Vad är en vårdnadstvist?

När en relation går i kras hamnar fokus på relationen mellan föräldrar och barn. När samarbetet mellan de vuxna inte fungerar är det alltid barnen som drabbas. Hur löser man en låst situation?

Många personer kommer en dag att befinna sig i en situation där en kärleksrelation tagit slut. När allt fungerar är tanken kanske inte ens möjlig, men statistiken säger något annat. Det är sällan något som parterna tänkt sig från början och det är nästan alltid en mycket svår situation känslomässigt. Många av dessa personer har också fått barn under den tid som förhållandet varade, vilket betyder att fler människor är berörda. Ett avslutat förhållande med barn inblandade är något helt annat än en barnlös avslutad relation. Den partner man inte längre vill leva med är en person som man måste samarbeta med. Detta är beklagligtvis något som många vuxna människor inte verkar klarar av.

När samarbetet havererar

När den delade vårdnaden inte fungerar kan föräldrar inleda en vårdnadstvist. Vad det innebär är att man önskar få enskild vårdnad om gemensamma barn. Det innebär inte att den andra föräldern mister umgänget med barnet eller barnen. Barn har nämligen alltid rätt till båda föräldrarna. Det innebär däremot att den förälder som ej har vårdnad inte heller har beslutanderätt vad gäller barnets vardag. I denna situation behöver båda föräldrarna juridisk hjälp. De flesta har liten eller ingen erfarenhet av juridiska spörsmål. För att kunna genomgå en tvist om vårdnad på ett bra sätt är det därför nödvändigt att anlita en advokat som hjälp.

2 Dec 2020