Välja offentlig försvarare

Om du blivit misstänkt för ett brott som anses kunna ge fängelse har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, sitter med dig i förhör och för din talan i en rättegång. Din försvarsadvokat har till uppgift att bestrida bevisen som läggs fram emot dig, presentera egna bevis och vittnen som talar till din fördel samt se till att du får en rättvis bedömning.

Det är domstolen som utser en offentlig försvarare åt dig och det är staten som betalar advokatkostnaden. Om du befinns skyldig till brottet kan det dock hända att du blir skyldig att betala advokatkostnaden, helt eller delvis, om du befinns ha ekonomisk möjlighet till det. Det är alltså inte säkert att en offentlig försvarare är gratis, men om du befinns oskyldig betalar du naturligtvis ingenting.

Välj kompetens

När du blir tilldelad en offentlig försvarare är det första bästa lediga advokat som får uppdraget. Det betyder att advokaten ifråga med stor sannolikhet inte besitter specialkunskaper om det brott du misstänks för. Om du misstänks för ett allvarligt brott kan det därför vara en god idé att försöka hitta en advokat som har stor kunskap och erfarenhet inom ”ditt” område, exempelvis narkotikabrott eller ekonomisk brottslighet. Många advokatbyråer har advokater som täcker upp flera olika områden inom juridiken, vissa byråer har specialiserat sig helt på ett specifikt område, t e x familjerätt.

Du har rätt att själv välja offentlig försvarare, och domstolen är skyldig att tillgodose ditt önskemål om advokaten är tillgänglig. Även i detta fall betalar domstolen rättegångskostnaderna initialt, men du kan som sagt bli återbetalningsskyldig om du får en fällande dom.

Bevaka din rätt

Vid många förhör hos svensk polis underlåter polisen att meddela den misstänkte om rätten till offentlig försvarare. Det befinns vara krångligt och tidsödande, men det kan vara en rättighet som berövas dig. Är du misstänkt för ett brott som anses kunna ge fängelse är polisen alltid skyldiga dig att erbjuda en offentlig försvarare, och du har rätt att välja vem det ska bli. Detta är en rätt du bör ta tillvara på, även om det kan kännas obehagligt och du blir dåligt bemött.

Bevaka din rätt att välja offentlig försvarare och välj en advokat som har lång erfarenhet och djup kunskap inom området du misstänks för. Som misstänkt i en rättegång har du en lång och ofta obehaglig process framför dig och då bör du ha ett proffs vid din sida.

28 Oct 2017