Tufft beslut att inleda en vårdnadstvist

I vissa fall så måste man som förälder se till sina barns bästa och ta de tuffa beslut som kan komma på köpet. Det tydligaste exemplet på detta är när man upplever att den andre föräldern på något sätt inte kan erbjuda en säker och lämplig miljö för barnen och där de riskerar att fara illa hos denne. Det här beslutet blir tufft då man naturligtvis någon gång har älskat denne person och man vet att barnen definitivt gör det – men deras leverne och väl ska alltid gå först och ibland så måste man i och med detta ansöka om ensam vårdnad och inleda en vårdnadstvist. Ser man som exempel på detta att pappan till barnen är våldsam, att han har problem med alkohol eller missbrukar andra substanser så spelar det ingen roll om han älskar sina barn; han kan inte ge dem den trygga tillvaro de behöver.

En vårdnadstvist innebär primärt att man erbjuds ett så kallat samarbetssamtal i den kommunen man lever i. Varje kommun är enligt lag tvungen att erbjuda detta och det innebär att man tillsammans med sin forne partner, sina respektive ombud och representanter från kommunens familjerätt får försöka hitta en lösning. Det här kan låta konstigt; men man ser ofta att gemensam vårdnad är att föredra snarare än ensam vårdnad och det krävs en noggrann och grundlig utredning för att vinna en vårdnadstvist. Även vid fall liknande den vi beskrev ovan.

Pappan – i det här fallet – ska naturligtvis också få komma till tals och förklara sin ståndpunkt. Varje mynt har två sidor. Men; vi säger att detta samarbetssamtal inte ger något – du hävdar fortfarande att miljön som erbjuds hemma hos barnens pappa inte är säker och du driver således denna vårdnadstvist vidare.

Familjerätten gör en utredning vid en vårdnadstvist

Innan denna når Tingsrätten så kommer familjerätten att genomföra en omfattande undersökning (på uppdrag av Tingsrätten) och där de kommer att träffa dig tillsammans med barnen, där de kommer att göra samma sak med pappan. De kommer vidare att träffa barnen enskilt, de kommer att besöka era respektive hem. Eventuellt nya partners kommer att intervjuas. Personal på dagis och på skolan där barnen går kommer att få komma till tals. Utredningen är – och ska vara – omfattande vid en vårdnadstvist.

En sak som verkligen kan vara värd att veta vid en vårdnadstvist är att ett juridiskt ombud –inriktat och specialiserat på familjerätt – kan vara avgörande. Se till att anlita ett bra sådant för att ha en större chans att vinna.

Här låter det som att det är omöjligt att vinna en vårdnadstvist men så är det naturligtvis inte. Man ser alltid och utan undantag till barnens bästa och är den andre föräldern olämplig som vårdnadstagare så kommer det också att visa sig i beslutet.

5 Jul 2017