Misstänkt för brott? Kontakta en advokat

Det finns en slags moral i samhället som säger att det inte finns någon rök utan någon eld. Konkret så kan det innebära att endast en misstanke om brott kan innebära att man i allmänhetens ögon bedöms som skyldig och att det också finns en väldigt stor risk i att det tar tid innan man blir rentvådd - naturligtvis givet vilket brott det handlar om också.

Om man är misstänkt för exempelvis ett narkotikabrott så bör man per omgående kontakta en advokat. Av den enkla anledningen att en advokat verkar för ditt bästa intresse och kommer att göra allt i sin makt för att du dels ska få en rättvis behandling vid polisförhören och dels också - naturligtvis - ska frikännas vid en eventuell rättegång.

En advokat har du rätt att välja om brottet kan innebära fängelse - då kallas det för offentlig försvarare: en sådan är gratis sett till att du inte behöver betala något om du frikänns. Skulle du bli dömd så kommer du att få betala för kostnaden för din advokat. Men: du gör det till staten och inte till din advokat - han/hon har redan fått sitt arvode betalt. Det om det. Här ska vi återkoppla till olika brotts natur och omvärldens förmåga att döma vissa brott hårdare.

Är ett narkotikabrott värre än en misshandel?

Alltså - oavsett vilket brott du misstänks för så är rådet att du kontaktar en advokat. Men, om du blir friad för misstankar eller frikänd i rätten: var beredd på att vissa brott blir svårare att förlåta för omvärlden. Det är en tydlig skillnad på hur ett narkotikabrott behandlas och hur exempelvis en misshandel gör det.

Detta alltså oavsett om man blir friad eller fälld. Många pekar på att omvärlden har svårt att förlåta ett narkotikabrott och att man dessutom inte kan förlåta någon som enbart blivit misstänkt för det. Detta medan en misshandel - oavsett hur grov den varit - kan förlåtas och till och med ursäktas med att personen blivit provocerad eller att han exempelvis varit berusad.

Det finns en dubbelmoral i detta, ett slags lutherskt arv som är svårt att begripa. Hur kan det vara lättare att förlåta en rå misshandel än att en person kanske rökt lite marijuana? Och - än mer svårbegripligt: hur kan omvärlden döma en person som friats från sådana misstankar och, så att säga, fria en person som de facto blivit dömd för en misshandel?

Det finns inga enkla förklaringar till detta ologiska, men faktum är att omvärldens dom är väl hård i många fall. Ska en person behöva bli en social paria vid misstanke om ett narkotikabrott och där många tror att ett frikännande är verket av en skicklig advokat?

Vi tycker att lite självrannsakan vore på sin plats. Misstanke är inget brott och blir man dömd, så avtjänar man ett straff: efter det så ska man kunna leva utan dömande blickar från omgivningen.

Salmi & Partners är en advokatbyrå vi kan rekommendera.

19 Sep 2018