Ensam vårdnad om barnen är svårt att få

Det finns en grundtanke kring vårdnaden om barn och denna går ut på att gemensam vårdnad alltid är att föredra framför ensam vårdnad. Detta är också en tanke som i grunden är helt rätt; har man barn tillsammans så har man också ett delat ansvar där allt ifrån ekonomi, mat, trygghet, kärlek, omvårdnad och annat ska erbjudas barnet – även om man inte längre valt att leva sina liv tillsammans som föräldern. För, det händer att livet tar andra vägar än vad man kanske från början tänkt sig. det händer att den person man gift sig med inte längre kan få en att känna de stora känslor av kärlek som en gång var fallet.

En skilsmässa är inte jordens undergång. Det är definitivt ett personligt nederlag; men i sak så är det ingenting märkvärdigt och som stöd så kan man se att det i Sverige, år 2014, var så många som 24.000 par som valde att gå skilda vägar och ansöka om en skilsmässa. Det å sidan dock; vi talade till en början om vårdnad och att man från statens sida ser ensam vårdnad som det sämre alternativet.

Anledningar till varför ensam vårdnad är att föredra

Finns det då lägen då ensam vårdnad faktiskt är att föredra framför gemensam sådan? Definitivt och utan tvekan. Man ska komma ihåg att Tingsrätten gör en bedömning individuellt kring varje fall; att man utgår från att gemensam vårdnad ofta är bättre för barnen tar inte bort det faktum att man hela tiden ser till barnens bästa – där kan således en bedömning göras att ensam vårdnad är avsevärt mycket bättre. Man ska även komma ihåg att ensam vårdnad inte innebär att den andra föräldern utesluts och utestängs från barnets liv. Nej, det finns fortfarande umgängesrätt kvar och den andra föräldern får fortfarande betala underhåll för mat, kläder och andra viktiga saker.

En talande detalj i sammanhanget är att en vårdnadstvist – som det hela kallas – har samma inslag om bevisning och fungerar på ett liknande sätt som andra tvister (men där en vårdnadstvist ofta tar längre tid att lösa; och ska så göra); således så är vikten av ett skickligt ombud inte att underskatta. Där har vi, enligt oss, den högsta prioriteten för personer som befinner sig i en vårdnadstvist och vill få till stånd ensam vårdnad: rätt ombud kan verkligen göra skillnad. 

Vi tänkte rada upp några av de saker som kan påverka och göra att Tingsrätten gör bedömningen att exempelvis mamman ska få ensam vårdnad. Enklast är om vi tar dessa i punktform.

  • Pappan är våldsam i hemmet – både mot barnen och/eller mamman
  • Pappan har missbruksproblem – alkohol, värktabletter, narkotika och så vidare
  • Pappan är kriminell. Här räknas inte exempelvis upprepade parkeringsböter eller andra – i sammanhanget – mindre förseelser.
  • Pappan är gravt psykiskt sjuk och barnen riskerar att fara illa som en följd av detta.
  • Pappan är misstänkt/dömd för pedofili, incest eller barnporrbrott.
  • Pappan försvårar och visar samarbetssvårigheter. Den här punkten är vanlig som skäl till varför någon ansöker om ensam vårdnad. Hämtning från dagis, lämning till mamman och andra saker sker inte på överenskomna tider. Saker och ting försvåras hela tiden, löften bryts och till slut är bägaren, så att säga, full.
  • Risk för kidnappning: Förefaller det risk för att pappan vill ta med barnen till ett annat land utan mammans tillstånd eller vetskap så är detta också en viktig punkt.

föräldrar som bråkar

11 Jan 2017