Många missnöjda med ögonbrynstatuering

I en alltmer utseendefixerad värld så söker allt fler människor de snabba vägarna till skönhet. detta utan en tanke på konsekvenserna som dessa genvägar kan föra med sig. Vi tror att många dessutom gör valen utan att först ha kollat upp dels vilka risker som finns och dels också var man väljer att göra sitt ingrepp/behandling. Det senare är viktigt att poängtera i sammanhanget.

Ska man exempelvis operera sig och göra en ansiktslyftning - ja, då måste man först och främst kolla upp kliniken innan man går vidare. För - tyvärr; även inom skönhetsbranschen så finns det stora skillnader mellan bra- och dåligt och här så kan en sämre utförd behandling sluta med ett rent katastrofalt resultat. Till skillnad mot ett dåligt renoveringsjobb eller ett fuskjobb med bilen. Här får patienten leva med det dåliga jobbet på ett helt annat sätt och man ska även vara medveten om att det kan vara svårt att få ett felaktigt utfört ingrepp - nästan oavsett vilket - korrigerat.

Ett exempel på det senare gäller Karolinska Sjukhusets inställning till korrigering av misslyckade näsoperationer där man inte längre tar emot patienter som utfört ett ingrepp på privata kliniker. En cynisk inställning ala skylla-sig-själv? Ja och nej - skulle man genomföra alla dessa ingrepp så skulle man inte få tid för någonting annat och man skulle inte kunna behandla “riktiga” patienter i den utsträckning man måste. så hög har alltså felprocenten visat och så viktigt är det alltså att välja rätt klinik.

En näsoperation å sin sida - även de mindre behandlingarna måste tas på allvar och vi tänkte visa på ett populärt ingrepp där framförallt yngre tjejer visat stort missnöje efter avsluta ingrepp. Detta gäller en ögonbrynstatuering och där unga tjejer sökt sig till kliniker som inte levererat resultat enligt förväntan. Här ska man veta att det är skillnad på metoder också. En ögonbrynstatuering som sker med Phibrows-metoden (en ny metod som sker med 3-D-laser) har ofta bättre resultat och har rönt mindre missnöje än de äldre metoderna.

Det första steget är alltså att välja en klinik som erbjuder denna typ av ögonbrynstatuering. Det andra steget då? Konsultation, konsultation och åter konsultation. Se till att få sitta ner med läkaren/personen som ska utföra behandlingen/ingreppet och förklara förväntningar samt vad du vill uppnå. Det är viktigt att dina förväntningar är realistiska och det är viktigt att - om så inte är fallet - att läkaren förklarar att du inte är en lämplig kandidat. En oseriös klinik gör behandlingen oavsett och vi tror att detta är en del av att många är så pass missnöjda med sin ögonbrynstatuering.

Ta juridisk hjälp genom processen

Om man ändå skulle vara missnöjd då? Ja, då behöver man hjälp. Det finns dels juridisk sådan att få och dels så måste man anmäla sitt missnöje hos Patientnämnden och hos Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Processen kan ta tid och därför så bör man vara beredd på att välja ett juridisk ombud som har erfarenhet av liknande situationer. Ord kommer att stå mot ord och som drabbad så kan man känna sig väldigt liten - ett juridiskt ombud kan dels föra ens talan och dels vara en axel att luta sig mot genom hela denna jobbiga process.

En anmälan till Patientnämnden och/eller Hälso- och Sjukvårdsnämnden är - enligt oss - nästan ett måste. Oavsett om det handlar om en misslyckad 3D-tatuering av ögonbryn i Stockholm, en misslyckad bröstförstoring eller om en näsoperation som gått snett så kan anmälan leda till att kliniken tappar sitt tillstånd. Och: det kan leda till att fler avstår från att anlita dessa oseriösa aktörer.

17 Oct 2017