Ta hjälp med det juridiska efter en begravning

Döden är en del av livet och det är något som vi alla kommer i kontakt med. Förr eller senare så kommer vi att drabbas av förlusten av en människa som stått oss nära och som betytt mycket för oss. Det är ett hårt slag och det är alltid en tuff period att ta sig igenom. En period som präglas av sorg, av saknad och av att försöka läka ihop rent själsligt. Det kan man också behöva hjälp med. I samband med att någon avlider så finns det också många saker som måste ordnas och detta under en begränsad tid.

I Sverige så får maximalt en månad passera mellan att en person avlider till dess att man begraver vederbörande. I Norge så gäller tio dagar och i Danmark så handlar det om åtta dagar. Vi har alltså längre tid på oss än vad våra grannländer har, men då det kommer till sorg och sorgearbete så handlar det sällan om klockor och datum: där får det ta den tid det tar.

Vad ska man då ha hjälp med? Ganska mycket. Inte minst efteråt då det finns en hel saker som måste skötas rent juridiskt. Först så måste ett dödsbo upprättas och kvarlåtenskapen ska därefter förtecknas i en bouppteckning innan ett arvskifte äger rum. I många fall kan man sköta detta på egen hand och genom att följa vår svenska arvsrätt och ärvdabalken.

Men, vi skulle dock säga att man brukar tjäna på att låta en juridisk kunnig person bistå med sin expertis och agera som boutredningsman. Det kan man även låta den begravningsbyrå man anlitar sköta om. Genom att ta hjälp så minimeras också risken för konflikter och ont blod inom släkten.

Välj rätt begravningsbyrå och gravsten

Själva begravningen bör man också ta hjälp med. Vi nämnde begravningsbyrå i samband med bouppteckningen. En sådan rekommenderas alltid. Det kostar pengar - räkna med någonstans kring 20.000 kronor - men det handlar om en absolut nödvändighet. En begravningsbyrå styr ingenting - det är fortfarande du och övrig familj som bestämmer - utan de följer er och låter era önskemål styra.

Det handlar om en tjänst som rör allt från det lilla - vilka blommor ska man använda, vilken musik ska spelas, och vad ska skrivas i dödsannonsen - till de större frågorna - ska det ske en kremering, vilken kyrka ska man välja, var finns en gravplats och vilken gravsten vill ni använda och vad ska skrivas på denna gravsten? En begravningsbyrå är en ovärderlig hjälp i samband med ett dödsfall.

Gravstenar - ett sätt att minnas den avlidne

Om man ska se till vad en begravningsbyrå egentligen gör så handlar det om att ger tid år en sörjande att vara mer personlig. Det kan innebära att en sörjande kan fokusera på att skapa minnen och saker som gör att man hela tiden kan känna att den avlidne är närvarande. För många av oss handlar detta om att kunna besöka en speciell plats och sätta blommor vid en gravsten, sätta oss på huk, tända ett ljus och berätta vad som sker i våra liv.

En gravsten blir själva monumentet av den avlidne och den “fysiske personen” som man fortfarande kan samtala med. Det är därför också viktigt att man väljer en gravsten som man verkligen känner att den passar; att texten är rätt, att typsnittet är vackert och att stenen i fråga har rätt färg och form. Det valet ska man försöka finna kraft nog att vara mer involverad i; gravstenar är mer än bara en sten. Man kan antingen låta begravningsbyrån hjälpa till eller också så kan man på egen hand välja vilken gravsten man tycker passar.

Idag finns gravstenar i alla tänkbara former och storlekar. Likaså kan man titta på designen och de variationer som finns då det kommer till inskriptioner. I Stockholm - och andra större städer - så brukar leveransen vara kostnadsfri och dessutom så erbjuder man ofta en generös garanti om exempelvis 15 år.

Besök denna sida för att läsa merhttp://www.gravstenar-stockholm.se.

6 Sep 2018