Lös en vårdnadstvist på bästa möjliga vis

I en vårdnadstvist är det alltid barnets bästa som sätts i centrum – inte föräldrarnas. Det är barnets behov som domstolen utgår ifrån när ett beslut ska tas. Vill man ha ensam vårdnad, från att tidigare ha haft gemensam vårdnad, krävs det mycket för att den ändringen ska ske. Om det anses befogat är det dock något som kan behöva göras.

Barnets umgängesrätt, det vill säga rätten till varaktiga relationer med båda föräldrarna, gäller fortfarande – oavsett om någon har ensam vårdnad eller inte. Om du är mitt uppe i en vårdnadstvist finns det saker som är bra att göra – och saker som är dåliga att göra. Här ger vi exempel på det som kan hjälpa dig genom tvisten.

Visa samarbetsvilja

Att visa en samarbetsvilja utåt, även om det känns tungt, är det bästa för alla. Det är genom samarbete som de bästa lösningarna kan göras och som barnets bästa kan tillgodoses på bästa möjliga vis. Dessutom kan det tala negativt för dig som part i ett mål, om du visar att du är helt ovillig att samarbeta med den andra föräldern utan tydlig grund.

Det här beror givetvis lite på situation också. Om den ena föräldern har visat sig vara våldsam, har missbruksproblematik eller uppvisar andra beteenden som kan vara till fara för barnet, förlorar du sannolikt inte mycket på att visa en ovilja till visst samarbete. Ofta är dock så inte fallet, och även om du inte gillar din före detta, bör du visa att du är redo att arbeta tillsammans för att hitta en lösning med barnets bästa som utgångspunkt.

Visa dig från din bästa sida

Visst ska det i regel handla om bevisning i mål i domstolar. I en vårdnadstvist kan dock mycket komma att handla om ord mot ord. Det är alltid bra att visa upp sig från sin bästa sida, som en person som är förmögen att ta hand om sitt barn och se till hans eller hennes bästa. Det här kan till exempel göras genom att alltid komma i tid och att klä sig lämpligt.

Läs på om vårdnad innan

Innan er vårdnadstvist verkligen har tagit sin början är det bra att läsa på så mycket som möjligt om vårdnad och lagarna som finns däromkring. Du är då förberedd på ett helt annat sätt och vet ungefär vad du kan vänta dig. Du behöver inte försvara dig själv – det finns det jurister för – men det kan fortfarande kännas skönt att veta ungefär vad som kommer att hända. Det är ju just lagarna som domstolens arbete utgår ifrån.

17 Feb 2018