Så registrerar du LEI

Driver du ett aktiebolag behöver du registrera en LEI kod för att kunna köpa och sälja värdepapper inom företaget. Registreringen sker på följande vis:

Sök LOU

Det är externa och fristående företag som distribuerar LEI-koder. Dessa kallas för LOU vilket är en förkortning för Local Operating Units. Dessa har fått ett godkännande av LEI Regulatory Oversight  Committee att utförda dessa nummer. Det är mycket viktigt att du, som ett första steg, kontrollerar att det företag du tänkt använda dig av verkligen har detta godkännande. Samtliga godkända företag finns listade på GLEIF.com. Banker och värdepappersdepåer brukar även vara mycket tillmötesgående och hjälpa sina kunder att registrera LEI. I dessa fall kan man vara säker på att de kontrollerat företagen innan registrering sker.

Registrering

Trots att detta krav är relativt nytt har ett par svenska aktörer hunnit etablera sig. Registrering sker via deras hemsidor. Skulle frågor uppstå under registreringen är det enkelt att kontakta dem för hjälp. Många har även en chatfunktion som gör att man kan få hjälp snabbt direkt vid datorn. Det är möjligt att söka flera LEI nummer på en och samma gång.

Det som ska registreras i formuläret är följande:

  • Firmatecknare

Namn, personnummer, epost och telefonnummer.

  • Företagsuppgifter

Företagets namn och organisationsnummer, adress och postort. Här anges även om bolaget har huvudkontor på annan adress än som anges ovan. Dessutom under vilkets lands lagar som företaget ska följa.

  • Myndighet och lagar

Under ”Ange registreringsmyndighet” finns några valbara alternativ. Det är exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Finansinspektionen eller Övrigt. Här ska även ELF-kod anges. Det är en kod som anger vad företaget eller organisationen är registrerad som. Exempel är Aktiebolag, Bostadsrättsförening eller Ekonomisk förening. I det fall som bolagsformen är en fond ska man även ange vilken slags fond det är.

  • Betalningsinformation

Nu anges betalningsinformation, dvs fakturaadress till företaget.

Betalning

Efter att ansökan om att registrera LEI skickats in kommer faktura att skickas ut. När betalningen är genomförd och mottagaren sett att pengarna kommit in är registreringen helt klar. Därefter kommer koden att skickas ut till beställaren.

Förnya

Att registrera LEI tar ett par minuter gällande ansökningsblanketten. Sedan tar det normalt upp till en vecka innan koden skickas ut. Det kan ta något längre tid vid extra stor belastning på dessa företag.

Det är även samma företag som hjälper till med att förnya LEI. Detta behöver nämligen ske en gång per år. Även här går det att beställa fler än en förnyelse på en gång.

18 Jun 2018