Rån – juridik och fakta

Ett rån definieras som någon typ av stöld från person, där inslag av våld alternativt hot om våld förekommer. Det är vanligt att rån sker under hot med någon typ av vapen. Också i de fall då stölden utförs först, och våld (alternativt hot om våld) förekommer senare när offret i anslutning till stölden vill ta tillbaka det den blivit bestulen på, räknas det som ett rån.

Går det däremot en ansenlig tid mellan stölden och våldet kommer brotten i en rätt att sannolikt bedömas enskilt. Våldet (eller hotet om våldet) måste vara riktat mot person för att ska bedömas som ett rån.

Om en gärningsman, under ett inbrott, hotar med att ta sönder möbler och inredning, skulle den med stor sannolikhet dömas för stöld eller grov stöld – ej för rån.

Sveriges lagar kring rån

Den i Sverige som med hjälp av våld, eller med hjälp av hot (som för offret upplevs som en trängande fara), stjäl från en person döms till fängelse i högst sex år enligt 8 kap. 5 § brottsbalken. Minimistraffet är ett års fängelse.

Med begreppet trängande fara, menar man att offret upplever en fara för livet eller för att bli utsatt för grov misshandel. Det här gäller även i de fall då vapnet visat sig vara en attrapp i efterhand. Exempel på en vapenattrapp är en pistol gjord av trä eller annat material som ser verkligt ut men som inte har någon farlig funktion.

Det anses vara grovt rån, när våldet under rånet var livsfarligt, eller om gärningsmannen har orsakat svår skada på offrets kropp eller allvarlig sjukdom. Det tas även hänsyn till om gärningsmannen visat råhet, eller om offret har en skyddslös ställning som hänsynslöst utnyttjats. Detta enligt 8 kap. 6 § BrB.

Exempel på fall

En gärningsman, som i samarbete med en medbrottsling brutit sig in i en blind persons lägenhet och hotat offret med att ”föra ner honom till källaren och märka honom där”, och under 2 olika tillfällen krävt att offret skulle ta fram pengarna innan de räknat till 5 respektive 3, dömdes för grovt rån 1992. De hotade även den blinde mannen att de skulle sticka en kniv i hans bröst och strimla honom i ansiktet. De drog även kniven över hans ansikte så att en mindre blödning uppstod.

17 Dec 2016