En bodelning behöver inte vara en jobbig process

Om man ser till filmer och litteratur så innebär nästan alltid en skilsmässa att det efteråt kommer att sluta med en rejäl konflikt mellan de forna makarna. Inte sällan hör man heller talas om ordet äktenskapsförord i samband med att ett par gifter- eller skiljer sig på film. Drar man paralleller till verkligheten – och vi bortser här från USA, där just ett äktenskapsförord är en betydligt vanligare förekomst – så kan man säga att Sverige är ganska förskonade från de värsta konflikterna i samband med skilsmässor.

Visst – det är ganska naturligt att viss friktion uppstår då man ska genomföra en bodelning (namnet på delningen av de gemensamma tillgångarna), men i de flesta fall så brukar ändå en lösning gå att nå.

Ibland – och detta är som sagt inte av det vanligare slaget – så tvingas man dock lösa en bodelning genom att kalla in en bodelningsman som försöker få till stånd en lösning mellan makarna. Det kan vara så att man definitivt inte kan komma överens om vem som ska ha vad, hur mycket en sak är värd kontra kostnaden för en annan – och vid sådana tillfällen så kommer alltså en extern part i form av en bodelningsman in i bilden.

En bodelningsman är objektiv och går igenom den lista som parterna sammanställt över sina tillgångar – bouppteckningen – för att sedan försöka hitta en lösning på det uppkomna problemet. Något som också – allt som oftast – går att nå; innerst inne brukar de flesta veta värdet av vad de gemensamt köpt och kunna dela upp giftorättsgodset som två stycken vuxna och civiliserade människor.

Det man ser på film och det som man läser i böcker – speciellt då amerikanska sådana – ska således ses med en glimt i ögat och tas med en nypa salt; i Sverige går en bodelning, i de flesta fall, fredligt och rättvist till.

Barnen viktigare vid en skilsmässa än bodelning

Vid en skilsmässa så ska man snarare än att hävda sin rätt till materiella ting (som man naturligtvis har rätt till hälften av) istället se till att de eventuella barn man har gemensamt får det bra även i fortsättningen. Om vi – som vi sa ovan – i Sverige är ganska förskonade från konflikter i samband med en bodelning så ser man tyvärr en oroväckande trend då det kommer till beslut om vårdnad för barnen.

Det är nämligen så att antalet vårdnadstvister i samband med en skilsmässa ökat under senare år och detta är oroväckande av det faktum att det handlar just om barnen. Ett barn kan ha svårt nog vid en skilsmässa och om man dessutom tvingas se hur sina föräldrar bråkar om vem som ska ha vårdnaden – ja, då förstår man varför denna fråga är viktigare än en bodelning.

Tipset här är att man försöker lösa denna fråga genom samtal innan det blir en vårdnadstvist – varje kommun i Sverige är nämligen enligt lag tvungna att erbjuda hjälp i form av ett samarbetssamtal. Ett sådant kan – och gör – en stor skillnad och detta är verkligen något som rekommenderas till alla föräldrar som – vid en skilsmässa – inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn.

23 Aug 2017