Hur påverkas barnen då föräldrar tvistar om vårdnaden?

Det är aldrig roligt att skiljas men ibland kan det vara det bästa för hela familjen. Oftast går det lätt att komma överens och att lösa praktiska saker samt dela upp olika åtaganden.

Det är viktigt att inte glömma bort barnen i skilsmässan och ibland kan barn komma i kläm mellan föräldrarna. Barn behöver trygghet för att må bra. Konflikter om vårdnaden och om var barnet ska bo, om underhåll och andra saker ska skötas utan att barnet drabbas. Det kan vara svårt för föräldrarna att samarbeta om vårdnaden ibland vill den ena förälderns ha ensam vårdnad. Om samarbetet kring vårdnaden inte fungerar eller om den ena föräldern är ointresserad av att vara med och fatta viktiga beslut angående barnet kan det vara bäst om bara en av föräldrarna har vårdnaden.

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar

Det bästa för barnet är om föräldrarna tillsammans men med hjälp av en familjerättsjurist kan fatta ett beslut om ensam vårdnad. Då slipper man mötas i rätten där barnet kan tvingas att berätta om sina föräldrar. Något som självfallet är jobbigt för barnet. Viktigt att veta är att ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Ensam vårdnad betyder inte att den andra föräldern inte får träffa barnet. I samband med att beslut tas om ensam vårdnad kan det vara bra att även skriva ett umgängesavtal. Ett sådant avtal är bindande och berättar hur ofta den andra föräldern ska träffa barnet. De flesta barn mår bra av planering och att veta när de ska vara hos den andra föräldern.

Barn oroar sig ofta för den förälder som de inte träffar så ofta

Barn oroar sig ofta för den förälder som de sällan träffar vilket kan göra dem stressade. Barn mår bäst om de får träffa båda föräldrarna lika mycket förutsatt att barnet inte kommer till skada och någon av föräldrarna exempelvis har ett missbruk. Barn kan bli ledsna och arga vid en vårdnadstvist och när föräldrar flyttar ifrån varandra. Glöm därför inte att fråga barnet hur det mår och var extra uppmärksam på ändrat beteende eller humör. Vissa barn kan exempelvis få problem med sömn och aptit. Andra barn blir arga eller drar sig undan. Det är viktigt att man lyssnar på barnet och tar hjälp utifrån om man behöver. Det kan vara vänner eller professionell hjälp på vårdcentralen eller socialtjänsten som hjälper till att prata med barnet.

2 May 2020