstolar eller polisen att göra under sin livstid. Det är så vi är vana. Däremot läser vi alltmer om brottslighet, eller misstänkt brottslighet i våra nyheter. Rapporteringen om kriminalitet har ökat i samtliga medier. Nyhetsmakarna skyller den ökade bevakningen på att läsarna vill ha dessa nyheter. Vill vi verkligen det? Lösnummerförsäljarna; Aftonbladet, Expressen och Kvällsposten ser en ökning så snart kriminella skapar stora rubriker, men samma gäller även när det kommer till medicinska nyheter, kungliga nyheter eller någon kär artists bortgång. Oavsett vad vi tycker om den ökade bevakningen av kriminalitet, har det blivit inte helt ovanligt i alla fall att man kommer på något sätt i kontakt med polis eller rättslig myndighet.

Allt fler tvistar om barns vårdnad boende och umgänge

För två år sedan rapporterade dagensjuridik.se att vårdnadstvisterna ökar och blir alltmer infekterade och att domstolarna har blivit allt hårdare i sina bedömningar. De hänvisar till den egna undersökningen ”Familjerättsbarometern 2016”.

– Det finns en övertygelse hos parterna om att de har rätt och att de ska få detta bekräftat bara de går till domstol, säger Mikael Mellqvist, lagman på Gotlands tingsrätt, till dagensjuridik.se.

Säga vad man vill om detta, men faktum är att alltfler föräldrar drar varandra inför domstol när det kommer till barns vårdnad, boende och umgänge. Vilka orsakerna är till denna ökning kan vara flerfaldiga; kanske dagens pappor har upptäckt sin del i vårdnaden och barnens göromål? Eller har det gått en trend i att tvista om barns boende och vårdnad?

Barn är alltid offer om våld förekommer i en familj

I vilket fall det än är som ligger bakom tvisterna är det ALLTID barnen som är offer i dessa tvister. Många gånger kan det dölja sig både missbruk och tung kriminalitet bakom dessa tvister. Det kan ligga våld som har utövats mot den egna familjen och barnen. Det kan handla om sexuella och psykiska övergrepp bakom dessa tvister.

Här måste vi starkt betona vikten av att som förälder alltid stå över den egna prestigen och alltid se till vad som är bäst för barnet, inte vad som är bäst för den egna delen. En tvist ska enbart inledas, och SKA inledas om barnet utsätts för våld och övergrepp. Det svåra i sammanhanget är när pappan har misshandlat mamman i familjen. Som barn är man med om exakt samma våld, oavsett om våldet har riktats mot barnet eller inte. Det är detta som många socialtjänster och domstolar inte tar hänsyn till. Men ur barnets synvinkel är det exakt SAMMA våld, oavsett om det har riktats mot barnet själv, eller någon annan i familjen. Våld som utövas i barnets familj är alltid skadligt för barnet, oavsett den bakgrund, pengar eller yrke som utövar våldet. Allt slags våld är skadligt för barnet och barn ska alltid skyddas från det våldet.

Myndigheterna måste skydda barn mot våld

Det är detta som många runt barnen missar; barnets bästa är att alltid slippa växa upp i våld. Det måste upphöra genast för att inte barnet ska behöva uppleva det. Sådant ger barn trauman som tar flera år att komma över. Domstolarna brukar ha svårt att avgöra när det förekommer misstankar om detta. Det är i dessa fall som barnen själva måste få komma till tals, i allra synnerhet då lagen stipulerar just detta: att barn alltid ska få komma till tals i alla beslut som rör dem, förutsatt att barnet själv förstår vidden av beslutet och kan tala för sig. Då spelar egentligen inte barnets ålder så mycket. Ett barn som bara är 5 eller 6 år, men moget för sin ålder har all möjlighet att berätta hur han eller hon har det med de olika vårdnadshavarna.

Det är detta som är förödande för barn där tvister pågår, om inte deras röster blir hörda. Alla barn har rätt att växa upp utan våld, utan övergrepp och att enligt svensk lag; få vara med och påverka den egna situationen och sitt eget boende, och umgänge med den förälder som han eller hon inte bor tillsammans med.

24 Apr 2018