Vårdnad, boende och umgänge för barn med separerade föräldrar

Om man separerar från sin partner som man har gemensamma barn med är det av naturliga skäl viktigt att hitta en lösning utifrån vad som är barnens bästa. Det är dock inte alltid man lyckas göra det och många frågor kring vårdnad kan uppstå. Behöver man hjälp bör man i första hand vända sig till familjerätten i den stad man bor för att med professionell hjälp reda ut problemet. 

Att komma överens 

När man som föräldrar separerar får man mer eller mindre automatiskt delad vårdnad av barnen. Det innebär att båda fortfarande bär lika stort ansvar men behöver däremot inte innebära att tiden med barnen blir lika fördelad. Kanske har den ena ett jobb som innebär mycket resande och då faller det sig naturligt att barnen bor hos den andra föräldern mer. Detta är något man måste komma överens om tillsammans. Även om barnen bara bor hos en av föräldrarna har dom rätt till umgänge med den andre och här får man komma överens om ett arrangemang som passar för alla. 

Stöd hos familjerätten 

Kan man inte på egen hand komma överens kring frågor som rör barnets vårdnad, boendesituation eller umgänge ska man vända sig till familjerätten som finns i alla kommuner. Är barnet exempelvis folkbokförd i Göteborg är det just till kommunen i Göteborg man vänder sig. Här får man råd och stöd från en professionell samtalsterapeut och förhoppningsvis kan man med dennes hjälp få mer klarhet i vad som faktiskt är bäst för barnen. 

Vanliga problem 

Det finns problem i både stora och små skalor när det kommer till gemensamma barn efter en separation. Vissa föräldrar anser sig ha rätt till ensam vårdnad för att det finns en konflikt med den andra föräldern med detta är definitivt inte vad som är bäst för barnen och det är heller inte ett giltigt skäl. Ett annat problem är om den ena parten bestämmer sig för att flytta till en ny stad. Ponera att han eller hon vill flytta från Göteborg till Stockholm, två städer med relativt långt avstånd. Vill han eller hon ta med sig barnen till sin nya hemort behöver den andra föräldern godkänna detta för att flytten ska bli av. Det här kan bli ett stort problem i dom fall där båda parter anser sig ha rätt att ha barnen boende hos sig. För att förstå och reda ut en sådant problem kan det vara klokt att ta professionell hjälp så att båda vet vad som gäller.

Det är alltså mycket som behöver redas ut i samband med en separation när det finns barn inblandade. Det bästa sättet att komma så smärtsamt vidare som möjligt är att man tillsammans som föräldrar samsas om en lösning som passar för båda parter. Gör man inte det vänder man sig till familjerätten i Göteborg eller i den stad där man bor just nu. Man får då lära sig om vilka lagar och regler som faktiskt gäller kring vårdnad och tack vare det kan det blir enklare att komma fram till en lösning. 

Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

19 Nov 2019