Här hittar du information om familjerätt i Stockholm

Vilka myndigheter och företag man kan ta hjälp av vid frågor gällande familjerätt kan variera något beroende på vilken kommun man bor inom. En hel del information kan man få via kommunen. Behöver man sedan ta hjälp av en advokat eller annan juridiskt kunnig person är det företag man behöver anlita.

I Stockholm finns framförallt följande vägar att gå för att få nyttig information inom familjerätt.

Stadsdelsförvaltningen – Stadsdelsförvaltningen kan ge information och råd till föräldrar som väljer att skilja sig. Det man främst får hjälp med här är frågor som kan uppstå kring boendet, umgänge med barnen samt rätten till vårdnad. Här kan man exempelvis få stödsamtal med kompetenta personer inom ämnet.

Det är även Stadsdelsförvaltningen som har ansvar för att registrera faderskap. Om det är en ogift kvinna som föder ett barn måste man bevisa vem som är fadern. Det handlar om att ge barnet rätten till försörjning men även rätten till eventuellt arv. Föräldraskapet fastställs via familjerätten i Stockholm eller via en lokal domstol.

Är det en man och en kvinna som är gifta behöver inte stadsdelsförvaltningen kontaktas. I detta fall utgår man från att det är barnets mamma och pappa som är gifta.

Kommunens hemsida – Via Stockholm.se under ”Familj o Omsorg” kan ett flertal informationsfoldrar laddas hem inom familjerätt. Här finns bland annat ”Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter” samt ”Avtal om vårdnad, boende och umgänge”.

1177 – Vårdnummret 1177 är ett rådgivningsnummer som man kan ringa till om man vill ha råd av utbildad sjuksköterska gällande vårdbehov. Om de inte är rätt insats kan de oftast hänvisa till en annan insats som kan hand om problemet.

Webbplatsen Jag vill Veta – Många förknippar ”Familjerätt” som något som enbart påverkar de vuxna. Det är de vuxna som har tvister kring vårdnad m.m. men det är barnen som ofta far illa på grund av detta. Webbplatsen ”Jag vill veta” vänder sig till barn och unga och vill förmedla information om vad som gäller om man blir utsatt för brott. Detta exempelvis om man blir utsatt för brott på skolan, på fritiden eller om man blir utsatt för det via sociala medier.

Juristfirma – Det finns juristfirmor i Stockholm som specialiserat sig på familjerätt. Det betyder inte att de enbart erbjuder tjänster inom detta men att det är en av de specialinriktningar man fokuserat extra på. Till skillnad mot kommunens tjänster utgår en kostnad om man tar hjälp från en juristfirma. I vissa fall kan det ändå vara det bästa alternativet. Detta inte minst om det finns en sådan svår tvist mellan parterna att man har svårt att kommunicera.

29 Mar 2017