Hur går en bouppteckning till?

En bouppteckning gör man när någon har avlidit. Det gör man för att utreda vilka egendomar och lösöre och ägodelar som den som har dött, har ägt. I en bouppteckning lägger man även in alla skulder. När man sedan ska skifta arvet – alltså dela ut den avlidnes tillhörigheter (arvet) blir tillgångarna minus skulderna det som arvingarna sedan kan ärva.

En bouppteckning görs alltid vid ett dödsfall. Detta är en juridisk handling och det är viktigt att den som utför en bouppteckning görs på juridiskt rätt sätt för att myndigheterna (främst Skatteverket) ska godkänna bouppteckningen. Någon som är dödsbodelägare, efterarvinge, eller någon som efterträder någon av dessa, får inte var boupptecknare. Därför brukar man för det mesta anlita en jurist som gör en bouppteckning.

Så går en bouppteckning till

  • De som är anhöriga till den som har dött bör samlas för att gemensamt bidra med den information som man har om de ägodelar, tillhörigheter och egendomar som den avlidne lämnar efter sig. Detta bör göras inom 4 månader från dödsdagen.
  • Man brukar anlita en jurist för en bouppteckning och då en jurist som är erfaren i detta.
  • Juristen gör en förteckning, en bouppteckning.
  • Man bör utse två utomstpende förrättningsmän som inte är arvingar. Förrättningsmännen intygar riktigheten i bouppteckningen.
  • Bouppteckningen ska sändas in till Skatteverket, som sedan sänder ett informationsbrev med förteckning över vilka kontor som handlägger ärendet.
  • Bouppteckningen bör innehålla själva bouppteckningen i original
  • En vidimerad kopia av bouppteckningen ska även sändas till Skatteverket.
  • Man ska ha bestyrkta kopior eller originalet av testamentet, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arsvavstående (om det finns någon sådan).
  • Man ska även sända med någon eventuell fullmakt, ifall någon arvinge har kunnat delta i bouppteckningen.

Anlita advokat i Uppsala

Behöver man en advokat just till en sådan bouppteckning kan man anlita en advokat i Uppsala, till exempel. Behöver man få tag i en advokat i Uppsala, kan man som förslag googla "advokat Uppsala", så får man av Googles sökmotor, flera försklag på alla de avokater som har uppgett på sin hemsida att de är advokater och arbetar i Uppsala. Sedan är det bara att ta kontakt. Det är inte alla advokater som arbetar med bouppteckningar, utan det brukar stå på hemsidan, vilka områden som advokten brukar arbeta med. Det är viktigt att få tag i en advokat som arbetar med det som man brukar kalla för humanjuridik, familjejuridik och det innebär oftast att man arbetar då med all slags juridik som inbegriper familjer. Läs mer om hur man får tag i en advokat i Uppsala på: advokatuppsala.biz.

10 Nov 2019