Ett väl genomtänkt avtal

Vad är man ansvarig för inom ett projekt? Hur löser man frågor som fördröjningar av tidsplaner och skador? Vem ska ersätta oväntade kostnader? Allt detta kan rätt jurist hjälpa till med.

Konsten att skriva ett avtal som kristallklart beskriver precis vad som gäller vid varje eventualitet är verkligen en konst som kräver både utbildning, kunskap och erfarenhet. Därför får man som jurist en grundutbildning i detta. Man får sedan specialisera sig och fortsätta hålla sig uppdaterad under hela sin karriär. Regler och lagar ändras nämligen med jämna mellanrum och det måste man ha full koll på för att sköta sitt arbete korrekt.

Allt som kan gå fel

Ett avtal inom exempelvis entreprenader kan vara utformat så att det beskriver vem som ska göra vad, tidplaner, eventuellt vad som ingår samt vad som händer om man inte är klar i tid. Det är en säkerhet som alla parter kan luta sig tillbaka på under projektets gång, men även efter att projektet är färdigt. Om en av parterna drar ut på tiden med att bli klara så kan det innebära att andra har personal som sitter och inte kan göra något. Kanske blir man även så pass försenad att man kommer för sent till ett annat projekt som man ska till efteråt. Men det kan även innebära att hyresgäster inte kan flytta in i tid eller liknande. Avtalet brukar även beskriva vem som ska stå för vad. Det kan vara skillnaden mellan att tjäna pengar eller att gå back på ett projekt. Läs mer om entreprenadjuridik på denna hemsida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se

1 Dec 2020