Vem bär ansvaret om du krockar vid övningskörning

Många föräldrar anmäler sig som handledare till sina barn då det börjar bli dags att ta körkort. Det är den vanligaste vägen till ett körkort. Man kör medan mamma eller pappa sitter bredvid och instruerar hur man ska göra. Frågan är om det är det bästa sättet? Dels så projicerar man sina egna dåliga vanor genom detta. Troligt är nämligen att man kanske glömt en del från sin egen körkortsutbildning.

Vilket många gör och där man istället kör mer på rutin och vana än att nitiskt följa varenda trafikregel. Där finns en risk i att man ger barnen fel instruktioner som i sin tur kan leda till att man inte klarar av uppkörningen. I synnerhet har cirkulationsplatser visat sig vara extra svåra att bemästra för elever som enbart haft sina föräldrar som instruktörer. Vi skulle därför rekommendera att man blandar upp det och inkluderar några körlektioner hos en trafikskola också.

Är man instruktör så bör man också det juridiska ansvaret. Det är också något som man bör väga in som förälder. Det är lätt för en ung person att bli fartblind och lite tung på högerfoten; skulle en polis stanna er vid ett sådant tillfälle så är det också du som förälder som kommer att bötfällas (eller värre). Detsamma gäller naturligtvis även andra trafikregler.

Att det är billigare att köra privat är naturligt. Men, frågan är om det egentligen inte är bättre att lära sitt barn att köra rätt. Alltså att betala några extra kronor och skaffa sig en trygghet i att barnet - det käraste man har! - får en trygg utbildning att ta med sig genom livet; en utbildning om risker, om regler och om hur man framför en bil på ett säkert sätt. En utbildning som, på det stora hela och rent krasst, kan rädda liv.

Välj en intensivkurs i Stockholm

Många ungdomar är otåliga och vill ta sitt körkort så fort som möjligt. Det kan innebära att du som förälder får offra mycket för att hinna med att övningsköra i den mängd som krävs. Ett alternativ till detta är att anmäla ungdomen i fråga till en intensivkurs i Stockholm - eller var ni nu än bor.

En intensivkurs är ingen garanti för ett körkort, men en påfallande andel av alla elever som väljer det alternativet står där med den rosa lappen i handen så fort utbildningen i fråga är avklarad. Vi tänkte rada upp två fördelar med en intensivkurs kontra att övningsköra privat:

  • Egen erfarenhet: En intensivkurs och längden på en sådan utgår från elevens körvana. En elev som kört mycket bil kan klara av en intensivkurs på fem dagar - en elev som aldrig kört bil brukar klara den på två veckor. Det handlar alltså - trots minimal eller ingen körvana - om någon längre tid.
  • Hanterar trafiken bättre: En intensivkurs i sig innebär att man som elev får ge sig ut i trafiken direkt. Det ger en bra förståelse för hur snabbt det går, vilka risker som finns och så vidare. En intensivkurs i Stockholm och andra städer med högt trafiktryck ger ännu högre grad av förståelse. Vem som helst kan köra bil i en mindre stad - kör man bil i Stockholm (och aldrig gjort det förut) så blir man, av allt att döma, en bättre och mer riskmedveten förare.
16 May 2018