Yrkesroller inom familjerätt

Familjerätten är ett ganska brett juridiskt område som innefattar många olika delar. Många förknippar det dock med frågor som rör vårdnad och familjesituationer där det finns problem som inte kan lösas på egen hand. Då kan man få hjälp med samarbetssamtal och rådgivning hos till exempel en familjerättssekreterare som jobbar med just detta. Dessa finns att hitta i alla städer, till exempel hos kommunen i Göteborg, och bidrar ofta till att man kan reda ut situationer utan att behöva ta ärendet vidare till rätten. Familjerådgivare och jurister är två andra yrkesgrupper som finns under kategorin familjerätt. Nedan förklaras rollerna mer ingående. 

Familjerådgivare 

Den som arbetar som familjerådgivare kallas även ofta för parterapeut. Tillsammans med paret försöker man lokalisera problemet som finns i relationen för att sedan hitta lösningar för att det ska bli bättre. Ofta arbetar man mycket med att förbättra kommunikationen mellan dom två som får hjälpen, eftersom det kan är ett stort problem som leder till konflikter. Det kan även handla om att paret behöver lära sig att lita på varandra efter ett svek eller att man helt enkelt bara vill hitta tillbaka till varandra om man glidit isär. Även här kan man söka hjälp hos kommunen i Göteborg eller var i landet kan nu kan tänkas ha sin hemvist. 

Familjerättssekreterare 

I den här yrkesrollen jobbar man ofta åt kommunen där man är bosatt. Bor man till exempel i Göteborg så är det just kommunen där man arbetar åt. Man jobbar mot familjer som behöver stöd och rådgivning, bland annat i form av samarbetssamtal. Man är även den som ansvarar för olika typer av utredningar som rör boende, umgänge och vårdnad men även andra områden så som adoption och faderskap. 

Jurist 

Man kan även vara utbildad jurist och riktiga in sig inom området familjerätt. Då jobbar man i regel med svårare fall, till exempel vårdnadstvister. Familjerätten berör även andra delar som arv och bodelning och här kan man bistå med hjälp för familjer som inte kommer överens när en nära anhörig har gått bort. I Göteborg och andra stora städer finns goda möjligheter för den som är jurist att endast arbeta med just familjerätt eftersom utbudet på klienter av naturliga skäl är större i städer med mer befolkning. Arbetar man som jurist i en mindre stad är chansen stor att man även arbetar inom andra områden men det behöver givetvis inte vara sämre. 

Det finns gott om hjälp att få för den som har en trasslig eller påfrestande familjesituation. Oavsett om man behöver hjälp med frågor som rör vårdnaden av gemensamma barn tillsammans med sin före detta partner eller om man behöver parrådgivning för att få en bättre relation finns stöd hos kommunen i den stad man är bosatt i. Vid svårare fall kan man behöva anlita en advokat inom familjerätt och även om det förekommer så är det inte så vanligt att det går så långt.

27 Nov 2019