Att vara misstänkt för brott

Vad händer egentligen när man är misstänkt för brott? Oavsett om man är skyldig eller oskyldig finns lagar och regler som skall följas. Den som är misstänkt för brott har rättigheter och har till exempel ingen skyldighet att svara på frågor under ett förhör. Efter själva förhöret kan det givetvis se lite olika ut, beroende på hur förhöret har gått. Här kan du lära dig en del om hur processen går till.

Kallelse till förhör

Om du är misstänkt för brott är du sannolikt den sista att förhöras av polisen. Den som anmält brottet har normalt sett redan förhörts, likaså vittnen om det fanns några. Innan den som är misstänkt för brottet förhörs kan polisen även ha arbetat med teknisk bevisning och annat som rör fallet. Vanligt är alltså att den som är misstänkt för brott kallas i slutskedet.

Själva kallelsen kommer via brev, telefon eller sms. I samband med kallelsen får du även information kring hur dina möjligheter att ansöka om en offentlig försvarare ser ut. Gäller det väldigt enkla brott är möjligheterna generellt sett små, och du kan då behöva anlita en privat försvarare. Är brottet något grövre är dina chanser stora att få en försvarare tilldelad dig.

Att inte infinna sig till förhöret kan leda till att du blir hämtad av polisen. Detta oavsett om du medvetet hållit dig undan, eller om du bara är svår att nå. Du blir dock inte hämtad av polisen förrän kallelsen gått ut två gånger.

Förhöret

Under förhöret har du rätt att få veta vad saken gäller. Du ska få reda på vilka brottsmisstankar det handlar om och misstankegraden. Här får du, om du vill, lämna din berättelse om händelsen och din roll i den. Du har dock ingen skyldighet att svara på frågorna och de kan inte tvinga dig att göra det heller. Detta eftersom det är åklagaren som har full bevisbörda och den som är misstänkt för brott egentligen inte har någon laglig skyldighet att hjälpa till.

Det här behöver inte innebära att det är fördelaktigt att inte svara på polisens frågor. Det uppfattas troligtvis som att man har något att dölja, och om man senare väljer att berätta något kan det framstå som att det har konstruerats i efterhand. Den som är osäker bör rådfråga sin försvarare och få både för- och nackdelar förklarade för sig.

Om du blir anhållen

Om du blir gripen har åklagaren tre dagar på sig att fatta ett beslut om att få dig häktad. Den dag du grips räknas i dessa fall som dag noll. Under den här tiden är du anhållen och skyddad av sekretesslagstiftningen. Endast din advokat har nu rätt att veta var du befinner dig. I vanliga fall har du dock möjlighet att kontakta anhöriga och arbetsgivare, vilket polisen ofta kan hjälpa till med. Åklagare kan dock fatta beslut om vissa andra restriktioner, så som förbud mot att läsa tidningar, titta på tv eller surfa på nätet.

18 Jun 2017