Hitta rätt advokat till vårdnadstvisten

Ingenting vara för evigt. Det sorgliga talesättet går tyvärr att omsätta i hur många av dagens förhållanden slutar. Det är inte ovanligt att ett äktenskap slutar med en skilsmässa och det är heller ingenting som man ska rikta några moraliska pekpinnar mot. Ibland så tar kärleken slut, ibland så uppkommer den på andra ställen, ibland så tar livet vändningar och man hittar nya intressen, ibland så växer man ifrån varandra och ibland så visar sig den andre personen vara en helt annan person än den man förälskade sig i- och gifte sig med. Oavsett anledning: ett äktenskap är inte hugget i sten.

Det som skiljer skilsmässor åt gäller i huvudsak om det finns barn inblandade. Tvister gällande det ekonomiska är en sak - det handlar trots allt om materiella ting. Tvister om barn och vårdnaden av dessa dock; går man in i en vårdnadstvist så måste man vara beredd på att det hela handlar om en stor känslomässig prövning. inte minst för barnen i fråga. Att se sina föräldrar bråka om vårdnaden kan ge själsliga ärr för livet och viktigt är att man som förälder inte lägger locket på.

Barnet måste vara delaktigt

Barnet måste vara delaktigt. Utan att man för den sakens skull tar på sig en offerkofta, kastar skit på den andre eller skuldbelägger varandra. Det handlar om att informera barnet om vad som sker, förklara varför mamma och pappa ska skilja sig och att hela tiden poängtera att man fortfarande älskar barnet och att det som sker inte är barnets fel. Det kan även vara bra att hitta en vuxen person som barnet kan prata med genom processen. Kommunen brukar erbjuda samtalsgrupper för barn i en skilsmässa och det kan vara en bra ventil för barnet.

Ibland så är dock en vårdnadstvist oundviklig. Det kan handla om våld i hemmet - fysisk eller psykiskt misshandel; antingen mot barnet eller mot den andre föräldern - det kan handla om missbruksproblem, det kan handla om en psykisk sjukdom där barnet riskerar att fara illa och det kan handla om kraftiga samarbetsproblem (där föräldern försvårar umgänget med den andra, inte dyker upp vid hämtning/lämning och så vidare). Finns det en risk för att den ena föräldern ska flytta till ett annat land och ta barnet med sig så är detta också ett starkt skäl till varför ensam vårdnad ska tilldelas den andra föräldern.

Vad är bäst för barnet?

Det som är talande i en vårdnadstvist är att man alltid utgår från att barnets bästa ska tillgodoses. I många fall så handlar det om att man från domstolens sida ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet - även efter en skilsmässa. Många upplever att man på grund av detta blir negligerad och att de argument man presenterar inte tas på allvar - domstolen har redan bestämt sig.

Det som krävs för att få vårdnad av sina/sitt barn i ett sådant läge är ofta en advokat - inriktad och specialiserad på familjerätt och i synnerhet vårdnadstvist. Att anlita rätt advokat innebär att man får den hjälp man behöver. Har advokaten kunskap och vana av vårdnadstvister så vet denne ofta vilka knappar man ska trycka på, han/hon vet vilka typer av bevis som måste samlas in, vilka personer som ska få tala - exempelvis personal på skolan, läkare och folk från Socialnämnden - och hur man ska lägga upp processen. Kostnaden för advokaten brukar betalas av det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. Det man får vara beredd på i en vårdnadstvist är att den ofta tar tid att lösa. Det kan innebära en känslomässig berg- och dalbana. Även där har advokaten en avgörande roll i form av vara ett stöd och i att erbjuda en axel att gråta ut mot då det blir för tungt.

16 Nov 2017