Hur går man tillväga med umgängessabotage

Hur går man tillväga med umgängessabotage och hur kan en anmälan om detta behandlas? Umgängessabotage är relativt vanligt i samband med separationer och klart står att det kan komma att straffa sig hårt om detta anmäls.

Först och främst så är det läge att reda ut vad ett umgängessabotage egentligen är och vad det innebär. Vid en skilsmässa eller en separation där barn är inblandade så kommer föräldrarna även fortsatt att ha gemensam vårdnad och i och med det tillsammans fatta beslut gällande barnens framtid. Om allting fungerar enligt konstens alla regler och utan slitage så innebär detta att barnen kommer att ha två stycken kärleksfulla och trygga hem snarare än ett enda.

Hur ofta och när man bor hos respektive förälder är något som föräldrarna i fråga kommer överens om och i de flesta fall så fungerar detta utan några större problem. Barnen kanske bor varannan helg hos pappa medan veckorna spenderas hos mamman - eller hos den förälder som bor närmast exempelvis skola. Man hittar, helt enkelt, en lösning och det är ofta den som är allra bäst för barnen.

barn och mamma leker

Så kan ett umgängessabotage se ut

Alla som någon gång varit med om ett uppbrott eller som känner någon närstående som skilt sig vet emellertid om att det handlar om en tuff period. Man ska plötsligt bryta upp från tryggheten och den person som man en gång älskat ska man nu skilja sig från. I vissa fall så fungerar detta relativt smärtfritt - vatten rinner under broarna, beslutet är gemensamt och man kan mötas halvvägs och som vänner.

I andra fall så kan det vara betydligt värre. Skiljer man sig som en följd av att man träffat en ny partner, att man varit otrogen eller av andra skäl som kan skapa konflikt så brukar separationen bli tuffare. Inte sällan så går det ut över barnen och bitterhet kan spridas som ett gift i familjen.

Det bör man som förälder akta sig för då detta kan räknas in som ett umgängessabotage. Det vill säga: om man ideligen smutskastar, ljuger om, baktalar eller förminskar den andre föräldern för barnen så kan det anses som ett umgängessabotage. Detsamma gäller om man reser iväg med barnen utan den andres vetskap eller om man inte lämnar barnen på de tider man kommit överens om.

Ett annat exempel på något som kan falla in under vad som räknas som umgängessabotage gäller ideliga sjukdomar hos barnen. Det vill säga: att barnen plötsligt och dramatiskt blir sjuka så fort de exempelvis ska bo hos sin pappa och där dessa sjukdomar är perenna sett till att de blommar upp var tredje helg.

Umgängesrätten säger att barnen har lika stor rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Den som medvetet förstör- eller saboterar chansen till umgänge begår ett brott; det kan straffa sig i form av att man förlorar vårdnaden om barnet i fråga.

Anmälan till Tingsrätten - utredning av Socialtjänsten

Om man är utsatt för ett umgängessabotage så bör man kontakta ett juridiskt ombud som hjälper till att föra saken vidare. Det sker genom att man lämnar in en stämningsansökan till Tingsrätten där man sedan blir hörd. Det gäller även den andra föräldern; man får lämna sin version och förklara sin del av historien.

Steg två är att Socialtjänsten kopplas in i syfte att utföra en grundlig utredning. Den kan - och ska - ta tid och den innebär att föräldrarna, återigen, frågas ut samt att även exempelvis släkt, vänner, skolpersonal och andra närstående kallas till förhör. Man vänder, helt enkelt, på varje sten i syfte att få en så matnyttig och faktabaserad utredning som möjligt.

Då denna är färdigställd så lämnas den till Tingsrätten som i sin tur beslutar om ärendet ska tas vidare samt om ett umgängessabotage har ägt rum. Är så fallet - ja, då kan man, som sagt, också förlora vårdnaden om barnet/barnen.

4 Oct 2019