Vanliga arbetsområden för advokatbyråer

Som advokat kan man specialisera sig inom en rad olika arbetsområden. Vanligt är bland annat familjerätt, brottmål och socialrätt. Även migrationsrätt och fastighetsjuridik är vanliga nischer som du kan hitta hos byråer. Vi har tittat på ett antal olika advokatbyråer i Stockholm och Göteborg, och kan se ett antal vanliga arbetsområden som många jobbar med.

Brottmål

Brottmålsadvokater och brottmål överlag, är nog det som många förknippar med att jobba som advokat. En firma i Göteborg delar upp den här kategorin av deras tjänster i tre olika underkategorier: försvar, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Man har då rätt att välja den advokat som ska ta tillvara på ens intressen. I den situationen behöver man själv ta kontakt med en advokat man vill ska representera en, eller lämna dennes uppgifter till polisen.

Firman i Göteborg tar även på sig uppdrag som målsägandebiträde. Det här innebär att klienten får stöd under hela rättsprocessen, och att advokaten följer med på såväl förhör som rättegång. De tar även på sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Många advokatfirmor, bland annat den i Göteborg vi tittar på, erbjuder även tjänster familjerätt. Det är ett ganska brett område som bland annat innefattar vårdnadstvister, boende, umgängessabotage och internationell familjerätt.

Normalt när två föräldrar inte är överens om frågor som rör barnet så vänder man sig till familjerätten i kommunen. Det är dock inte alltid som det är en framkomlig väg, och en advokat kan då hjälpa till med frågor som rör till exempel skola, boende, umgänge eller vårdnad.

Expertis inom internationell familjerätt kan behövas när medborgare från olika länder bildar familj. Hamnar man i en tvist av internationell karaktär kan ärendet bli juridiskt komplicerat – samtidigt som dessa typer av mål också är mycket känsliga i sig. Det har till exempel skett att den ena föräldern kvarhåller barnet i ett annat land mot den andra förälderns vilja.

Socialrätt

En advokat i Göteborg vi tittar på, och många andra, tar på sig uppdrag inom socialrätt. Under begreppet ryms bland annat LVU, omedelbart omhändertagande och ansökan om vård enligt LVU. LVU är en förkortning för Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. I dessa typer av fall är det som regel viktigt att man kontaktar en advokat tidigt i processen. Så fort som socialtjänsten verkställer åtgärder kring barnet mot ditt samtycke är det läge att be om juridisk hjälp.

Läs mer här: https://www.advokatgöteborg.net

10 Sep 2019