Så undviker du att bli lurad av ett byggföretag

Att bli lurad är aldrig roligt, och att bli lurad på pengar är så klart ännu värre. I en situation där ens bostad dessutom är inblandad kan det verkligen kännas förkrossande att bli ohederligt behandlad. Dessvärre är det vad som händer om du blir lurad av ett byggföretag i samband med till exempel en renovering.

De flesta byggföretag luras inte

Det ska sägas direkt – den absoluta majoriteten av alla byggföretag i Stockholm är naturligtvis seriösa aktörer som är noggranna med att bedriva en helt transparent och professionell verksamhet. De vet att det enda sättet att bli långvarig i byggbranschen är att göra ett bra jobb till ett vettigt pris. Det är så man får nöjda kunder som återvänder och dessutom rekommenderar en vidare. Hur de företag tänker som medvetet för sina kunder bakom ljuset eller utför undermåliga arbeten vet vi inte, men det är i alla fall inte långsiktigt.

Betala aldrig i förskott

Den första regeln när du ska anlita ett byggföretag i Stockholm är: betala aldrig för ett jobb som inte är utfört. Seriösa hantverkare begär aldrig betalt i förskott, utan skickar sin faktura när arbetet är utfört och du har godkänt det. Ett byggföretag som kräver betalt i förskott är med största sannolikhet inte seriöst, och står det inte uttryckligen i kontraktet att betalningen ska ske i förskott (ett sådant kontrakt ska du aldrig skriva på!) så kan du lugnt avfärda kravet och börja se dig om efter en annan byggfirma.

Granska offerten

Innan du skriver på något eller ingår ett muntligt avtal ska du alltid begära in en offert på det jobb du vill ha utfört. I offerten ska tydligt framgå vad arbetet går ut på och vad det kommer att kosta. Även materialkostnader ska stå med, samt kringkostnader som bensinersättning och framkörningsavgift. Om du frågar om det kan tillkomma några andra kostnader ska du få ett rakt och tydligt svar. Om ni skriver ett avtal med ett överenskommet slutpris får slutfakturan inte överstiga det priset med mer än 15%, och det ska finnas tydliga skäl varför, som att oförutsedda händelser inträffat eller att det blivit förseningar som inte kan skyllas på byggföretaget själva.

Priserna i offerten ska alltid anges med moms, detta är mycket viktigt eftersom en del oseriösa hantverkare ibland medvetet utelämnar momsen för att få priset att se billigare ut. Men i en offert till en privatperson ska momsen alltid anges. För dig som privatkund är det alltid priset inklusive moms som gäller, och det vet byggföretaget.

Skriv ett tydligt avtal

I avtalet ska tydligt framgå vad som ska utföras och vad det ska kosta. Slutpriset i avtalet får som sagt inte överstigas med mer än 15%, men det ska alltid framgå tydligt varför priset blivit högre, och du har alltid rätt att ifrågasätta det. Se till att avtalet signeras av byggföretaget när du är med och att du har ett vittne med dig som ser det undertecknas.

Om du blir lurad

Om priset på slutfakturan blir mycket högre än överenskommet, om byggföretaget plötsligt lämnar arbetet när de fått betalt i förskott, eller om arbetet helt enkelt är undermåligt utfört, ska du alltid först vända dig till den berörda firman för att ge dem en chans att rätta till sina misstag. Får du inget gehör för dina åsikter och inget händer under en lång tid, ska du vända dig till en jurist för att få hjälp att driva ditt ärende. Att anlita en jurist är det enklaste och snabbaste sättet att få en reaktion från en oseriös byggfirma. En jurist kan hjälpa dig att se vilka rättigheter du har och framföra sakliga argument. Inför ett hot om rättsliga åtgärder brukar de flesta byggföretag gå med på att ställa allt till rätta så snabbt som möjligt.

5 Jun 2018