Juridisk rådgivning för den som fått skyddat boende

Den som blir utsatt för våld av en närstående och vill ha hjälp att ta sig ur situationen har rätt att få skyddat boende. Skyddade boenden finns över hela landet i olika varianter. Vanligen består ett skyddat boende av ett antal mindre lägenheter med egna kök som är knutna till gemensamma lokaler där det finns pedagoger, psykologer och annan personal, samt så klart även andra kvinnor med liknande erfarenheter som en själv.

Många kvinnor har barn med sig till de skyddade boendena. Andra kommer ensamma och har tvingats lämna kvar barnen i hemmet och kan då få hjälp med handräckning av polisen för att få barnen hämtade till sig, om socialtjänsten anser att det är befogat. Socialtjänsten utreder alla kvinnors anmälan om misshandel och rätt till skyddat boende, men man behöver i regel inte vänta på att en utredning är klar innan man kan få hjälp, utan kan få hjälp direkt med ett jourboende om man inte kan bo kvar hemma.

Prata med en jurist

Tiden efter man lämnat hemmet och blivit utlämnad åt det sociala vårdnätet i all sin brokighet kan kännas förvirrande och skrämmande. Känslor av lättnad paras med känslor av skuld och rädsla och oro inför framtiden. Extra svårt är det för de kvinnor som har barn med sig. Ett skyddat boende är varken en naturlig eller trygg plats för ett barn att vistas på.

För den som vill ha hjälp att få reda på vad det det finns för möjligheter till att byta boende, hitta annat boende eller upprätta en anmälan mot den som misshandlat, har de flesta skyddade boenden kontakt med jurister som kan erbjuda rådgivning kring dessa frågor. För många kan det kännas skönt att prata med en jurist och reda ut vad kan hända i framtiden och vad en anmälan mot den som misshandlat kan leda till.

Motstridiga känslor

Många kvinnor som blivit misshandlade plågas av inre konflikter av både rädsla och ömhet mot den som misshandlat. För många går det inte ihop att den man älskar också är den som gör en illa. Det känns också otänkbart att polisanmäla misshandeln. Här är det upp till personerna runt kvinnan, både professionell personal och jurister, att betona vikten av att upprätta en polisanmälan. I de flesta fall är det det enda sättet att i längden undkomma misshandeln. Man kan inte stanna på ett skyddat boende hela livet, utan måste förr eller senare återgå till en normal tillvaro, inte minst för sina barns skull.

Brottsoffer får ett målsägandebiträde

Som brottsoffer har man alltid rätt till juridisk hjälp i form av ett målsägandebiträde. Detta måste inte vara den jurist som hjälpt en tidigare, men det kan bli så om kvinnan själv vill. Huvudsaken är att det finns ett förtroende. En rättegång mot en närstående som misshandlat en är en svår process att gå igenom, och det är viktigt att man har någon vid sin sida som känns som ett stöd i allt det svåra.

Vikten av juridisk rådgivning

Om du lämnat ditt hem på grund av misshandel eller övergrepp och fått ett skyddat boende, kontakta en jurist för att få råd och hjälp med hur du ska gå vidare. Juridisk rådgivning är ofta kostnadsfri och du kan få många värdefulla insikter kring din situation. En jurist kan tillsammans med personalen på det skyddade boendet hitta den väg som är bäst för dig och hjälpa dig att få ordning på tillvaron.

20 Sep 2018