Rätt hjälp med juridiken

Som företagare kan man hamna i svårigheter på samma sätt som man kan göra det som privatperson. Dock gäller andra lagar och regler för företag och affärsrätt är ett komplicerat område.

Vårt moderna samhälle är komplext och bland annat av den anledningen finns lagar. Lagar reglerar vårt samhälle och är tänkta att underlätta vardagen. De visar på korrekt uppförande och förfarande och de talar om hur saker inte ska göras.

De allra flesta av oss har någon slags hum om vad som gäller för privatpersoner. Den dag man startar företag händer det väldigt mycket nytt. Det handlar om en helt annan lagstiftning med benämningen affärsrätt. Man förväntas som företagare att följa lagen även i detta fall.

Det är intressant men komplicerat med affärsrätt. Det är inte kunskaper man är född med utan lärdomen måste förvärvas. Det är lämpligt, och kanske till och med nödvändigt, att ta hjälp av en affärsjurist för att hamna rätt.

När kan man ha nytta av en affärsjurist?

Faktiskt är svaret på den frågan rätt enkelt. Det finns i stort sett inget tillfälle då du inte kan ha nytta av att få hjälp med affärsjuridik i Göteborg. Lagar och regler reglerar allt och för den oinvigda är djungeln närmast ogenomtränglig emellanåt.

Till att börja med - vilken form av företag ska jag ha? Vilken verksamhet ska jag ägna mig åt? Kommer jag att sälja tjänster eller varor, ska företaget ha egna lokaler och sälja direkt till kund? Eller säljer jag tjänster och bygger hus eller lagar rör eller tar hand om barn? Kommer jag att samarbeta med andra företag och behöver sluta avtal med dem?

Frågorna kan vara många och blir ofta inte färre när verksamheten väl är igång.

Specifika tillfällen då affärsjuridik behövs

Det går inte att helt skydda sig och företaget från oförutsedda händelser och speciella svårigheter. Utan egen förskyllan kan man hamna i trångmål. Det kan vara att man haft ett vikande kundunderlag under en tid och därför får problem med obetalda fakturor. Det kan vara avtalspartners som inte uppfyller sina åtaganden. Mycket kan hända och allt kan inte förutses.

Om du inte tidigare har haft kontakt med en juristfirma angående affärsjuridik kan du ändå få hjälp med en gratis rådgivning. Kanske räcker det för att du ska kunna hantera de problem som uppstått. I annat fall kan du gå vidare och engagera en kunnig jurist som tar sig an dina problem. Experthjälp finns att få.

1 Nov 2020