Barns bästa ett diffust begrepp

Om du befinner dig i en knivig situation och inte kommer överens med ditt barns vårdnadshavare vad gäller barnets vårdnad, boende eller/och umgänge, kanske du behöver få en juridisk rådgivning angående en vårdnadstvist. Det första samtalet kostar dig ungefär 1600 kronor oavsett om du får ekonomisk hjälp i form av rättsskydd, eller rättshjälp. Vad skillnaden är mellan dessa återkommer vi till senare. Vid ett första samtal med en familjerättsjurist kommer du att informera hen om ditt fall medan juristen i sin tur bör informera dig om vilka chanserna är, hur en tvist kan gå till juridiskt sett, och vad som brukar gälla när det kommer till barns vårdnad, boende och umgänge. 

Alla beslut ska ta hänsyn till barnet

Då det kommer till beslut som rör barn, står det i lagen att barns bästa ska komma i första hand. Det gäller då domstolen fattar beslut. Det gäller även i alla beslut som till exempel socialtjänsten beslutar om. Det svåra med lagens formulering är att det är så svårt att fastställa vad som är ”barns bästa”. Det är ett väldigt diffust uttryck som i princip kan betyda vad som helst. Oftast handlar det om av domstolen; domaren och nämndemännen anser är ”barnets bästa”, och vad socialtjänstemännen anser är barnets ”bästa”. Även om det står i lagen att barn ska tillfrågas om vårdnaden, boendet och umgänget, händer det inte alltid. Det är upp till domstolen och socialtjänsten att besluta om det. Och det är inte alltid som det kommer på fråga. Mycket hänger då på hur vårdnadshavarna själva arbetar, samarbetar med socialtjänsten, eller om du har en duktig advokat.

Barns bästa bör tillämpas om brott förekommer

Det viktigaste om barns bästa är att ta ställning till om de utsätts för något brott. Dessvärre är det mycket, mycket svårt att bevisa något brott mot ett barn. Om ena föräldern hävdar att den  andra är våldsam mot barnet måste anklagelserna styrkas med bevis. Det går så gott som aldrig att hävda brott om man inte har teknisk bevisning (fotografier, filmer, vittnen). Alla anklagelser måste följas av konkreta bevis. Det går inte att hävda att din partner, eller barnets förälder är psykiskt sjuk, om inte vård har tillämpats, att det är en förövare utan vittnen, eller annat bevis, eller att hen är alkoholiserad, eller missbrukare. Allt sådant måste åtföljas av konkret bevisning.

Skillnaden mellan rättshjälp och rättsskydd

De flesta har idag en hemförsäkring. Har du en inkomst på cirka 200 000 kronor per år, förväntas det att du har en hemförsäkring. Dock är det inte alla hemförsäkringar som täcker tvister om barn, i direkt anslutning till en skilsmässa, eller överhuvudtaget. Det finns en och annan hemförsäkring som täcker detta. Var noga och kontrollera detta i fall du har en hemförsäkring som täcker en tvist i dessa frågor. Har du däremot en inkomst som understiger cirka 200 000 kronor i årsinkomst, får du något som kallas rättshjälp, det innebär att domstolen betalar pengar för en advokat för dig. Den advokaten får ersättning för det mest basala i vårdnadstvisten mellan föräldrar.

30 Dec 2017