Vad är entreprenadjuridik?

Vill du lära dig mer om entreprenadjuridik? För den som sysslar med, eller som ska börja syssla med, entreprenader kan det vara en god idé att läsa in sig. En anledning till det är att entreprenader ofta handlar om mycket stora belopp. Det är alltid viktigt att skydda sig när man säljer tjänster och samarbetar med andra – men när det gäller stora affärer är det kanske lite extra viktigt.

Med väl utarbetade förfrågningsunderlag och avtal minskar man risken för tvister, konflikter och missförstånd. Nyckeln i detta är just att vara tydlig. Lär man sig mer om entreprenadjuridik har man goda förutsättningar att bättre förstå motparten och förklara varför avtalet eller förfrågningsunderlaget är utformat på ett särskilt sätt.

I slutändan kan det leda till en bättre ekonomi. Frånvaro av missförstånd och konflikter, samt ökad förståelse för hur kontrakt och avtal bör utformas, sparar tid och låter dig i högre grad fokusera på kärnverksamheten. För att gagnas av kunskapen behöver du inte vara expert – utan det kan gott och väl räcka med en kurs för att få en bättre förståelse för det, och att kunna omsätta kunskaperna i praktiken.

Vem bör lära sig om entreprenadjuridik?

Det kan passa många. Främst passar det givetvis den som kommer i kontakt med entreprenader på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara som köpare eller leverantör. Många som vill lära sig mer i ämnet är ofta tekniker, säljare, beställare, entreprenörer eller projektledare. En bra grund för att lära sig mer om juridiken, är att man först faktiskt har koll på vad entreprenadarbete handlar om.

Vad är bra att kunna?

De som kommer i kontakt med entreprenader på olika sätt kan ha nytta av att förbättra sina avtal, kontrakt och förfrågningsunderlag. En ökad förståelse för juridiken gör det även enklare att göra en lönsammare affär.

  • Avtal.
  • Att få en ökad förståelse för avtalen gör enklare att få igenom affärer, och att anpassa dem efter din specifika situation. Det finns en rad olika standardavtal som är bra att behärska.
  • Tydlighet.
  • Arbetar man med entreprenad kan tydlighet bli dyrt – riktigt dyrt. Väl genomarbetade kontrakt och förfrågningsunderlag minimerar risken för att så ska ske. Tydlighet är dessutom något som kan minska risken för konflikter och tvister.
  • Lönsamhet.
  • Med djupgående kunskaper i entreprenadjuridik blir det enklare att göra enskilda affärer lönsamma, vilket i sin tur gör hela verksamheten mer lukrativ. När dina kunskaper omsätts i praktiken kan du få en systematik som gör det enklare att fokusera på kärnverksamheten.
18 Aug 2019