När ska man anlita en jurist?

Att ta hjälp av en advokat eller jurist är inte alltid det man tänker på som konsument. Vi svenskar är ofta ganska konflikträdda. Vi undviker konflikter så mycket som möjligt; både i privatlivet och i yrkeslivet. Vi vill inte ställa till med bråk, utan kniper ofta ihop än tar en fajt med någon. Dock kan man inte alltid undvika konflikt. Det kan bli konflikter inom olika områden och vi blir tvungna att anlita en duktig jurist, eller advokat.

De flesta företag vet känner till detta och har därför oftast sett till att ha tillgång till en duktig advokat som kan hjälpa dem om det skulle komma till en konflikt av något slag.

1. Konflikt på jobbet

Är det så att man hamnar i konflikt på jobbet, kan det vara mycket svårt att veta hur man ska gå till väga. Kanske ens egen arbetsgivare inte anser att du är värd den lön som du begär, eller anser att du har rätt till en ordentlig anställning, eller rätt till övertid? Då är det allra bästa att anlita sitt fackförbund. Facket bör ha personer som är kunniga inom det juridiska och som kan lagen om anställningsskydd. Då kan de företräda dig om du skulle hamna i en tvist med din arbetsgivare. Om du inte är med i ett fackförbund, kan du som ensam konsument alltid anlita en advokat. Då bör du anlita någon som kan arbetsrätt och vad lagen säger om dem som arbetar för en arbetsgivare.

2. Konflikt som konsument

Har du synpunkter på en vara eller tjänst som du har köpt? Många som köper varor eller tjänster, anser att det är pinsamt att väcka uppmärksamhet om någonting som de inte är nöjda med. Alltför många är inte uppmärksamma på att som konsument har du många rättigheter. Du har alltid rätt att ångra ett köp, så länge du inte har ingått något avtal där du frånsäger dig rätten till ånger. Därför ska du alltid läsa texten i alla avtal som du godkänner. Har du frånsagt dig rätten till ånger, då finns det inget som du kan göra om du inte är nöjd med ett köp. Skulle du vilja ångra ett köp och få pengarna tillbaka, och affären eller företaget inte vill rätta till felet, kan du alltid be om råd av kommunens konsumentombudsman, anlita en jurist och väcka åtal i en tingsrätt. Har du en jurist bör han eller hon ge dig rätt råd om vad du kan göra för att du ska vinna striden mot den som du inte är nöjd med.

3. Konflikt inom familjen

Är det så att du är i konflkt med din tidigare partner och ni har barn ihop? Då är det mycket viktigt att ta kontakt med en advokat i så fall. En advokat kan nämligen rådgöra med dig om vad som är bäst att göra i en sådan situation. Man bör inte ta kontakt med en socialtjänst, innan du har rådfrågat en advokat. Att ta kontakt med en socialtjänst kan vara ödesdigert om det är så att du är i en konflikt med den andra föräldern. Att finns i socialtjänstens registrering, kan envändas emot dig ifall det blir en rättslig tvist mellan dig och den andra föräldern. Det är därför du först och främst bör rådfråga en advokat innan du gör något annat i en konflikt om barns vårdnad, boende och umgänge.

30 Jul 2018