Skriv avtal med din golvslipare

Det är inte ovanligt att man köper golvslipning utan att först skriva ett avtal med firman. I många fall går detta bra, men om något väl går fel under arbetets gång, är det svårt att bevisa vad ni faktiskt har kommit överens om. Det är att rekommendera att alltid fästa dina och golvsliparens överenskommelser på papper. Det är en billig försäkring om någonting skulle gå fel, och det bör ligga i bådas intresse i vilket fall som helst.

Lagen skyddar dig som kund

I svensk lagstiftning, närmare bestämt i konsumenttjänstlagen, skyddas dina rättigheter som kund. Här preciseras även skyldigheter som golvsliparen har gentemot dig och arbetet. Har du ingått i en överenskommelse som innebär sämre villkor för dig än vad lagen tillåter, är du inte bunden av den. Åt andra hållet fungerar det inte riktigt likadant – du kan ingå i ett avtal som är sämre för hantverkaren, och han eller hon är fortfarande bunden av det. 

Undvik muntliga överenskommelser

Som nämnt i inledningen av den här texten är skriftliga överenskommelser att rekommendera. Vill du till exempel få en ”46 kvadratmeter golvslipning på Kungsholmen med klass 2-lack” utförd är det bra att fästa detta på papper i förväg. Skulle något gå fel under processen har du då avtalet att luta dig tillbaka mot. 

En del golvslipare är ovana att föra skriftliga överenskommelser. Om de tycker att det inte är nödvändigt, är det bra att stå på sig och insistera på det. Precis som ett muntligt avtal är ett skriftligt avtal bindande, med den väsentliga skillnaden att det inte är ord mot ord som gäller vid en tvist. Vid mindre golvslipningar är det kanske inte lika angeläget att skriva avtal, men när det gäller stora arbeten är det desto viktigare. När arbetet ska vara klart, när det ska börjas och hur mycket det ska kosta är exempel på saker som är viktiga att få med. 

Avtalsmallar

Ett avtal att rekommendera är Hantverkarformuläret 09 om det är en större golvslipning du ska beställa. Avtalet inleds med grundläggande kontaktuppgifter och kan till exempel se ut såhär: 

  • Beställare: Anders Andersson
  • Adress: Hantverkargatan 53, Kungsholmen
  • Entreprenör: Golvslipning Kungsholmen AB
  • Adress: Scheelegatan 49, Kungsholmen

Efter att grundläggande uppgifter om beställare och entreprenör är ifyllda finns fält som behandlar golvslipningens omfattning. Här specificerar du vad som ska göras och bifogar en beskrivning av uppdraget med avtalet. Sedan fyller du bland annat in priser, betalning, tider och garantier. Behöver du en golvslipare på Kungholmen kan du läsa om en som är bra på: http://www.golvslipningkungsholmen.se.

20 Feb 2018