Råd för dig som är i en vårdnadstvist

Egentligen finns det ingen riktig vinnare i en vårdnadstvist. Förhoppningsvis kan det lösa sig så snabbt och smidigt som möjligt, med minsta möjliga påverkan på barnet. Vårdnadstvister anklagas ofta för att vara fulla av lögner från den ena eller den andra parten. När ord står mot ord, kan det ibland vara svårt att arbeta emot dessa. Förhoppningsvis gör domstolen en så rättvis bedömning som möjligt, i så många fall som möjligt.

Om du är mitt uppe i en vårdnadstvist, eller om du står inför en, kan det nog kännas ganska jobbigt. Många frågor och funderingar kan dyka upp som du förhoppningsvis kan få besvarade av någon auktoritet på området.

Om den andra föräldern ljuger eller manipulerar

Det här sägs ofta förekomma i vårdnadstvister, att den ene föräldern antingen ljuger eller manipulerar för att få sin vilja igenom. Ofta kan det här gå ut över barnet då domstolen får det svårare att göra en rättvis bedömning av fallet. Här kan man känna sig maktlös, och en av de saker man kan försöka göra då är att helt enkelt hålla sig så lugn och samlad som det bara går – inte minst för barnets skull.

Om den ene föräldern påverkar barnet mycket negativt

Om vårdnadstvisten går illa till, kan det vara en idé att flytta bort från staden om det slutar med att du får ensam vårdnad. Det här får givetvis ställas i relation till hur barnet påverkas av att byta skola och flytta ifrån sina vänner, gentemot den påverkan det skulle innebära att bo nära föräldern utan vårdnad.

Bor ni i en större stad, exempelvis Stockholm, kan det dock räcka att flytta till andra sidan staden. Täck dock på att alla band inte mäts i kilometer eller mil. Om du flyttar från exempelvis norra Stockholm till södra Stockholm, kanske du även bör fråga en auktoritet på området om ytterligare lämpliga åtgärder att vidta, om föräldern anses vara farlig.

Om den rättsliga processen inte påbörjats

Om den rättsliga processen ännu inte kommit igång, är det givetvis av intresse att försöka nå samförstånd på egen hand. Det här kan antingen göras via ombuden, eller genom att ni själva pratar med varandra.

Att nå en överenskommelse kan dock vara svårt. Ofta brukar en advokat, eller annat ombud, försöka få till en träff där ni kan sitta och tala om situationen. Förhoppningsvis kan det leda till att omständliga juridiska processer inleds.

Fakta om vårdnadstvister

 

  • 50 000 barn är med om en separation varje år
  • I de tre storstäderna (Malmö, Göteborg, Stockholm), var separationerna fler än i respektive stads kranskommuner och förorter.
  • Lägst antal separationer av föräldrar har skett i Jönköpings län (strax över 2 %). Detta kan jämföras med Stockholms län som ligger strax över 3 %.

Mer information finns på denna hemsida: www.vårdnadstvisterstockholm.se.

24 Mar 2017