Juridisk hjälp efter våldtäkt

Det trauma som en våldtäkt för med sig kan vara extremt stort. Därför så har man som offer också rätt till terapi och till juridisk hjälp där staten täcker kostnaden för det arbete som målsägarbiträdet lägger ner. Många offer kan vittna om att två saker sker efter att de blivit utsatta för en våldtäkt 1) de blir inte tagna på tillräckligt stort allvar och 2) de utsätts för ovidkommande frågor som gör att de framställs som slampiga och att våldtäkten i själva verket varit en frukt av samtycke. Frågor som kan handla om utmanande klädsel eller grad av berusning.

Om detta kan vi säga att det inte spelar någon roll om hur du är klädd eller hur berusad du varit - en våldtäkt är en våldtäkt oavsett. Och: vi kan även säga att rätt typ av hjälp kan få dig att orka fortsätta genom denna - i alla avseenden - jobbiga process. Att välja rätt målsägarbiträde handlar dels om att hitta en advokat som har lång erfarenhet av våldtäktsmål och dels också kan bistå med en axel att luta sig- och gråta ut mot. Som offer så behöver man stöd och man behöver få den nödvändiga hjälp som krävs för att vinna målet och få upprättelse.

Anmäl din våldtäkt så snart som möjligt

Generellt sett så har man större chans att vinna ett våldtäktsmål om man anmäler våldtäkten så fort som möjligt. Detta då man blir hämtad av polis, körd till sjukhuset och där man väl på plats där kan säkra bevisning i form av exempelvis DNA samt dokumentera skador. Man har som offer en fördel i att agera snabbt. Men, det handlar samtidigt om att man blivit utsatt för den värsta kränkning som en kvinna - eller en man - kan bli utsatt för och detta gör att många anmälningar kommer långt efteråt.

Traumat i kombination med att många offer känner förövaren gör att en anmälan uteblir och kommer först senare. Det viktiga i den förra meningen är att offret och förövaren ofta känner varandra. En våldtäkt sker ofta i hemmet och av en bekant - det handlar alltså inte om, som många tror, att det endast sker utomhus och av en okänd gärningsman.

Viktigt är att tillägga att även en våldtäkt vars anmälan sker i efterhand - oavsett tidsspann - och processen efteråt går att vinna. Här handlar det dock om att mer tyngd ligger på bevisningen i form av vittnen, vittnesmål samt andra detaljer; detta då den tekniska bevisningen inte längre varit möjligt att säkra. Ett skickligt målsägarbiträde ger, tvivelsutan, större möjligheter för ett offer att vinna en sådan process.

Vad är en våldtäkt?

Definitionen av vad som räknas som våldtäkt har kommit att breddas under senare år. Idag räknas exempelvis även att tvinga sig till oralsex, tvinga någon att vidröra vid könsorganet samt att medelst föremål penetrera någon som våldtäkt. Offrets status vid övergreppet spelar också en större roll idag än vad det gjorde förr. Exempelvis en sovande, en kraftig berusad- eller drogpåverkad, en sjuk eller en person som lider av en psykisk störning och ett samlag med en person i sådant tillstånd kan definieras som en våldtäkt.

Vi ska även säga att det givetvis kan vara både män, kvinnor och ickebinära som kan vara både offer och gärningsmän då det kommer till en våldtäkt.

8 Jan 2018