Söker du ensam vårdnad?

Arbetar du på att få ensam vårdnad om ditt barn? Om det är så att ditt barn, eller du själv blir utsatt av en våldsam pappa till barnet, bör du genast skydda dig själv och ditt barn. Det som är svårt med om det är så att barnets pappa är våldsam, är att få det skyddet när ni ska dela på vårdnaden om barnet eller när barnet ska umgås med sin pappa. Det är nästan omöjligt att få det skydd som behövs.

Enligt svensk lag har en pappa alltid umgängesrätt med sitt barn oavsett (nästan) vad som än har hänt. Även en pappa som har blivit dömd och sitter i fängelse, kan ett barn tvingas umgås med den pappan. Tyvärr så ser svensk lag ut, när det kommer till lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Så i stället för att slåss om vårdnaden bör fighten egentligen tas när det kommer till barnets umgänge med sin pappa.

Val av advokat det absolut viktigaste

När det kommer till att kunna få ett umgänge mellan ditt barn och barnets pappa, som är så säkert det bara går, det vill säga tillsammans med en kontaktperson, som övervakar umgänget mellan barnet och pappan, behöver du absolut anlita den bästa tänkbara advokaten som är beredd att arbeta för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn och att barnets umgänge med sin pappa sker på ett för barnet tryggt sätt. Det är advokaten som är avgörande för om du ska lyckas, eller misslyckas med ditt önskemål när det gäller dig och ditt barn.

En erfaren advokat viktigt

Det är mycket viktigt att välja en advokat som har stor erfarenhet och förstår hur olika instanser i samhället fungerar och vilka vägar som man bör gå för att få ensam vårdnad om sitt barn och samtidigt kunna skydda både sig själv och barnet. Som vanligt är det mycket viktigt att barnet får skydd och får växa upp utan våld, fysiskt såväl som psykiskt och utan hot om övergrepp. Ska barnet få växa upp till en fullt funktionerande vuxen är trygghet och mycket omsorg viktigt för att barnet ska bli en trygg vuxen och bli harmoniskt. Vikten att anlita en advokat som känner till alla de vägar som man bör gå för att bli framgångsrik i domstol, kan inte nog betonas. En erfaren advokat vet hur en framställan om enskild vårdnad ska gå till och kan ge stöd och råd.

24 Nov 2019