Så lägger man upp ett förhör

Är man misstänkt för brott så kommer du att hamna i en förhörssituation, Men hur går ett förhör upp och hur går det till? Här berättar vi lite om förhörssituationen i några enkla punkter.

Hur lägger man upp ett förhör?

Under ett inledande förhör handlar det mycket om förtroende för att en bra kommunikation ska vara möjlig. Förhörsledaren känner av vad det är för person han har att göra med och bestämmer därefter hur förhöret ska läggas upp. Ska man använda en mjuk eller aggressiv, ska man ställa korta eller längre frågor. En fördel som förhörsledaren har är att människor alltid har ett behov att berätta. Men det inte alltid lätt. Många personer som är inblandade i brottssammanhang är skakade och påverkade av det som hänt och kan ha svårt att berätta, i alla fall till en början.

Hur får man en misstänkt att börja berätta?

Forskning har visat att en lugn och respektfull förhörsledare har större chans att nå ett bra resultat  i form av ett erkännande eller någon annan viktig information. En dominant stol kan ofta leda till motsatt effekt.

Vad får en misstänkt att erkänna ett brott?

Här finns det några punkter som ofta är avgörande. Starka bevis är det viktigaste sättet att nå fram. Kan skulden bevisas så finns det ingen större anledning att förneka brott, även om det finns misstänkta som fortsätter att förneka skuld in i det sista. Inre press är en annan faktor som ofta avgöra. Behovet av att tala ut och känslor av skuld och ånger kan i vissa fall få fram ett erkännande. Även yttre press från förhörsledaren kan ha effekt men detta kan vara riskabelt eftersom den typen av erkännanden kan vara mindre pålitliga.

Hur vanligt är det att misstänkta personer erkänner vid förhör?

Enligt statistik medger ungefär 20 procent den dödliga handlingen i början av en förundersökning. I slutet av utredningen har cirka 60 procent av de misstänkta erkänt brottet. Yrkeskriminella tenderar dock att tiga sig igenom förhören i rädsla för repressalier.

 Är det svårt för förhörsledaren att dölja känslorna när det handlar om svåra brott?

Det händer att förhörsledare påverkas och säger att de inte vill fortsätta, och då måste de bytas ut.

Vilka egenskaper kännetecknar en god förhörsledare?

Några viktiga punkter är social kompetens, tålamod, koncentrationsförmåga, pålästhet, tycker att sanningen är viktig.

Är du misstänkt för ett brott och riskerar att bli utsatt för förhörs? Kontakta så snabbt som möjligt en kompetent försvarsadvokat så att du får det stöd du behöver i förundersökningen. 

31 Aug 2017