Ensam vårdnad är inte att föredra

Ett barn mår bra av att ha en trygg uppväxtmiljö där båda föräldrarna finns nära och tar ett gemensamt ansvar, ställer upp – både känslomässigt och ekonomiskt – hjälper till med uppfostran. Tyvärr så klarar alla inte av att leva tillsammans, oavsett hur mycket föräldrarna än försöker så kan ibland en skilsmässa vara den enda lösningen. Märk väl – vi lägger inga som helst värderingar i en skilsmässa i sig utan vi tittar mer på hur man löser denna och där det finns barn inblandande.

Den bästa lösningen – sett till det vi nämnde ovan – är att man fortsatt har en gemensam vårdnad om sina barn och där dessa kan en god kontakt med båda sina föräldrar och får den kärlek som de behöver – precis som vanligt, men under två tak istället för ett.

Tyvärr så sker inte alla skilsmässor på detta sätt och ibland så inleds infekterade konflikter i form av att en förälder lämnar in en stämningsansökan mot den andre och kräver ensam vårdnad; en vårdnadstvist är då inledd om den andre motsätter sig detta – något som ofta är fallet. Ensam vårdnad är något som man alltså bör undvika sett till barnens bästa och det är också något som man gör från statens sida och man gör detta helt av den anledningen att en naturligt kontakt med båda föräldrarna är den bästa.

Man ska här naturligtvis tillägga att det i vissa fall är ett måste att inleda en vårdnadstvist för att få till stånd ensam vårdnad och där kriminalitet, missbruk, grava psykiska problem, våld i hemmet eller andra värre saker – incest och pedofili – förekommit och där ensam vårdnad måste komma till stånd då miljöerna ovan – naturligtvis – är olämpliga för ett barn att växa upp i. Här ser staten också till att så snabbt som möjligt dela ut ensam vårdnad och detta är naturligtvis oerhört bra.

Men, vid andra fall så är det inte fullt lika smidigt att få till stånd ensam vårdnad om sina barn och detta också med all rätt; det går nämligen nästan uteslutande att ordna saker och ting även om man – av någon anledning – hyser agg mot eller inte kommer överens med sin forna partner.

Avstånd är inget skäl till ensam vårdnad

Ett vanligt scenario som ligger till grund för en ansökan om ensam vårdnad handlar om att en av föräldrarna ska flytta till en annan stad och där avståndet kommer att spela en stor roll i den naturliga kontakten vi nämnde ovan.

Här ska man veta att en gemensam vårdnad inte på något sätt innebär att tiden som barnen spenderar hos respektive förälder måste ske exakt lika; kan man komma överens om att barnen kanske bor var tredje helg, varannan vecka eller var fjärde helg hos någon förälder så är detta något som också går att arrangera.

Många föräldrar som söker om ensam vårdnad ser tiden – av förklarliga skäl – som en faktor och anser att de kommer att få träffa sina barn för lite och missa väsentliga delar av uppväxten. Här måste man anstränga sig för att hitta bättre lösningar och använda dagens teknologi – datorer, telefoner – för att upprätthålla kontakten. Kvalitetstid i form av varannan helg ska heller inte underskattas.

27 Sep 2017