Vem bär ansvaret för dolda fel i ett nyköpt hus?

Dolda fel kallas de brister som inte var kända vid försäljnings- eller köptillfället, men som blir kända vid ett senare tillfälle. Det kan i praktiken handla om många saker, alltifrån elproblem, till problem med fukt eller ventilation. Men vem bär ansvaret för att bristerna blir åtgärdade i en bostad som såldes för sådär två år sedan, när bristen man upptäckt är minst fem år gammal? Vi hjälper till att reda ut begreppen och vad som gäller.

Vad räknas som dolda fel i hus?

För att något ska räknas till den här typen av problematik som måste fyra kriterier vara uppfyllda:

  • Bristen ska ha funnits där redan vid köptillfället
  • Bristen ska inte ha gjorts känd för köparen vid köptillfället
  • Bristen ska vara av en sådan art att man inte ska ha kunnat förvänta sig den
  • Egenskaperna hos bostaden stämmer inte med de uppgifter som säljaren lämnade

Inom 10 år

Har mindre än tio år gått sedan köptillfället kan man som köpare klaga över dolda fel man upptäckt i sitt hus. Behöver man kontakta den tidigare ägaren kan man behöva ta hjälp och råd av en advokat. Ofta är sådana här tvister komplicerade. Om köparen dessutom känner sig lurad kan det vara skönt att överlämna ärendet till en advokat som inte själv är känslomässigt engagerad i ärendet. Det finns dock undantag på när det inte är den tidigare ägaren som ska åtgärda eller betala för det som uppdagats. Exempel på detta kana vara om:

  • Det tidigare ägaren kan ha skrivit en friskrivningsklausul i köpekontraktet. En sådan friskrivning var i så fall känd för bägge parter redan vid försäljningstillfället, och det innebär att den tidigare ägaren inte kan krävas för dolda fel i det hus som säljs.
  • Tidigare ägare har tecknat en försäkring mot detta. Då blir ärendet istället något för försäkringsbolaget som träder in och står för utgifterna, beroende på hur försäkringen tecknats.

Köparen har undersökningsplikt

Det är inte bara säljaren som har ett ansvar, även köparen har undersökningsplikt. Givetvis vill man att säljaren öppet redovisar alla brister, men det är inget som tvingar säljaren att göra det. Som köpare har man också ett eget ansvar att undersöka den bostad man köper. Att bara lyssna på säljaren räcker inte för att utföra undersökningsplikten. I undersökningsplikten anlitar man oftast en besiktningsman som undersöker huset noga. Eventuella brister som upptäcks löses oftast med att man justerar priset på bostaden.

8 Apr 2017