Saker att tänka på då man anlitar en advokat

Det är oftast inte så många gånger i livet som man behöver ta hjälp av en advokat. Men när man väl behöver det är det viktigt att man väljer rätt advokat. Här följer några tips att tänka på.

Det finns många olika anledningar till varför man ibland behöver ta hjälp av en advokat. Många gånger är det när problem och tvister uppstått men också vid olika slags brott. Man kan också anlita en advokat i förebyggande syfte och på så vis undvika många konflikter. Som vid upprättandet av olika kontrakt och avtal, exempelvis vid upprättande av äktenskapsförord, bouppteckning, adoption med mera. Oavsett orsak till varför man behöver anlita en advokat är det viktigt att anlita rätt advokat så att man får bästa möjliga hjälp.

Viktigt att advokaten också är erfaren

Juridik är ett stort och komplext ämne och det är därför som de flesta advokater väljer att specialisera sig på endast ett rättsområde. Det räcker att bara ta en titt på lagboken och man förstår snabbt att det är omöjligt för en advokat att kunna sätta sig in i alla lagar som finns. Några av de rättsområden som en advokat kan specialisera sig på är företagsrätt, familjerätt, upphovsrätt, brottmål med flera.

En advokat kan också ha sin spetskompetens inom ett specifikt ämne inom rättsområdet, som exempelvis vårdnadstvist, ekobrott, narkotikabrott etc. Behöver man hjälp med att upprätta ett testamente ska man vända sig till en familjerättsadvokat, är man misstänkt för ett våldsbrott ska man anlita en brottmålsadvokat. Då juridik är ett så komplext ämne är det viktigt att den advokat man anlitar också har god erfarenhet av liknande fall.

Ibland måste man byta advokat

Många gånger kan en tvist eller ett brottmål vara komplicerat och tidskrävande. Då gäller det att den advokat som man har valt att anlita verkligen kan lägga ner den tid som behövs och inte är uppbokad på alltför många olika klienter. Märker man att advokaten saknar engagemang eller är svår att få kontakt med eller inte finns tillgänglig ska man byta advokat. Det samma gäller om man inte känner förtroende för advokaten.

En advokat ska egentligen aldrig åta sig uppdrag om denne inte kommer att kunna lägga ner den tid som målet kräver. Inte heller om hen inte har den erfarenhet som kanske krävs. Vill man ha tips på advokater kan man via Advokatsamfundets sida hitta advokater och deras respektive rättsområde.

22 Nov 2020