Bygglov för att måla om fasaden

För vissa ombyggnader och renoveringar behöver man söka bygglov från Stockholms  kommun. Detta för att det ska kunna behållas någon slags kontroll över vad som byggs i våra bostadsområden och stadsdelar och att inte byggnaderna påverkar områdenas karaktär och särprägel. I Stockholm har de flesta områden en detaljplan som reglerar vilka renoveringar som är tillåtna och inte.

När man vill måla om fasaden på sitt hus behöver man i regel inte söka bygglov, eftersom karaktären på huset inte nämnvärt ändras, förutom att det ser mer välvårdat ut. Om man däremot helt vill byta färg på huset så påverkar ju det husets karaktär, och här kan byggnadsnämnden vilja ha ett ord med i laget. Vilka färger som är tillåtna och inte finns vanligtvis inte angett i detalj, men byggnadsnämnden försöker i dialog med arkitekter och byggnadskulturkunniga experter om ingreppet kan godkännas eller inte utifrån ursprungstanken med området. Om den färg man önskar måla om till är vanlig på andra hus i området kan man vara ganska säker på at ommålningen kommer att godkännas, men det är alltid bäst att på förhand kontakta byggnadsnämnden och höra efter.

Anlitar man en målare i Stockholm har denne vanligtvis god koll på vad som är tillåtet och inte i olika stadsdelar och villaområden. Man kan även få bra tips från målaren om vilken typ av färg man bör använda och som harmonierar med husets karaktär. Att måla ett gammalt sekelskifteshus i en plastfärg till exempel, är ett förfarande som antagligen inte ses med blida ögon av byggnadsnämnden. Det handlar om respekt för dessa gamla byggnader, som oftast stått där långt innan vi kom till jorden och även kommer att stå kvar långt efter oss.

När bygglov inte behövs

Vanligtvis behövs inte bygglov för att bygga en uteplats, en friggebod eller ett attefallshus. Friggebodar och attefallshus är mindre komplementbyggnader som inte får vara störren än 25 kvm och inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Man måste dock göra en bygganmälan till byggnadsnämnden i kommunen för att bygga en friggebod eller ett attefallshus.

Du har även rätt att utföra fasadändringar som ommålning, byte av fasadbeklädnad eller renovering av tak utan bygglov, dock med förbehållet som nämnts ovan, att det inte inverkar på husets originalkaraktär. Alla renoveringar och restaureringar ska utföras i vårdande och inte i spekulativa syften.

När bygglov behövs

Om du som sagt vill måla om huset i en annan färg, eller klä fasaden eller taket med något annat material behöver du söka bygglov. Likaså om du göra tillbyggnader på huset, eftersom det garanterat kommer att påverka arkitektens ursprungsidé. Vidare måste du ha byglov för byggnader på tomten som är större än 25 kvm, något som kan vara svårt att få i tätbebyggda områden.

Rimliga gränser

Om du vill måla ditt gamla hus lila kommer du sannolikt inte att få något bygglov. Om du däremot väljer en ny färg som passar in i området och har en förskönande effekt på huset kommer ommålningen sannolikt att bli godkänd. Det gäller att ha lite fingertoppskänsla och lite arkitekturhistoriska kunskaper, samt att läsa på i detaljplanen. Rådfråga gärna en målare eller arkitekt i Stockholm så får du hjälp att hitta en färg som ger ditt hus en färg som det trivs i.

3 Jan 2018