Vad innebär umgängessabotage

Vad innebär umgängessabotage? Umgängessabotage är en term som används i samband med att två föräldrar separerar och där man ska försöka komma överens om vårdnaden om barnen. Om någon av föräldrarna aktivt hindrar den andre från att umgås med sina barn - oavsett om man har ensam vårdnad - så bryter man mot umgängesrätten. Detta kallas för umgängessabotage och det är skäl nog för att själv bli av med vårdnaden.

Vid en separation eller en skilsmässa så brukar föräldrarna enas om var barnen ska bo samt hur vårdnaden ska se ut. Det vanliga - gällande vårdnaden - är att man delar på den och att man i och med detta även fortsatt fattar alla beslut om barnens framtid gemensamt. Delad vårdnad är också den vårdnadsform som man föredrar från statens sida. Där anser man att barnen mår bäst av regelbunden kontakt med båda föräldrarna och att båda ska ha samma rätt att fatta avgörande beslut - skola, vård, ekonomiska sådana och så vidare.

Men, även om ena föräldern ansöker om ensam vårdnad och vinner laga kraft genom en vårdnadstvist så kommer den andre inte att uteslutas. Vi har nämligen umgängesrätt också. Denna är viktig.

Umgängessabotage kan innebära förlorad vårdnad

Även om en förälder, så att att säga, är en åskådare och inte själv får vara med och bestämma om framtiden så ska denne fortfarande vara en del av barnets liv. Det är också där som umgängessabotage kommer in i bilden. Ett umgängessabotage kan innebära att den ena föräldern ideligen ställer in planerade möten och aktiviteter, det kan handla om att man inte hämtar och lämnar barnet på överenskommen tid och där man rent allmänt försvårar och förhindrar barnet från att bygga en relation med den andre föräldern.

Vi ska även nämna att baktalande faller in under termen om umgängessabotage. En förälder som ideligen smutskastar, baktalar och sprider rykten om den andre föräldern framför sina barn - som i och med detta väljer att inte träffa denne förälder - begår ett umgängessabotage.

Är det en bra lösning? Inte särskilt. Det kan nämligen innebära en förlorad vårdnad. Som utsatt för ett umgängessabotage så kan man nämligen anmäla detta och ta ärendet vidare rent rättsligt. Man gör en anmälan till Tingsrätten som i sin tur startar en umgängesutredning genom Socialtjänsten. Skulle denna visa på ett uppenbart umgängessabotage så kan Tingsrätten också besluta om att vårdnaden ska tilldelas den andre föräldern. Det är vanligare än vad många verkar tro.

Varför sker umgängessabotage?

Om det nu finns sådana konsekvenser och så pass höga insatser - varför sker umgängessabotage överhuvudtaget? Svaret ligger i sakens natur. Inte alla skilsmässor och separationer är lyckliga och enkla. Tvärtom, i många fall så handlar det om stora känslor, om svartsjuka, om hämnd och om ren avsky. Det är svårt att se att det käraste man har - sina barn - ska spendera mycket tid tillsammans med någon som gjort en illa, som varit otrogen eller svikit en. Det är förklaringen. Den är logisk, men man måste även se detta ur barnens ögon. </p<

Den forna maken/makan har svikit dig - inte barnen. Du kan således inte projicera dina känslor på barnen och använda dem som ett slagträ i er interna fejd. Det är omoget, det är cyniskt och det kommer att straffa sig på ett eller annat sätt. Barn förstår mer än vad många tror och om de inte gör det nu så kommer de säkerligen att göra det i framtiden. Man måste lägga bort sina egna känslor och agera vuxet även då det är som tuffast.

Men, naturligtvis kan det även finnas fog för oro och visst kan det finnas lägen då man till varje pris måste försöka förhindra barnen från att umgås med den andre föräldern. Om man misstänker brottslighet, misshandel, risk för kidnappning eller andra allvarliga saker så ska man gå vidare. Här är emellertid det första steget att kontakta Socialtjänsten och låta dem sköta utredningen. Umgängessabotage kan göra saken värre.

14 Sep 2020