När kan man få ensam vårdnad?

När par i ett samboförhållande får barn får modern ensam vårdnad. Detta sker automatiskt men är relativt enkelt att ändra på för de som vill. Det enda som behövs här är att modern och fadern – gemensamt – fyller i en blankett som man skickar till Socialnämnden och där man sedermera ansöker om att få en ensam vårdnad ändrad till en gemensam vårdnad.

Det är alltså ingen svårighet i sig att ändra ensam vårdnad till en gemensam utan handlar bara om ett pappersarbete som brukar ta någon vecka att behandla att få igenom. Själva grundfrågan är varför detta måste ske?

Om man istället säger att paret ovan varit gifta så hade nämligen ett annat scenario ägt rum. I det läget så hade det nämligen varit så att föräldrarna direkt – utan att fylla i och skicka en blankett till Socialnämnden – fått denna gemensamma vårdnad om barnet. Hur detta kommer sig är svårt att svara på då man som regel – i andra sammanhang – alltid ser att just en gemensam vårdnad är att föredra framför ensam vårdnad. Tar man som exempel på detta upp en vårdnadstvist mellan två stycken gifta personer som beslutat sig för att skiljas så blir det extra tydligt.

Vi kan här säga att dessa inte kommer överens om hur vårdnaden ska se ut och att den ena föräldern därför stämmer den andra och ansöker om ensam vårdnad. Här kommer det nämligen att bli väldigt svårt för denna att leda i bevis varför just hen ska vara mer lämpad att ta hand om det gemensamma barnet än vad den andre är. I sådana fall – om det går så långt som till Tingsrätten – så är det nämligen så att man utgår från att gemensam vårdnad är det bästa och att det krävs något speciellt för att ensam vårdnad ska tilldömas.

föräldrar bråkar och barn ser på

Vilka skäl kan ligga till grund för ensam vårdnad?

Om man då bryter ner detta och anger några av dessa skäl där man anser att ensam vårdnad är bättre än gemensam så kan man direkt se en röd tråd dem emellan. Vi radar upp några skäl nedan för en bättre bild och förståelse av vad vi menar.

  • Om den ena föräldern har stora problem med att hålla sig på rätt sida av lagen så är ensam vårdnad naturlig att tilldela de andra föräldern. Naturligtvis spelar här brottets karaktär in i bilden – en fortkörning eller en parkeringsbot går ju inte att jämföra med ett rån, eller hur?
  • Om den ena föräldern är narkoman eller har svåra problem med sitt intag av alkohol så är det ingen ultimat miljö för ett barn att växa upp i.
  • Grava psykiska problem. Det här är naturligtvis också ett starkt skäl som talar för att den andre partnern ska tilldelas ensam vårdnad. En liten brasklapp här dock: psykisk sjukdom är ett brett begrepp och det finns medicinering som hjälper mot de flesta besvär. Det handlar om när den psykiska ohälsan utgör ett hot mot barnet som man bör överväga ensam vårdnad.

Den röda tråden i allt detta är att man alltid ser till barnets bästa vid en vårdnadstvist. Anser man att det inte finns någon fara för barnets leverne och väl så är utgångspunkten – i de flesta fall – den att gemensam vårdnad alltid är bättre än vad ensam är.

Läs mer om ensam vårdnad här

 

28 May 2017