Jurister – lösningen på många problem

I vissa situationer behöver man mer än någonsin en jurist på sin sida. Om det inte handlar om att man som privatperson, kommer i rättsliga tvister, kan det hända den som har ett företag. Rådet som alla företagare får, borde alltid vara att anlita en jurist, så att företaget alltid har möjligheten att få viktiga och bra råd av kunniga och kompetenta jurister. Särskilt när det kommer ekonomiska och skattetekniska frågor, borde företagen ha en jurist som ger hjälp.

Betala skatter kan vara knepigt

Att betala skatter kan faktiskt för många företag vara knepigt. Det är inte alltid som det är helt solklart. Det gäller många betalningar, och även sådant som ska bringa in pengar, såsom företagsstöd och undvikande av moms. Bara att anställa människor är dyrt för de flesta företagen. Att de flesta företagare önskar sig fler Moderata politiker som vill trycka ner skattetrycket i Sverige är därför inte så konstigt. En viss tröst kan vara den att det största skattetrycket ligger faktiskt på inkomster, men detta faktum glöms ofta bort.

Att sitta i en styrelse medför vissa risker

Om ens vän, partner eller familjemedlem frågar om man vill sitta i styrelsen i deras företag, kan låta lockande. Man vet  då att man får inflytande över ett bolag, men får kanske hela bilden klar för sig; att man med det kan bli ansvarig för inbetalningar om företaget inte kan betala sina skatter eller skulder. Då sitter plötsligt styrelsemedlemmarna på pottkanten. Då är räddningen att föra över det ansvaret till en jurist som är villig att ta det ansvaret på sig. Det kallas företrädaransvar och om en jurist tar på sig det företrädaransvaret innebär det samtidigt att juristen i fråga får ett stort inflytande i företaget så länge juristen har det det företrädaran svaret på sina axlar.

Det innebär företrädaransvaret

Om ett företag plötsligt frå svårt att betala sina skatter och skulder, kan företaget undivka konkurs genom att föra över företrädaransvaret på någon som inte är inblandad i företagets tidigare förehavanden. Att begära företaget i konkurs, precis innan det är ålagt företaget att betala in sina skatter, kan föra med sig att Skatteverket anser företaget göra något olagligt. Man får nämligen inte låta ett företag gå i konkurs som ett sätt att slippa betala sina skatter. Man kan bli åtalad och betala böter, i värsta fall få fängelse och sedan få näringsförbud. Här kan du läsa mer om vad ett företrädaransvar innebär.

8 Feb 2019