Rätten ingen kan ta ifrån dig

Att söka asyl kan vara en mycket långdragen och komplicerad process. För att ha en rimlig chans i migrationsrätten bör du ha en pålitlig asylrättsadvokat som kan hjälpa dig stanna i landet.

Det är vanskligt att tala om “olagliga människor”. Faktum är att alla människor som flyr till Sverige har rätt att söka asyl här. Det innebär att de har rätt att ansöka om att få sina skyddsskäl prövade och få ett beslut om huruvida de har asylskäl nog att få stanna i landet, tillfälligt eller permanent. Den rätten kan ingen ta ifrån de människor som flyr. Däremot är själva asylansökningen en ganska komplicerad process, och den tar dessutom tid. Att övertyga migrationsdomstolen om att du har flyktskäl, det vill säga att det inte är möjligt för dig att bo kvar i ditt hemland, är upp till dig. Du har bevisbördan. Utan en asyladvokat kan det vara en nästintill omöjlig uppgift.

När du är ny i landet

Föreställ dig själv precis ha anlänt till ett nytt främmande land. Du talar inte språket och har svårt att göra dig förstådd. Det är helt nya lagar och sociala sammanhang än vad du är van vid. Samtidigt ska du lägga fram bevis för en domstol att dina flyktskäl är giltiga. Det kan vara mycket svårt som ensam individ. Men det är ingenting du behöver göra på egen hand. Du har rätt till en advokat och någon som slåss för dig. Utnyttja den hjälpen du kan få av en asyladvokat för att stärka ditt fall. Läs mer om asyladvokater på denna hemsida: https://www.asyladvokatstockholm.se/ 

18 Nov 2020